traktor szinonimái

főnév
 • erőgép, munkagép

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hazakerül

ige
 • hazajut, hazamegy, hazaér, hazaérkezik, hazakerekedik (tájnyelvi), hazavágódik (tájnyelvi), megkerül

begy, bögy

főnév
 • előgyomor
 • (tréfás): gyomor, has
 • (tájnyelvi): mell, kebel
 • (tájnyelvi): sípnyelv
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a traktor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

toldalék

főnév
 • toldat, toldás, járulék
 • pótlás, melléklet, függelék, kiegészítés, tartozék, appendix (régies), szupplementum (idegen)
 • (szaknyelvi): formáns (szaknyelvi), affixum (szaknyelvi)

táblázat

főnév
 • kimutatás, áttekintés, statisztika
 • tabella (szaknyelvi)

szótöbbség

főnév
 • szavazattöbbség, véleménytöbbség

számos

számnév
 • sok, nagyszámú, nem egy, fölös (régies), számtalan, megszámlálhatatlan, töméntelen, tömérdek, hemzsegő, sokféle, több, sereg, rengeteg, megannyi

tönkremenés

főnév
 • tönkrejutás, csőd, bukás, romlás, összeomlás, megsemmisülés, krach (régies)

utóvégre

határozószó
 • hiszen, elvégre, végre is, végtére, utoljára, végül is

sáfár

főnév
 • ispán, gazdatiszt, tiszttartó (régies), jószágigazgató, intéző, inspektor (régies), majoros (régies), kasznár (régies)

romlik

ige
 • rongálódik, kopik, vásik
 • poshad, rothad, fülled, avasodik, enyekesedik (tájnyelvi)
 • (tojás): zápul
 • (fog): szuvasodik, odvasodik, vásik
 • rosszabbodik, rosszabbra fordul, súlyosbodik, hanyatlik
 • (látás, hallás): gyengül
 • lesüllyed, züllik, lejtőre kerül, korrumpálódik (idegen)
 • (pénz, árfolyam): esik, csökken, zuhan, értéktelenedik, devalválódik

nimfa

főnév
 • najád (idegen), driád (idegen), nereida (idegen)
 • (tájnyelvi): hableány, sellő, vízi tündér

sérelmez

ige
 • kifogásol, panaszol, felpanaszol, fájlal, nehezményez, gravámenez (régies), rosszall, diffikultál (régies)

űrrakéta

főnév
 • kozmikus rakéta, hordozórakéta, rakéta

vegyész

főnév
 • kémikus, vegyészmérnök
 • vegyésztechnikus

kantni

főnév
 • szegély, szél, perem, él

transzparens II.

főnév
 • felirat, kép, plakát
 • reklám

titokzatos

melléknév
 • rejtélyes, rejtelmes, talányos, kiismerhetetlen, kifürkészhetetlen, megfejthetetlen, megmagyarázhatatlan, okkult, enigmatikus (idegen), misztikus, kabalisztikus (idegen), ezoterikus (szaknyelvi)

újító

főnév
 • innovátor (idegen), modernizátor
 • ésszerűsítő, tökéletesítő
 • reformer, megreformáló, reformátor

zsugori

melléknév
 • fösvény, fukar, kapzsi, szűkmarkú, garasoskodó, filléreskedő, krajcároskodó, skót (bizalmas), smucig (bizalmas), sóher (bizalmas), kuporgató, kicsinyes, szőrösszívű, zsebrák (régies), kupori (tájnyelvi), olcsójános (szleng), szarevő (durva), szarrágó (durva), faszarági (tájnyelvi)

túláradó

melléknév
 • határtalan, nagyfokú, bőséges, elapadhatatlan, túlzott, fékezhetetlen, fékevesztett, gáttalan

találékony

melléknév
 • ötletes, leleményes, fantáziadús, éles eszű, talpraesett, invenciózus, talentumos (régies)

úszóhíd

főnév
 • ponton (szaknyelvi), pontonhíd (szaknyelvi)