utóvégre szinonimái

határozószó
 • hiszen, elvégre, végre is, végtére, utoljára, végül is

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tűzálló

melléknév
 • tűzbiztos, tűzmentes, éghetetlen, hőálló, tűzhatlan (régies)
 • samott, jénai

ekevas

főnév
 • laposvas, szántóvas (régies), csoroszlya (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a utóvégre szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tűrhető

melléknév
 • elviselhető
 • elfogadható, középszerű, közepes, enyhe, mérsékelt, tolerábilis (idegen), maradhatós (tájnyelvi), szenvedhetős (tájnyelvi)

télen-nyáron

határozószó
 • minduntalan, mindig, állandóan, szüntelenül, szakadatlanul, folytonosan, folyvást, örökösen, éjjel-nappal, reggel-este, unos-untalan, furtonfurt (régies), feszt (tájnyelvi), mindváltig (tájnyelvi), minduntig (tájnyelvi), furtonosan (tájnyelvi)

tartalomjegyzék

főnév
 • tartalommutató, tartalom

szétzavar

ige
 • széjjelzavar, szétkerget, széjjelkerget, szétugraszt, széjjelugraszt

uras

melléknév
 • úrias, előkelő

védekezés

főnév
 • ellenállás, elhárítás
 • visszavonulás, defenzíva (idegen)
 • fogamzásgátlás
 • (betegség ellen): megelőzés, profilaxis (szaknyelvi), óvintézkedés
 • mentegetődzés, mentség

srófol

ige
 • csavar, becsavaroz, csavarol (régies)
 • (árat): emel, felemel

snassz

melléknév
 • (bizalmas): szűkmarkú, garasos, krajcároskodó, filléres, kicsinyes, kisszerű, spórolós (bizalmas), kuporgató, sóher (bizalmas)
 • (szleng): elhanyagolt, szegényes, rongyos, ütött-kopott, szedett-vedett, ócska
 • rossz, értéktelen, bóvli, hitvány, vacak, silány, tré (szleng), szar (durva)

olyan

névmás
 • hasonló, afféle, olyanféle, olyanforma, oly, olyasféle, olyanfajta
 • ugyanolyan
 • akkora
 • annyi

szakad

ige
 • szakadozik, hasad, tönkremegy, nyúzódik, reped, rongyolódik, feslik, széjjelmegy, irhad (tájnyelvi), persed (tájnyelvi)
 • megszakad, félbemarad, abbamarad, szakul (tájnyelvi)
 • leomlik, leválik, lezúdul, zuhan, rászakad
 • (eső): zuhog, hull, ömlik, dől, töltődzik (tájnyelvi)
 • potyog (könny)
 • oszlik, elágazik, torkollik
 • elszármazik, elkerül, elszakad

vekker

főnév
 • ébresztőóra, csörgőóra, óra, csaszi (szleng)

visszatérő

melléknév
 • hazajövő, visszajövő
 • ismétlődő, gyakori, periodikus, ciklikus, intermittens (idegen)

késztet

ige
 • indít, ösztönöz, ösztökél, ingerel, inspirál, csábít, készt, biztat, sarkall, szorgalmaztat (régies), serkent, hajt, buzdít, bátorít, motivál, aktivál (idegen)
 • kényszerít, kötelez

úzus

főnév
 • szokás, gyakorlat, szokásjog, közszokás
 • használat

tutor

főnév
 • gyám
 • pártfogó, gyámolító, mentor (régies)

vállveregető

melléknév
 • (pejoratív): lekezelő, leereszkedő, lekicsinylő, lenéző, fölényes, önhitt, öntelt, nyegle, kevély, pökhendi

űrhajózás

főnév
 • űrrepülés, asztronautika (idegen), kozmonautika (idegen)
 • űrkutatás

tenorista

főnév
 • tenor énekes, tenor

variál

ige
 • váltakoztat, váltogat, cserélget
 • változtat, módosít, tarkít, alakít, változatossá tesz, színesít, cifráz (régies)
 • ügyeskedik, umbuldál (szleng), manipulál