túláradó szinonimái

melléknév
 • határtalan, nagyfokú, bőséges, elapadhatatlan, túlzott, fékezhetetlen, fékevesztett, gáttalan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pislákol

ige
 • pislog, ég, hunyorog, parázslik, duszilkodik (tájnyelvi), lappog (tájnyelvi), vibrál, reszket

vidámság

főnév
 • jókedv, derű, vígság, vigasság, öröm, életöröm, boldogság, ujjongás, eufória, vigadozás, örömmámor, derültség, mókázás, viccelődés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a túláradó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tőke1

főnév
 • tönk, fatönk, rönk, tuskó
 • szőlőtőke, szőlőtő, szőlő

talpfa

főnév
 • talpgerenda, sínalj, slipper (idegen)

szurony

főnév
 • bajonett, bajnét (tájnyelvi), gyíkleső (tájnyelvi), panganét (tájnyelvi), puskagyilok (régies)

szecska1

főnév
 • vagdalék, diribdarab, hulladék
 • metélék (régies)

traktor

főnév
 • erőgép, munkagép

űrhajózás

főnév
 • űrrepülés, asztronautika (idegen), kozmonautika (idegen)
 • űrkutatás

se

kötőszó
 • sem, szintén ne

rövidség

főnév
 • kurtaság, múlékonyság
 • tömörség, velősség
 • (tájnyelvi): kár, hiány, szükség, veszteség, fogyatkozás

nyárutó

főnév
 • augusztus, Kisasszony hava (régies), Szűz hava (régies), nyolcadhó

sivatag I.

főnév
 • pusztaság, puszta
 • (tájnyelvi): futóhomok, sívó homok (tájnyelvi)
 • kietlenség, elhagyottság

vagy I.

kötőszó
 • vagyis, avagy, pontosabban, azaz, illetve, illetőleg
 • másként, más szóval

verőfény

főnév
 • napsütés, ragyogás, napfény
 • életöröm, derű, vidámság

károsodik

ige
 • károsul, kárt szenved, kárt vall
 • megsérül, megrongálódik Sz: rés esik rajta; megesik neki a diószegi vásár

túlhalad

ige
 • elmegy (valami mellett), elhalad, megelőz, elébe vág (valaminek), lehagy, előnybe kerül
 • túllép, átmegy, átlép, áthág, maga mögött hagy, túlmegy, továbbmegy
 • túlnő, meghalad, túlszárnyal, felülkerekedik

tót

melléknév, főnév
 • szlovák
 • drótostót, drótos

utánanéz

ige
 • utánapillant
 • ellenőriz, megnéz, tájékozódik, átnéz, ránéz, utánajár, utánamegy, kinyomoz

türelmetlenkedik

ige
 • békétlenkedik (régies), tüsténkedik (tájnyelvi), tűkön ül Sz: hamar kell neki, mint a cigánynak a lágy cipó

tanú

főnév
 • szemtanú, szemlélő, néző, jelenlevő
 • tanúságtévő
 • kezes, kezestárs

üdülővendég

főnév
 • nyaralóvendég, nyaraló, üdülő, vendég