rendőrautó szinonimái

főnév
 • csíkos (szleng), kékmadár (szleng), meseautó (szleng), zsuppkocsi (szleng)
 • rabomobil, rabszállító

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szakad

ige
 • szakadozik, hasad, tönkremegy, nyúzódik, reped, rongyolódik, feslik, széjjelmegy, irhad (tájnyelvi), persed (tájnyelvi)
 • megszakad, félbemarad, abbamarad, szakul (tájnyelvi)
 • leomlik, leválik, lezúdul, zuhan, rászakad
 • (eső): zuhog, hull, ömlik, dől, töltődzik (tájnyelvi)
 • potyog (könny)
 • oszlik, elágazik, torkollik
 • elszármazik, elkerül, elszakad

bevarr

ige
 • beölt, összevarr, megvarr, összetűz, bestoppol
 • szűkít, bevesz
 • belevarr, belehímez
 • (szleng): lecsuk, bebörtönöz, fogdába zár, bekasztliz (szleng), rács mögé dug (bizalmas), hűvösre tesz (bizalmas), lesittel (szleng), bekóteroz (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rendőrautó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rajzol

ige
 • megrajzol, felvázol, skiccel, ábrázol, illusztrál, firkál (bizalmas)
 • ír, följegyez, kanyarít, leír, ró (választékos)
 • körvonalaz, kontúroz (idegen)
 • vonalaz, megvonalaz, becsíkoz, meghúz, megvon
 • bemutat, előad, lefest, elbeszél, ecsetel, elmond, elmesél, jellemez, érzékeltet
 • (szleng): rabol, lop, kizsebel, elsinkófál, elcsen

páfrányfenyő

főnév
 • gingó, gingófa (tájnyelvi)

odaragad

ige
 • hozzáragad, odatapad, ráragad

regenerál

ige
 • megújít, felújít, felélénkít, felüdít, felfrissít, serkent, felpezsdít, vitalizál, stimulál, rekreál (szaknyelvi), reaktivál (szaknyelvi)

sármány

főnév
 • sármók (tájnyelvi), sárgyóka (tájnyelvi)

munkásnegyed

főnév
 • szegénynegyed, proletárnegyed, nyomornegyed
 • iparnegyed

monopolkapitalizmus

főnév
 • imperializmus, gazdasági imperializmus

közöny

főnév
 • nemtörődömség, közömbösség, érdektelenség, egykedvűség, közönyösség, flegma, érzéketlenség, apátia, tompultság, fásultság, szenvtelenség, részvétlenség, indifferencia (idegen), impasszibilitás (idegen), letargia, indolencia (idegen), tespedtség, nembánomság (tájnyelvi)

napidíj

főnév
 • napszám, napszámbér, katonapénz (régies), zsold (régies), napibér, kiküldetési díj, ellátmány

seprű, söprű

főnév
 • seperő (tájnyelvi), boszorkányszekér (tréfás), cirok (tájnyelvi), seprő (régies)

szabványos

melléknév
 • előírásos, szabványszerű, normális, standard, mértékadó, méretes

fizika

főnév
 • természettan (régies), fizi (szleng), fiziksz (szleng), fizikum (szleng), izzika (szleng)
 • fizikaóra

tornatanár

főnév
 • testnevelőtanár, tesitanár (bizalmas)

szükség

főnév
 • hiány, ínség, nyomor, szegénység, szorultság, szűkölködés, pénzhiány, nincstelenség
 • veszély, pénzzavar
 • (régies): szükséglet

rendszeresít

ige
 • bevezet
 • rendszerbe állít, szisztematizál, standardizál, szabványosít, állandósít

ragozás

főnév
 • hajlítás (régies), hajtogatás (régies)
 • igeragozás, konjugáció (szaknyelvi)
 • névszóragozás (szaknyelvi), deklináció (szaknyelvi)

rozetta

főnév
 • ablakrózsa, rózsaablak

szőröstül-bőröstül

határozószó
 • teljesen, egészen, mindenestül, en bloc (idegen)

retusál

ige
 • javít, javítgat, csiszol, szépít

pata

főnév
 • köröm (patás állaté), szaru, lóköröm
 • (szleng): láb, tappancs (bizalmas), futómű (szleng), küllő (szleng), alváz (szleng), mankó (szleng), virgács (szleng), léc (szleng), pipa (szleng), sonka (szleng), csülök (szleng)

rüszt

főnév
 • lábfej, csüd

szuszog

ige
 • lélegzik, liheg, piheg, fújtat, lehel, zihál Sz: harangoz az orrával
 • piszmog, pepecsel, babrál, szöszmötöl
 • (valakire): neheztel, haragszik, fúj