titoktartó szinonimái

melléknév
 • diszkrét, szómegálló (tájnyelvi) Sz: hallgat, mint a sír

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tartogat

ige
 • őrizget, megőriz, visszatart, kímélget, félretesz, tartalékol, rakosgat
 • rejteget, dugdosgat

buci

főnév
 • cipó, vekni
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a titoktartó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tépés

főnév
 • szakítás, szaggatás
 • szakadás
 • fásli, kötszer, kötözőszer, pólya, sebkötő, bandázs (idegen)

szívfájdalom

főnév
 • szívbántalom, szívfájás, szívszorulás, szívgörcs
 • keserűség, keserv, bánat, búbánat, szomorúság, boldogtalanság, gyötrelem, szenvedés, kínszenvedés

szétfolyó

melléknév
 • szétömlő, szétáradó
 • elmosódó, elmosódott, bizonytalan, alaktalan
 • széteső, zavaros, zagyva, zilált, szétzilált, megkomponálatlan

stampedli

főnév
 • pohárka, kispohár, kupica, stramperli (tájnyelvi)

tetszhalál

főnév
 • álhalál, színhalál (régies), elrejtőzés (tájnyelvi)

tuti

melléknév
 • (szleng): bizonyos, kétségtelen, biztos, fix, kétségbevonhatatlan
 • príma, kitűnő

retorika

főnév
 • (szaknyelvi): szónoklattan, ékesszólástan, beszédművészet, szónoklás, ékesszólás
 • (bizalmas): hatásvadászat, mellébeszélés
 • szónokiasság, szónoki fogás

remek I.

melléknév
 • kiváló, kitűnő, nagyszerű, frankó (szleng), klassz (szleng), bomba (szleng), kasa (idegen), elsőrendű, príma, szenzációs (bizalmas), csodálatos, fantasztikus, briliáns, pazar, pompás, penge (szleng), felséges, fenséges, fejedelmi, isteni (bizalmas), oltári (szleng), kolosszális (bizalmas), ász (szleng)
 • (hsz-szerűen): nagyon-nagyon, igazán, jól

nagyjában, nagyjából

határozószó
 • futólag, futtában, nagy vonalakban, körülbelül, nagy általánosságban, lényegében, felületesen, átabotában (tájnyelvi), tessék-lássék, úgy-ahogy, felibe-harmadába, fél kézzel, arányzomra (tájnyelvi), tulajdonképpen, voltaképpen, hozzávetőleg, majdnem, körvonalaiban, félig, félig-meddig, felszínesen, hevenyészve, hamarjában, elnagyoltan, többé-kevésbé

rovancsolás

főnév
 • rovancs, könyvvizsgálat, revízió, felülvizsgálat, ellenőrzés

ugyanúgy

határozószó
 • pontosan úgy, pont úgy, éppen úgy, éppúgy, szintúgy, azonszerint (tájnyelvi), azonmód (tájnyelvi), egyformán
 • hasonlóképpen, hasonlóképp, hasonlóan, hasonló voltaképpen (tájnyelvi)

valamint

kötőszó
 • továbbá, úgymint, szintén, úgyszintén, azonkívül, azonfelül, meg, ráadásul

jegyzőkönyv

főnév
 • tanácskönyv (régies), protokollum (régies)
 • (választékos): notesz, jegyzetfüzet, jegyzettömb

zászlóhordó

főnév
 • zászlóvivő, zászlós

tizedesjel

főnév
 • tizedesvessző, tizedespont

tengerészet

főnév
 • tengerhajózás

transzfúzió

főnév
 • (szaknyelvi): vérátömlesztés

vonulat

főnév
 • irány, áramlat, tendencia, trend
 • hegygerinc

tószt

melléknév, főnév
 • pohárköszöntő, felköszöntő, áldomás

szomszéd I.

főnév
 • tőszomszéd
 • szomszédság

túl1

határozószó
 • átellenben, szemben, szemközt, odaát, túlnan (tájnyelvi), ellenbenát (tájnyelvi), ellenben-által (tájnyelvi), vizaví (régies)

zárkózik

ige
 • begubózik, begubódzik, csukaszkodik (régies)
 • bezárkózik