robban szinonimái

ige
 • explodál, felrobban, szétrobban, szétdurran, szétpukkan, elpukkan, elpukkad, levegőbe repül, detonál
 • dörren, durran
 • kitör, kifakad, indulatba jön, felfortyan
 • (valahova): terem (valahol), toppan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fájdalomdíj

főnév
 • vigaszdíj, kárpótlás, kártérítés, jóvátétel, elégtétel, kompenzálás, kompenzáció, flastrom (régies)

liberalizmus

főnév
 • szabadelvűség, szabadgondolkodás
 • engedékenység, elnézés, türelem, tolerancia
 • (régies): nagyvonalúság, bőkezűség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a robban szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rekkenő

melléknév
 • tikkasztó, fülledt, fullasztó, forró, hév, fojtó, perzselő, izzó, égető, lángoló, fojtogató, vak meleg (tájnyelvi)

pénztelen

melléknév
 • szegény, nincstelen, pénzszegény, költségtelen (tájnyelvi), szűkölködő, eladósodott, ínségeskedő, nyomorgó, nélkülöző, kispénzű, sóher (bizalmas)

pároztat

ige
 • fedeztet, hágat
 • keresztez
 • párosít, rendez, összeválogat

origó

főnév
 • (szaknyelvi): kezdőpont, kiindulópont, nullpont, zéruspont
 • kezdet, eredet

részvétnyilvánítás

főnév
 • részvét, kondoleálás (idegen), kondolencia (régies)

simlis

melléknév
 • (szleng): ravasz, furfangos, hamis, rafinált, dörzsölt (bizalmas), fifikus, fineszes (szleng), hétpróbás
 • (szleng): megbízhatatlan, szélhámos, csaló, széltoló (bizalmas), hóhányó, imposztor (régies), link (szleng), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), kókler (bizalmas)

napfényes

melléknév
 • napos, napsugaras, napsütéses, napsütötte, sugárzó, verőfényes, világos, ragyogó, felhőtlen, derült
 • (választékos): örömteli, vidám, derűs

műfaj

főnév
 • genre (idegen), zsáner (régies)
 • irály (régies)

különítmény

főnév
 • osztag, szakasz, kommandó, rohamcsapat, brigád

neurológus

főnév
 • ideggyógyász

soros

melléknév
 • következő, soron következő, soron lévő
 • (szaknyelvi): főáramkörű, lépcsős (régies), kaszkád (régies)

származtat

ige
 • eredeztet, visszavisz, levezet, visszavezet, dedukál (idegen), derivál (idegen)
 • juttat, átszármaztat

forradalom

főnév
 • felkelés, revolúció (régies), forrongás, lázadás, zendülés, összeesküvés, rebellió (régies), népfelkelés, szabadságharc
 • fordulat, átalakulás, megújulás

töviskorona

főnév
 • töviskoszorú

táncos I.

melléknév
 • élénk, eleven, fürge
 • ágaskodó, ficánkolós

robotol

ige
 • gürcöl, gürizik (szleng), húzza az igát, kulizik (szleng), dolgozik, görnyedezik, görbed (választékos), fáradozik, verejtékezik, strapálja magát (bizalmas), hajtja magát (bizalmas), melózik (szleng), lejsztol (szleng), brusztol (szleng), gályázik (szleng)

régente

határozószó
 • rég, régen, réges-rég, azelőtt, ezelőtt, hajdan, hajdanában, hajdanta, egykor, valamikor, valaha, régenében (tájnyelvi)

savtúltengés

főnév
 • savbőség, savasság, acidózis (szaknyelvi)

takaródzik, takarózi

ige
 • burkolózik, burkolódzik
 • mentegetőzik, mentegetődzik, védekezik, magyarázkodik

rovancsolás

főnév
 • rovancs, könyvvizsgálat, revízió, felülvizsgálat, ellenőrzés

piarista

melléknév, főnév
 • kegyesrendi, kegyes (régies), piar (bizalmas), pilárista (tájnyelvi)

serdületlen

melléknév
 • éretlen, fejletlen, fiatalkorú, fiatal
 • neveletlen

tán

határozószó
 • talán, talántán (tájnyelvi), esetleg, meglehet, alkalmasint, valószínűség szerint