vonalas szinonimái

melléknév
 • csíkos, megvonalazott, lineáris
 • rajzos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rág

ige
 • eszik, rágcsál, rágicsál, ropogtat, porcogtat (régies), porcogat (régies), megrág, harapdál, darabol, őröl, majszol (választékos), csócsál (bizalmas)
 • (tájnyelvi): (testrészt) csíp, mar, mardos, éget
 • kínoz, emészt, marcangol, mar, mardos, furdal, bánt, gyötör
 • (pejoratív): becsmérel, rágalmaz, gyaláz

intézkedés

főnév
 • eljárás, lépés, beavatkozás
 • rendszabály, utasítás, rendelet, szabályzat, határozat, végzés, rendelkezés, parancs, meghagyás, előírás, diszpozíció (szaknyelvi), regula (régies), ordré (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vonalas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

villamos I.

melléknév
 • elektromos, elektrikus (régies)
 • ingerült, feszült, izgatott

üdvözítő I.

melléknév
 • boldogító, boldoggá tevő

újságos

főnév
 • újságárus, hírlapárus, lapárus
 • lapkihordó, újságkihordó, lapterjesztő, rikkancs

tetszőleges

melléknév
 • tetszés szerinti, arbitrárius (idegen), önkényes
 • szabad

visszavásárol

ige
 • visszavesz, visszaszerez
 • visszavált

szűkkeblű

melléknév
 • kicsinyes, önző
 • fukar, fösvény, zsugori, kapzsi

szorgos

melléknév
 • szorgalmas, szorgalmatos (régies), serény, buzgó, agilis, igyekvő, iparkodó, dolgos, energikus, munkás (tájnyelvi), tevékeny, fáradhatatlan, lankadatlan, munkaszerető
 • (régies): sürgős, halaszthatatlan, sietős, sürgetős

plebejus

melléknév, főnév
 • pór, paraszt, proli (pejoratív)
 • pórias (régies)
 • (régies): jogfosztott, elszegényedett

táncos I.

melléknév
 • élénk, eleven, fürge
 • ágaskodó, ficánkolós

köntös

főnév
 • köpeny, házikabát, háziköntös, kabátka, pongyola, fürdőköpeny, hacuka (bizalmas), slafrok (bizalmas)
 • (régies): kabát, lebernyeg, köpönyeg, kaftán, palást

vonatkoztat

ige
 • kapcsolatba hoz, összefüggésbe hoz, összekapcsol, társít, alkalmaz, ért

világéletében

határozószó
 • egész életében, amióta a világon van, életvilágában (tájnyelvi), amióta kétágú (tréfás), amióta kétágú gatyát visel

zsongás

főnév
 • zümmögés, zúgás, dongás, döngicsélés, duruzsolás
 • zsibongás, fölzajdulás, morajlás

zászlóhordó

főnév
 • zászlóvivő, zászlós

ürmös

főnév
 • vermut, ürmösbor