tücsök szinonimái

főnév
 • trücsök, prücsök, kabóca (tájnyelvi), cürükk (tájnyelvi), lágybogár
 • (régies): rögeszme, kényszerképzet, fixa idea (idegen), szeszély, bogár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

marok

főnév
 • tenyér, kéz

sóskafa

főnév
 • borbolya (tájnyelvi), leánysomfa (tájnyelvi), vadsóska
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tücsök szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

törik

ige
 • eltörik, összetörik, hasad, reped, roppan, töredezik, zúzódik, szakad

tantusz

főnév
 • játékpénz, zseton, érme
 • telefonérme (régies)

táborozás

főnév
 • tanyázás, állomásozás
 • (régies): hadjárat, hadviselés, háborúskodás
 • hadi élet
 • üdülés, nyaralás, sátorozás, kempingezés

széllelbélelt

melléknév
 • léha, üresfejű, megbízhatatlan, komolytalan, mitugrász

tudat2

főnév
 • ész, elme, agy
 • észlelés, érzékelés
 • öntudat, önérzet
 • emlékezet, tudás, ismeret, tapasztalat

vadember

melléknév
 • ősember
 • emberevő, kannibál

semmittevő

melléknév, főnév
 • dologtalan, tétlen, léha, tétlenkedő, léhűtő, mihaszna, naplopó, henye, lusta, tunya, semmirekellő, ingyenélő, hétlusta, here (pejoratív)

sallang

főnév
 • dísz, díszítés, cikornya, rojt, bojt, rojtozat, paszomány, csüngő-lüngő (tájnyelvi), csüngöllő (tájnyelvi), fityegő (tájnyelvi), (kardon, kalapon) bakló (tájnyelvi), (lószerszámon) csótár (tájnyelvi)
 • (pejoratív): cifraság, cafrang, cicoma
 • (pejoratív): szóvirág, cikornya, mesterkéltség, frázis, flosculus (régies)
 • (pejoratív): járulék, függelék
 • üres beszéd, smonca (tájnyelvi)

nyom1

ige
 • ránehezedik, terhel, nyomaszt, nyomasztólag hat, terhet jelent, gondot jelent, nyomint (tájnyelvi)
 • (valakinek a kezébe): tesz, odaad
 • odaérint
 • feszít, szorít, tör
 • tol, lök, taszít, bök, döf, hajt
 • nyomtat, nyomat
 • megjelöl, stigmatizál, bélyegez
 • rátesz, ráüt (jelet)
 • présel, sajtol, töm, dug, gyömöszöl
 • kifacsar
 • (bizalmas): támogat, segít, felkarol, futtat, patronál, protezsál (bizalmas)
 • fúr (bizalmas)
 • (szleng): közösül
 • (szleng): kábítószert fogyaszt, kábszerezik (bizalmas)
 • drogot bead, felnyom (szleng), lő (szleng), szúr (szleng)

soros

melléknév
 • következő, soron következő, soron lévő
 • (szaknyelvi): főáramkörű, lépcsős (régies), kaszkád (régies)

vállalás

főnév
 • munka, feladat
 • fogadalom, eskü, ígéret

vesztegetés

főnév
 • megvesztegetés, lefizetés, megkenés (szleng), korrupció
 • pazarlás, tékozlás, fecsérlés, prédálás (régies), elherdálás, elkótyavetyélés

kecsegtet

ige
 • biztat, buzdít, ígér
 • hiteget, áltat, ámítgat, csalogat, csábít, édesget, csecseget (régies), gögyöget (régies) Sz: keni a száját (valakinek)
 • (tájnyelvi): hízeleg, udvarol, kedveskedik
 • (régies, választékos): kényeztet, becéz, mecegtet (tájnyelvi)

tüll

főnév
 • hálószövet, fátyolszövet, tintok (tájnyelvi), tüllanglé (régies)

tömítés

főnév
 • szigetelés
 • fojtás, tömecs (régies)
 • dugó
 • izoláció

uzsora

főnév
 • haszonvétel, uzsorakamat

ugyanúgy

határozószó
 • pontosan úgy, pont úgy, éppen úgy, éppúgy, szintúgy, azonszerint (tájnyelvi), azonmód (tájnyelvi), egyformán
 • hasonlóképpen, hasonlóképp, hasonlóan, hasonló voltaképpen (tájnyelvi)

tarka

melléknév
 • tarka-barka, foltos, pettyes, iromba (tájnyelvi), cirmos (régies)
 • színes, sokszínű, színpompás, változatos
 • hímes (tájnyelvi)
 • rikító, csiricsáré, élénk, virító, cifra

üresedik

ige
 • ürül, fogy