terrorizál szinonimái

ige
 • megfélemlít, félelemben tart, rettegésben tart, megijeszt, megrémít, kényszerít, erőszakoskodik, elnyom, hatalmaskodik, basáskodik, zsarnokoskodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fenyít

ige
 • büntet, büntetéssel sújt, fegyelmez, kásztigál (régies), kordáz (régies)
 • fedd, int, dorgál

tartalom

főnév
 • lényeg, mondanivaló, esszencia (választékos), magva, veleje, értelem
 • kivonat, összegzés, summázat
 • összetétel, mibenlét
 • lista, lajstrom (régies), felsorolás
 • tartalomjegyzék, tartalommutató, mutató
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a terrorizál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

teherhordó II.

főnév
 • anyagmozgató, szállítómunkás, hordár, tróger (bizalmas), kuli

szétmegy

ige
 • széjjelmegy, elszéled, szétszéled, széjjelszéled, feloszlik, szétoszlik
 • elágazik, szétágazik, kettéágazik, szétválik, szétfut
 • (hír): elterjed, szétterjed, szétfut, széjjelfut
 • elszakad, elreped, elrongyolódik, szétesik, széjjelesik, szétbomlik, szétfoszlik, szétfeslik
 • szétmállik, ellapul, szétlapul, szétnyomódik, porig megy (tájnyelvi)
 • szétterjed, szétfolyik, szétfut, elömlik
 • (kapcsolat): felbomlik, megszakad, megbomlik, megromlik

szemléletes

melléknév
 • kifejező, érzékletes, festői, plasztikus, képszerű
 • nyilvánvaló, világos, tipikus, pregnáns (idegen)

slampos

melléknév
 • rendetlen, gondozatlan, ápolatlan, elhanyagolt, lompos, trehány, zilált, pacuha (tájnyelvi), toprongyos, ízléstelen, trampli (durva), topis (szleng), slendrián

teológus

főnév
 • hittudós
 • legátus (régies)
 • kispap, papnövendék, szeminarista (régies)

transzplantáció

főnév
 • (szaknyelvi): átültetés, szervátültetés

reklám

főnév
 • hirdetés, hírverés, felhívás, propaganda, reklámozás
 • plakát, falragasz, transzparens
 • reklámfilm

rángatódzik

ige
 • ráng, vonaglik, vergődik, dobálja magát, rángolódik (tájnyelvi)

munkaerőhiány

főnév
 • személyzethiány, munkáshiány

rézvirág

főnév
 • cinnia, legényrózsa (tájnyelvi), legényvirág (tájnyelvi)

túllép

ige
 • átlép, túlmegy, átmegy, túljut, túlkel (tájnyelvi)
 • áthág, (szabályt) megszeg, megsért
 • felülemelkedik, túlhalad, túlteszi magát (valamin)

ürmös

főnév
 • vermut, ürmösbor

iszogat

ige
 • iddogál, poharazgat (bizalmas), italozik, hörpintget, kortyintgat, kortyolgat, pityizál (tájnyelvi), kvaterkázik (régies), tütükél (szleng), szörpölget, szopogat (bizalmas), iszkorál (tájnyelvi), illogál (tájnyelvi), iszokál (tájnyelvi), ivogál (tájnyelvi), felönt a garatra, ürítgeti a poharakat
 • piál (szleng), részegeskedik, nyakal, vedel

vizelet

főnév
 • pisi (bizalmas), pipi (bizalmas), húgy, urina (szaknyelvi), pisa (szleng), brunya (szleng)

tervszerű

melléknév
 • kitervelt, megtervezett, meggondolt, átgondolt, tudatos, céltudatos, szisztematikus, módszeres, metodikus

taxisofőr

főnév
 • taxis, pilóta (bizalmas)

tőke1

főnév
 • tönk, fatönk, rönk, tuskó
 • szőlőtőke, szőlőtő, szőlő

visszakozik

ige
 • visszatér
 • meghátrál, visszalép, visszatáncol, visszavonul, megfutamodik, humikol (tájnyelvi), retirál (régies)

tintatartó

főnév
 • tentatartó (tájnyelvi), tintásüveg, kalamáris (régies)

szimptóma

főnév
 • tünet, jel, előjel

törökbors

főnév
 • (tájnyelvi): paprika

vitézkedik

ige
 • katonáskodik, hadakozik, harcol, küzd
 • szájhősködik, hetvenkedik, hetykélkedik, legénykedik, hősködik, bravúroskodik
 • helytáll