szimptóma szinonimái

főnév
 • tünet, jel, előjel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

művelődés

főnév
 • kulturálódás, olvasás, szórakozás
 • műveltség, kultúra

berámáz

ige
 • bekeretez, keretbe foglal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szimptóma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szemfüles

melléknév
 • szemes, élelmes, éber, leleményes, dörzsölt (bizalmas), látó-halló (tájnyelvi), vizsla (tájnyelvi)
 • elővigyázatos, figyelmes, körültekintő

semmiféle

névmás
 • semmilyen, semminemű (választékos), semmi néven nevezendő (választékos), semminő (régies)
 • (pejoratív): értéktelen, akármilyen

rüszt

főnév
 • lábfej, csüd

ráébred

ige
 • rájön, ráeszmél, rádöbben, felismer, tudatára ébred, átlát, megért

szerző I.

melléknév
 • létrehozó, okozó
 • vagyongyűjtő, harácsoló
 • alkotó, megíró

talán

határozószó
 • tán, talántán (tájnyelvi), esetleg, meglehet, alkalmasint, hátha, valószínűség szerint

paróka

főnév
 • vendéghaj, álhaj, póthaj, máshaj (tájnyelvi), dupé (régies)

pálmaliliom

főnév
 • dicsőségeskáka, jukka, jutka, rostliliom

megjegyzés

főnév
 • hozzászólás, észrevétel, hozzáfűznivaló, meglátás, magyarázat, megállapítás, véleménynyilvánítás, hivatkozás, reflexió, annotáció (választékos), obszerváció (régies), észrevevés (régies), aranyköpés (bizalmas), beköpés (szleng), bemondás (bizalmas), benyögés (szleng)
 • kommentár, jegyzet
 • bírálat

percmutató

főnév
 • nagymutató
 • (bizalmas): másodpercmutató

tanúsít

ige
 • bizonyít, igazol, tanújelét adja (valaminek), megerősít, alátámaszt, dokumentál, attesztál (régies), bizonyságot tesz (valamiről), tanúságot tesz
 • hitelesít, fémjelez, ellenjegyez, lepecsétel, plombál, zárjelez
 • mutat, kifejez, kinyilvánít, jelét adja, manifesztál (idegen), viseltetik (valami iránt)
 • kifejt

terminus

főnév
 • határidő, időpont, határnap, lejárat (szaknyelvi)
 • időtartam, ciklus, időköz
 • szakszó, szakkifejezés, terminus technicus (szaknyelvi), műkifejezés, műszó, mesterszó (régies)
 • elnevezés, megnevezés, megjelölés

hegyén-hátán

határozószó
 • zsúfoltan, összevissza, rendetlenül, egymáson

visszakap

ige
 • megkap, viszontlát
 • meglakol, megbűnhődik
 • visszanyer, visszaszerez
 • visszahúz, visszaránt
 • hátrakap

ügyesség

főnév
 • képesség, tehetség, érzék, adottság, tálentum, rátermettség, készség, kézügyesség, perfekció (idegen), dexteritás (idegen)
 • gyakorlottság, jártasság, rutin
 • élelmesség, leleményesség, találékonyság, talpraesettség

színész

főnév
 • komédiás, színjátszó (régies), teátrista (régies), színművész, előadóművész, szereplő, aktor (régies), Thália papja (választékos)
 • (pejoratív): ripacs, csepűrágó, pojáca

szemelvény

főnév
 • ízelítő, mutatvány, válogatás, részlet, idézet, citátum
 • passzus, szakasz

szuper

melléknév
 • (szleng): kitűnő, kiváló, nagyszerű, remek, óriási, fantasztikus, szenzációs (bizalmas), zseniális, elsőrangú, príma, klassz (szleng), menő (szleng), tuti (bizalmas), márkás, NB I-es (szleng)

utcanő

főnév
 • utcalány, kitartott, prostituált, prosti (szleng), ká (szleng), örömlány, bukott nő, kétes hírű nő, presszótündér (tréfás), lepedőakrobata (szleng), sarkangyal (tréfás), sarkcsillag (tréfás), pillangó (bizalmas), valutapillangó (tréfás), rosszlány (tréfás), hetéra (választékos), kokott (régies), kurtizán (választékos), perdita (régies), rima (tájnyelvi), kéjnő (régies), kéjhölgy (régies), repedtsarkú (durva), szuka (durva), szajha, ringyó (durva), ribanc (durva), ribike (bizalmas), kurva (durva), lotyó (durva), cemende (tájnyelvi), cafka (szleng), darab (szleng), fürdős (szleng), kuruc (szleng), cafrang (tájnyelvi), dajna (tájnyelvi), cula (tájnyelvi), szotyka (tájnyelvi), riherongy (tájnyelvi), csávásdézsa (tájnyelvi)

szobaborostyán

főnév
 • fokföldi borostyán, nyáriborostyán, nyárirepkény

siket

melléknév, főnév
 • (választékos): süket, hallássérült, nagyothalló

táborozik

ige
 • tanyázik
 • állomásozik, tartózkodik
 • nyaral, üdül, sátorozik, kempingezik

üdvözít

ige
 • megvált, üdvösséget szerez (valakinek)
 • boldogít, boldoggá tesz