munkaerőhiány szinonimái

főnév
 • személyzethiány, munkáshiány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üteg

főnév
 • ágyúüteg, battéria (régies)

odavan

ige
 • messze van, távol van, el van
 • hiányzik
 • elpusztult, vége, kampec (szleng), fuccs (bizalmas), vízbe esett (tréfás), kútba esett (tréfás), veszendőbe ment
 • elmúlt, eltűnt, elveszett
 • kivan, kimerült, kikészült, beteg, meggebed (durva), halálán van
 • (valakiért): rajong, bolondul, imád, bele van esve (valakibe) (bizalmas), lelkesedik, odáig van (valamiért), lepetézik (szleng)
 • megrökönyödik, elképed, megijed(valakiből)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a munkaerőhiány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mindenhova, mindenho

határozószó
 • mindenüvé, mindenfelé

meghallgat

ige
 • végighallgat, figyel, odafigyel (valamire, valakire), megfigyel
 • hallgatózik, elhallgat (tájnyelvi), felhallgat (tájnyelvi), körülhallgat (tájnyelvi), fülel (tájnyelvi)
 • figyelembe vesz, elhisz, hitelt ad (valaminek), helyt ad (valaminek)
 • hozzájárul, elfogad, belemegy (valamibe) (bizalmas), beleegyezését adja

megcsodál

ige
 • megbámul, ámul-bámul, eltátja a száját
 • gyönyörködik (valamiben), örömét leli (valamiben)
 • (tájnyelvi): rácsodálkozik(valakin)

lepedő

főnév
 • ágylepedő, ágyterítő, lepel, takaró
 • (tréfás): mozivászon, vetítővászon
 • (tréfás): papírlap, űrlap
 • (szleng): ezerforintos, ezres, rongy (szleng), misi (szleng)
 • százas (bizalmas), százforintos

móring

főnév
 • hozomány, jegyajándék

nono

módosítószó
 • (bizalmas): ejnye, mi a manó

közép

főnév
 • középpont, gócpont, centrum
 • átlagérték, középérték

körkérdés

főnév
 • kikérdezés, ankét

hűtlen

melléknév
 • hitszegő, hitehagyó, csalárd, szószegő, áruló, álnok, hűtlenkedő, megbízhatatlan, állhatatlan, csapodár, csalfa, csélcsap, illojális, galád, perfid, aposztata (idegen), házasságtörő

kuporodik

ige
 • kucorodik, összehúzódik, kutyorodik (tájnyelvi), szotyorodik (tájnyelvi)

nyelvismeret

főnév
 • nyelvtudás

ostoros

melléknév, főnév
 • kisbéres, gyermekbéres
 • kocsis, hajtó

dúc

főnév
 • támfa, gyámfa, pillér, merevítő, támaszfa, nyilaló, pecekfa, gyámpillér, támaszték, cölöp, gyám, szárfa, oszlop, konzol, gyámfal, támasztógerenda, támpillér, ellenfal
 • nyomódúc, nyomóforma, nyomólemez, lemez, képdúc
 • galambdúc
 • (tájnyelvi): gyürke, domó (tájnyelvi)

rikolt

ige
 • kiált, rikkant, rikít (tájnyelvi), rivalg (régies), kurjant, harsog, ordít, üvölt, visít, sivít, sikolt, sikít, süvölt, orgonál (tájnyelvi)

pipereüzlet

főnév
 • (régies): illatszerbolt, drogéria (régies), illatszertár (régies)

munkakör

főnév
 • feladatkör, beosztás, munkaterület, ügykör, reszort (idegen), hatáskör, működési kör, tevékenységi kör
 • foglalkozás, szakma, állás, tiszt

mikró

főnév
 • mikrohullámú sütő

néhol

határozószó
 • helyenként, itt-ott, imitt-amott, némely helyen, néhutt (tájnyelvi), hellyel-közzel, tél-túl (tájnyelvi), nyomokban, elvétve, elszórtan, ritkásan, szórványosan, szérülszerte (régies), néha-néha (tájnyelvi)

perpatvar

főnév
 • veszekedés, konfliktus, szóváltás, viszály, zenebona, patália, civakodás, jelenet, átavita (tájnyelvi), kocódás (tájnyelvi), petek (tájnyelvi), összetűzés, marakodás, összezördülés, összeszólalkozás, ramazúri, balhé (szleng), aréna (szleng), tumultus (régies), disputa (régies)

műveletlenség

főnév
 • tanulatlanság, tudatlanság, iskolázatlanság, írástudatlanság, analfabétizmus, pallérozatlanság, ignorancia (idegen), faragatlanság, sötétség (bizalmas), tahóság (durva), parasztság (durva), bunkóság (durva), civilizálatlanság, kulturálatlanság, elmaradottság

megjegyzés

főnév
 • hozzászólás, észrevétel, hozzáfűznivaló, meglátás, magyarázat, megállapítás, véleménynyilvánítás, hivatkozás, reflexió, annotáció (választékos), obszerváció (régies), észrevevés (régies), aranyköpés (bizalmas), beköpés (szleng), bemondás (bizalmas), benyögés (szleng)
 • kommentár, jegyzet
 • bírálat

nepper

főnév
 • csaló, szélhámos
 • üzér (régies), nyerészkedő, spekuláns, feketéző (szleng)
 • orgazda
 • kábítószer-kereskedő, díler (szleng)

pincér

főnév
 • felszolgáló, éthordó, főúr, kellner (régies), pinkli (tájnyelvi), csalinger (szleng)