tolódik szinonimái

ige
 • csúszik
 • halasztódik, odázódik, késik
 • (régies): nyomul, tódul, torlódik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

táncos I.

melléknév
 • élénk, eleven, fürge
 • ágaskodó, ficánkolós

vidor

melléknév
 • (régies): vidám, jókedvű
 • élénk, fürge, eleven, erőteljes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tolódik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

terjeszt

ige
 • széthord, szétvisz, továbbad, szétkürtöl, lanszíroz (idegen), közhírré tesz, kitereget, fűnek-fának elmond, elhint, dobra ver, kongázik (tájnyelvi), közzétesz, elhíresztel
 • (fényt) áraszt
 • osztogat, szétküld, forgalomba hoz, forgalmaz, árusít, áruba bocsát, kínál, elad, értékesít
 • sugároz, közvetít, ad, lead (bizalmas)
 • híresztel, hirdet, népszerűsít, propagál, reklámoz
 • beharangoz
 • megjelentet, kiad, sokszorosít, közzétesz, publikál, kihoz (bizalmas)
 • (kezet, szárnyat): tár, nyújt, tart
 • (valaki, valami elé): benyújt, javasol

szólás

főnév
 • szólásmondás, szokásmondás (tájnyelvi), kifejezés, frázis, szójárás (régies)
 • szóláshasonlat
 • felszólalás

szidás

főnév
 • szidalom, szidalmazás, szemrehányás, dorgálás, pirongatás, korholás, lelkifröccs (bizalmas), szapulás, feddés, fejmosás (bizalmas), megrovás, dörgedelem, ócsárlás, ledorongolás (bizalmas), kiosztás (bizalmas), leszúrás (szleng), letolás (bizalmas), lebaszás (durva)

suhog

ige
 • zizeg, sistereg, sutyorog (bizalmas), lispeg-laspog (tájnyelvi), suhatol (tájnyelvi), suttyan (tájnyelvi), sustorog (tájnyelvi), sziszeg
 • (szél): zúg, susog, fúj
 • (falevél): zördül
 • (madár): surran

tipor

ige
 • tapos, gázol, hág, tapod, gyurakszik (tájnyelvi), nyomdos (régies)

tűz1

ige
 • odaerősít, szegez, függeszt, szúr
 • letűz, leszeg, elvarr
 • hozzátűz, odavarr, rávarr
 • kijelöl, meghatároz, kiválaszt, tervez, szándékozik
 • kitűz
 • (nap): éget, süt, perzsel
 • rátűz
 • (szleng): siet, rohan, tép (szleng), söpör (szleng), elhúz (szleng)

ribillió

főnév
 • zaj, lárma, hangzavar, hangoskodás, kiabálás, zsivaj, ricsaj, zenebona, rumli (bizalmas), muri, ramazúri, csatara (tájnyelvi)
 • zűrzavar, zrí, felfordulás, csetepaté, fejetlenség, rendetlenség, káosz, összevisszaság, hajütő, hepaj, kavarodás, bolondokháza (bizalmas), kupleráj (pejoratív), anarchia
 • felkelés, felzúdulás, zendülés, lázadás, pártütés

rendőrautó

főnév
 • csíkos (szleng), kékmadár (szleng), meseautó (szleng), zsuppkocsi (szleng)
 • rabomobil, rabszállító

napellenző

főnév
 • napernyő, ellenző, ernyő
 • simléder (bizalmas), simli (bizalmas), sapkaellenző

rövidital

főnév
 • rövid, tömény, szíverősítő

újszülött

főnév
 • csecsemő, kisbaba, kisded, pólyás, pólyás baba, baba, apróság, csöppség, pici, kicsi, kicsike, kis jövevény, jövevény, csecsszopó, szopós (régies), bölcsős gyerek (tájnyelvi), pólyabébi (tájnyelvi), pólyabeli (tájnyelvi)

valószínű

melléknév
 • valószerű, elhihető, lehetséges, plauzíbilis (idegen)
 • feltehető, feltételezhető, elképzelhető, igaznak látszó, hihető, nem minden alap nélküli, elfogadható
 • várható, remélhető, előrelátható, gyanítható, várt, remélt
 • feltételezett, vélelmezett, állítólagos, látszólagos

jelző II.

főnév
 • járulékszó (régies)
 • gúnynév, ragadványnév
 • jelzőlámpa, szemafor (szaknyelvi), villanyrendőr
 • mutató, index, paraméter (szaknyelvi), indikátor (szaknyelvi)

zivatar

főnév
 • vihar, zuhé, égiháború, förgeteg, ítéletidő

tolvajnyelv

főnév
 • argó, szleng, csibésznyelv (választékos), jassznyelv, fattyúnyelv, zsiványnyelv (régies), nyalavi (régies)
 • csoportnyelv, zsargon

terefere

főnév
 • beszélgetés, csevegés, csevej, locsogás, pletykázás, pletykálás, pletyka, triccs-traccs, szomszédolás, diskurálás, eszmecsere, trécselés, traccs (bizalmas), karattyolás (bizalmas), darvagás (tájnyelvi), licslocs (tájnyelvi), teletula (tájnyelvi)

trubadúr

főnév
 • dalnok, énekes, vándorénekes, énekmondó, lovagi költő, dalos

zaklat

ige
 • alkalmatlankodik, zavar, zargat (bizalmas), háborgat, piszkál, abajgat, macerál (bizalmas), buzerál (szleng), nyakára jár, rászáll (valakire), molesztál, szekíroz (bizalmas), szekál (bizalmas), vegzál (régies), üldöz, ostromol, nem hagy békén
 • nyaggat, nyüstöl (bizalmas), fáraszt
 • heccel, ugrat, húz, kínoz, gyötör
 • nyugtalanít, bosszant, idegesít, háborgat, izgat

tökfilkó

főnév
 • tökfej, tökkalap (régies), filkó (régies), fajankó, tökfejű, tökkelütött, szamár, ökör (durva), mamlasz, tahó (bizalmas), balfácán (bizalmas), lüketóni (bizalmas), tuskó (bizalmas), botfej (tájnyelvi), bükkfakolomp (tájnyelvi)

szóváltás

főnév
 • összeszólalkozás, összetűzés, összezördülés, összekülönbözés, vita, veszekedés, perlekedés, civakodás, civódás, disputa (régies), összekoccanás, szócsata, szópárbaj, polémia, purparlé (bizalmas), szóvita (régies), vitatkozás, nézeteltérés, perpatvar
 • (régies): párbeszéd, beszélgetés

túra

főnév
 • kirándulás, kiruccanás
 • utazás, körút, körutazás, portya
 • turné, vendégszereplés, hangversenykörút
 • (szaknyelvi): forduló, fordulat

zenekedvelő

melléknév, főnév
 • zenebarát, zenerajongó, zenebolond