tananyag szinonimái

főnév
 • ismeretanyag, penzum (régies), lecke, feladat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

informálódik

ige
 • tájékozódik, felvilágosítást szerez, utánajár, tudakozódik, tudakol, kérdez, kérdezősködik, érdeklődik

eltekint

ige
 • mellőz, figyelmen kívül hagy, fütyül (valamire, valakire), oda se bagózik (valamire) (szleng)
 • lemond (valamiről), eláll (valamitől), renunciál (régies)(valamihez)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tananyag szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szövetkezés

főnév
 • társulás, egyesülés, egyesület, szövetkezet, szövetség, kooperatíva (idegen), kollektíva (idegen)
 • együttműködés, összefogás
 • szervezkedés

szakmabeli

melléknév
 • szaktárs, céhbeli (pejoratív), bennfentes, idevalósi (bizalmas), brancsbeli (bizalmas), szintén zenész (szleng)(idegen)

sugárkezelés

főnév
 • sugárterápia, radioterápia (szaknyelvi), aktinoterápia (szaknyelvi), besugárzás (bizalmas)

rizikó

főnév
 • kockázat, kockáztatás, veszély, bizonytalanság, vakmerőség

tájkép

főnév
 • tájfestmény
 • tájfelvétel
 • kilátás, panoráma, látvány

terjed

ige
 • kiterjed, tért hódít, előretör
 • burjánzik, szaporodik, tenyészik, gyarapszik, gyarapodik, növekszik
 • tágul, szélesedik
 • árad, tódul, özönlik, dagad, halad
 • hódít, elhatalmasodik, erősödik, elharapózik, elharapódzik, elterjed, továbbgyűrűzik
 • ér, húzódik (valameddig), leér, terjeszkedik, elnyúlik, elhúzódik

pótszög

főnév
 • kiegészítőszög

pléh

főnév
 • bádog, lemez, fémlemez

mély I.

melléknév
 • feneketlen, bemélyedő, mélységes
 • alt
 • basszus
 • veláris (szaknyelvi)
 • elmélyült, alapos, mélyenszántó, mélyreható, okszerű, lényeges, állandó, átfogó, beható, átható, intenzív, erős
 • (hang): öblös, dörmögő
 • sötét, árnyékos, telített

pusztulás

főnév
 • enyészet, elmúlás, halál, megszűnés, kárhozat, szerencsétlenség, romlás, tönkremenés, katasztrófa, végveszély, kiveszés, vész, rombolás, megsemmisülés, korhadás, rothadás, szétesés, sorvadás, bukás, lerobbanás (szleng)

tetőz, tetőzik

ige
 • tetőfokára hág, tetőpontjára hág, csúcson van, kulminál

trópusi

melléknév
 • délszaki, tropikus (szaknyelvi), forró égövi, déli
 • forró, perzselő, tikkasztó

hurok

főnév
 • kötés, csomó, bog, szem, csimbók, pányva
 • tőr, kelepce, csapda, cekle (régies)

vegytan

főnév
 • kémia, vegyészet, elemtan (régies)

tandíj

főnév
 • iskolapénz (régies), leckepénz (régies)

szökés

főnév
 • menekülés, menekvés, elmenekülés, télak (bizalmas), dezertálás (idegen)
 • (régies): szökkenés, ugrás
 • (tájnyelvi): tánc, táncolás

tekinthető

melléknév
 • felfogható, elfogadható, gondolható

védőfal

főnév
 • palánk, mellvéd, sövény, korlát, cölöpfal
 • városfal, erődfal
 • barikád

tárgyilagos

melléknév
 • objektív
 • elfogulatlan, pártatlan, józan, korrekt, részrehajlatlan, előítélet-mentes, semleges

számláló

főnév
 • mérőóra, fogyasztásmérő, numerátor (szaknyelvi), számozókészülék

tengerészet

főnév
 • tengerhajózás

végtisztesség

főnév
 • temetés, gyászszertartás