ragyog szinonimái

ige
 • csillog, csillog-villog, csillámlik, csillogzik (tájnyelvi), fénylik, világít, fényeleg (régies), fényeskedik (régies), tündöklik, tündököl, gyöngyellik (régies), gyöngyöl (tájnyelvi), szikrázik, sugárzik, sziporkázik, világlik
 • (lakás): tiszta
 • örül, örvend, örvendezik, ujjong
 • (arc) sugárzik
 • jeleskedik, remekel, brillíroz, pompázik
 • tetszeleg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elrohan

ige
 • elrobog, elviharzik, elvágtat, elnyargal, elzúg, elszáguld, eliramodik, elfut, elszalad, elsiet, elpucol (szleng), eltávozik, elinal, megfutamodik, elmenekül, kereket old, elsöpör (szleng)
 • (idő): elfut, elszalad, elrepül

kivétel

főnév
 • eltérés, rendhagyás
 • kivételezés, kedvezmény, kiváltság, előjog, privilégium, preferencia (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ragyog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

predesztináció

főnév
 • elrendelés, eleve elrendelés, sors

összepakol

ige
 • összecsomagol, becsomagol, bepakol (bizalmas)

őriz

ige
 • őrködik (valami felett), strázsál, felügyel, vigyáz, véd, védelmez, óv, oltalmaz, szemmel tart, fedez, figyel, ügyel, gondot visel (valakire), biztosít Sz: dajkálja, mint a tiszta búzát a ponyván
 • megtart, elevenen tart, fenntart
 • tart, magában tart
 • legeltet, terelget, pásztorol

növénygyűjtemény

főnév
 • herbárium (szaknyelvi)

puszpáng

főnév
 • bukszus, kruspán (tájnyelvi)

ritka

melléknév
 • ritkás, gyér, szórványos, elszórt
 • kiváló, nagyfokú
 • párját ritkító, páratlan, rendkívüli, különleges, kivételes, egyedülálló, egyedüli, ritkaságszámba menő, nem mindennapi Sz: ritka, mint a fehér holló

mindegyre

határozószó
 • egyre, minduntalan, újra meg újra, egyre tovább, állandóan, örökké, folyvást, folyton, folytonosan, mindig, mindenkor, egyfolytában, egyhuzamban, szünet nélkül, szünös-szüntelen, szüntelen, unos-untalan, éjjel-nappal, vég nélkül, mindinkább

mérgezés

főnév
 • toxikáció (szaknyelvi), étetés (tájnyelvi), mételyezés (tájnyelvi)

köhög

ige
 • köhécsel, köhint, krákog, kahácsol (régies), tusszikál (régies), tikácsol (tájnyelvi), kehel-kahol (tájnyelvi), cikákol (tájnyelvi)
 • göthösködik (tájnyelvi), bahol (tájnyelvi), butog (tájnyelvi), kahog (tájnyelvi), kehel (tájnyelvi), kohácsol (tájnyelvi), göthöl (tájnyelvi), krahint (tájnyelvi), ugat (durva)
 • (szleng): elárul, beszél, beköp, besúg, lebuktat (szleng), feldob (szleng)

mostohatestvér

főnév
 • féltestvér, kocatestvér (tájnyelvi), vitrigtestvér (tájnyelvi)

rosszindulat

főnév
 • rosszaság, rosszakarat, komiszság, alattomosság, gonoszság, rosszmájúság, malevolentia (idegen), malícia (idegen), rosszhiszeműség, gyűlölködés, ellenségesség

sokoldalú

melléknév
 • sokrétű, összetett, bonyolult, sokszínű, komplex (idegen), többsíkú, szövevényes
 • átfogó, egyetemes, univerzális, enciklopédikus, sokirányú

feltámad, föltámad

ige
 • életre kel, életre támad, megelevenedik, újjáéled, feléled, felél (tájnyelvi)
 • visszatér, felújul
 • fellángol, fellobban (választékos), felébred, felelevenedik, felelevenül (választékos)
 • (szél): kerekedik
 • (valaki, valami ellen): fellázad, felkel, zendül (régies)

térkép

főnév
 • atlasz, mappa, helyszínrajz (szaknyelvi), földabrosz (régies), térképkönyv (szaknyelvi)

szintúgy II.

kötőszó
 • szintén, is, úgyszintén, hasonlóképp, hasonlóképpen, nemkülönben

ráhibáz

ige
 • eltalál, rájön, rábukkan, rátalál, beletalál, ráakad, kitalál, beletrafál (bizalmas), elevenére tapint

pótszög

főnév
 • kiegészítőszög

rendszerez

ige
 • szisztematizál, rendez, rendszerbe foglal, organizál (idegen), csoportosít, szortíroz, besorol, osztályoz, kategorizál

szexuális

melléknév
 • nemi
 • érzéki

ráró1

ige
 • rávés, rákarcol, rámetsz, belevés, belekarcol
 • kivet, kiszab, rászab

összpontosít

ige
 • (figyelmet): koncentrál, fókuszál (idegen), irányít
 • egyesít, összefog, centralizál
 • központosít, összevon
 • felhalmoz (tőkét)

retorika

főnév
 • (szaknyelvi): szónoklattan, ékesszólástan, beszédművészet, szónoklás, ékesszólás
 • (bizalmas): hatásvadászat, mellébeszélés
 • szónokiasság, szónoki fogás

színműíró

főnév
 • színdarabíró, drámaíró