teória szinonimái

főnév
 • elmélet
 • (bizalmas): elképzelés, nézet, feltevés, hipotézis, spekuláció, idea, eszme, gondolat, elgondolás, magyarázat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hős II.

melléknév
 • bátor, hősies
 • elszánt, vakmerő, merész

bomba II.

melléknév
 • pompás, remek, kitűnő, szemrevaló, csinos, klassz (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a teória szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tarthatatlan

melléknév
 • tűrhetetlen, elviselhetetlen, kibírhatatlan, kiállhatatlan, szörnyű
 • védhetetlen, menthetetlen
 • megdönthető, cáfolható

szépséges

melléknév
 • gyönyörű, gyönyörűséges, pompás, bűbájos, bájos, csodálatos

szelep

főnév
 • szellentyű (régies), csappantyú, ventil (idegen), tolattyú

sértett

főnév
 • kárvallott, károsult, áldozat, panaszos

telefonelőfizető

főnév
 • telefontulajdonos, telefonbérlő

töredék

főnév
 • maradék, hulladék, morzsalék, foszlány, darabka, részlet, roncs, csonk, diribdarab, aprólék (régies), metélék (régies), törmelék, fityelék (tájnyelvi)
 • fragmentum (idegen), torzó

rátarti

melléknév
 • öntelt, önhitt, magahitt (régies), elbizakodott, beképzelt, felfuvalkodott, hetyke, begyes (tájnyelvi), büszke, fölényes, peckes, kevély, dölyfös, gőgös, pökhendi, fennhéjázó, önérzetes, magabízó (választékos), rátartós (régies), kivagyi (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi), kackiás (tájnyelvi), nyakavági (tájnyelvi), tollaskalapos (tájnyelvi)

rág

ige
 • eszik, rágcsál, rágicsál, ropogtat, porcogtat (régies), porcogat (régies), megrág, harapdál, darabol, őröl, majszol (választékos), csócsál (bizalmas)
 • (tájnyelvi): (testrészt) csíp, mar, mardos, éget
 • kínoz, emészt, marcangol, mar, mardos, furdal, bánt, gyötör
 • (pejoratív): becsmérel, rágalmaz, gyaláz

mormota

főnév, melléknév
 • marmota (régies), murmutér (régies), bobák (tájnyelvi)
 • aluszékony, hétalvó (bizalmas), álomszuszék (bizalmas) Sz: alszik, mint a tej

repes

ige
 • örül, ujjong, szárnyal, csapong
 • (régies): repdes, röpdös, röpköd, repesel (tájnyelvi)

trapp

főnév
 • ügetés, kocogás

úttest

főnév
 • útpálya (szaknyelvi), kocsiút, út

irányított

melléknév
 • vezetett, sugallt
 • megszabott, szabályzott

visszahelyez

ige
 • visszatesz, helyre tesz, visszarak, helyrerak, helyreállít, helyreigazít, reponál (szaknyelvi), restituál (szaknyelvi)
 • visszaállít, rehabilitál

tér1

ige
 • kerül, fordul, kitér
 • megy, betér, bemegy
 • (tájnyelvi) (valakihez): szegődik, társul, csapódik

tárol

ige
 • elraktároz, felhalmoz, eltesz, elhelyez, készletez, félretesz, gyűjt, tart
 • vermel, elvermel

told-fold, toldoz-fo

ige
 • toldoz, javítgat, alakítgat, igazítgat

villanyrendőr

főnév
 • lámpa, jelzőlámpa, közlekedési lámpa

terül

ige
 • elnyúlik, fekszik, kiterjed, elterül

szerződés

főnév
 • megállapodás, megegyezés, kontraktus (régies), frigy (régies), ügylet, egyezmény, egyezség, konvenció (szaknyelvi), megalkuvás (régies), paktum (régies), konkordátum (idegen)
 • szövetség

toxikus

melléknév
 • (szaknyelvi): mérgező, maszlagos (tájnyelvi), mételyező (tájnyelvi)

visszaél

ige
 • kihasznál, kiuzsoráz, kiszipolyoz