visszahelyez szinonimái

ige
 • visszatesz, helyre tesz, visszarak, helyrerak, helyreállít, helyreigazít, reponál (szaknyelvi), restituál (szaknyelvi)
 • visszaállít, rehabilitál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

áldásos

melléknév
 • boldog, szerencsés, magasztos, üdvös, kedvező, gazdag, eredményes, termékeny, gyümölcsöző, bőséges, jövedelmező, produktív, sikeres

sütőtök

főnév
 • bécsitök (tájnyelvi), dinka (tájnyelvi), cukortök (tájnyelvi), deble (tájnyelvi), doblák (tájnyelvi), édestök (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a visszahelyez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vészjósló

melléknév
 • baljós, sötét, komor, aggasztó, riasztó, ominózus, baljóslatú, vészterhes, vészes
 • fenyegető, ijesztő, hátborzongató, hideglelős

unatkozik

ige
 • ásítozik, malmozik, unja magát

tus5

főnév
 • puskatus, puskaagy
 • (tájnyelvi): tő, csutka

tépáz

ige
 • ráncigál, szaggat, megtép, cibál, cincál (tájnyelvi), kötyögtet (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi)

világváros

főnév
 • metropolisz, nagyváros

zsúfol

ige
 • összeszorít, begyömöszöl, gyömöszöl, szuszakol (tájnyelvi), töm, présel, összesűrít

szónokol

ige
 • beszédet mond, beszél, beszédet tart, előad
 • (pejoratív): perorál (idegen), deklamál (idegen), papol, dikciózik (idegen), szaval, szpícsel (szleng), szószol (szleng)

színlap

főnév
 • plakát, műsor, program, teátrumcédula (régies)

perforáció

főnév
 • (szaknyelvi): átfúródás, átlyukasztódás
 • átlyukasztás, átfúrás, átvágás
 • (szaknyelvi): bélyegfogazat
 • lyuksor, rovátkasor

szüret

főnév
 • betakarítás, aratás (régies), terménybegyűjtés
 • eszem-iszom, mulatság, mulatozás, dínomdánom, dáridó
 • kelendőség

kopik

ige
 • használódik, fogy, vásik, nyűvődik, nyúzódik, foszlik, mállik, szakadozik, ledörzsölődik, horzsolódik (régies)
 • hámlik, vedlik Sz: fogy, mint a kasza fénye

visszajön

ige
 • visszajut, visszakerül, visszaér, visszaérkezik, hazatér
 • visszatér, ismétlődik

vérszopó II.

főnév
 • vámpír, parazita, élősdi, pióca
 • (bizalmas): uzsorás

zeng

ige
 • szól, hangzik, cseng, szárnyal, visszhangzik
 • énekel, dalol, zengedez (választékos)
 • zúg, harsog, dübörög, felcsattan
 • dörög, mennydörög, morajlik

vizenyős

melléknév
 • nedves, vizes, nyirkos
 • mocsaras, lápos, ingoványos, süppedékes, kotus (tájnyelvi), mocsolyás (tájnyelvi), dágványos (tájnyelvi), semlyékes (tájnyelvi)
 • ödémás
 • (szem): megtört, homályos, zavaros fényű
 • hosszadalmas, tartalmatlan, érdektelen, ízetlen

utánzat

főnév
 • másolat, imitáció, reprodukció, repró, kópia
 • hamisítvány, dublett (szaknyelvi), mása (valaminek)
 • hasonmás, fakszimile

zsaluz

ige
 • belécez, bedeszkáz