terül szinonimái

ige
 • elnyúlik, fekszik, kiterjed, elterül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hasadék

főnév
 • hasadás, rés, nyílás, lyuk, lék, repedés, repedék (régies), hézag, mélyedés, barázda, fissura (idegen), stoma (szaknyelvi), nyiladék (régies)
 • szurdok, szakadék, völgy, völgyszoros, törés, vágány (régies), hegyszoros, kanyon, vízmosás, meredély (választékos), hasadály (tájnyelvi), mélység, völgyeleg (tájnyelvi)

vitairat

főnév
 • röplap, röpirat, brosúra (idegen)
 • gúnyirat, pamflet (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a terül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tehermentesít

ige
 • szabaddá tesz, mentesít, felment

szétnéz

ige
 • széjjelnéz, körülnéz, nézelődik, széttekint
 • tudakozódik, érdeklődik, tájékozódik, informálódik

szemléltet

ige
 • ábrázol, illusztrál, megvilágít, bemutat, megmutat, megjelenít, értelmez, interpretál
 • bizonyít, demonstrál, reprezentál, megerősít

slepp

főnév
 • uszály, uszályhajó
 • ruhauszály
 • kíséret, díszkíséret, személyzet, környezet, pereputty (bizalmas)

teória

főnév
 • elmélet
 • (bizalmas): elképzelés, nézet, feltevés, hipotézis, spekuláció, idea, eszme, gondolat, elgondolás, magyarázat

transzport

főnév
 • szállítmány, fuvar
 • szállítás, fuvarozás
 • (régies): átvitel (könyvelésben)

reklamál

ige
 • tiltakozik, panaszkodik, panaszt tesz, panaszol, lamentál (bizalmas)
 • visszakövetel
 • sürget, szorgalmaz, siettet, megsürget
 • hiányol, kifogásol

rangjelzés

főnév
 • csillag, stráf, disztinkció (régies)

munkafegyelem

főnév
 • fegyelem, megbízhatóság, pontosság, lelkiismeretesség

rezsi

főnév
 • rezsiköltség, üzemköltség, fenntartási költség

túlmunka

főnév
 • túlóra, túlórázás, pluszmunka

űrrakéta

főnév
 • kozmikus rakéta, hordozórakéta, rakéta

iszonyatos

melléknév
 • iszonyú, iszonytató, borzasztó, borzalmas, dermesztő, hajmeresztő, vérfagylaló, vérfagyasztó, ijesztő, félelmetes, rémes, irtózatos, irtóztató
 • utálatos, undorító, förtelmes, visszataszító, ocsmány, undok
 • iszonyú nagy, óriási, hatalmas, rettenetes, rettentő, szörnyű

vizenyős

melléknév
 • nedves, vizes, nyirkos
 • mocsaras, lápos, ingoványos, süppedékes, kotus (tájnyelvi), mocsolyás (tájnyelvi), dágványos (tájnyelvi), semlyékes (tájnyelvi)
 • ödémás
 • (szem): megtört, homályos, zavaros fényű
 • hosszadalmas, tartalmatlan, érdektelen, ízetlen

tesped

ige
 • tétlenkedik, henyél, lustálkodik, hever, lesped (tájnyelvi), teng-leng, heverészik, lebzsel, lébecol

teafőző

főnév
 • szamovár
 • teáskanna

tőkebefektetés

főnév
 • befektetés, beruházás, invesztálás, invesztíció (szaknyelvi)

visszaküld

ige
 • visszajuttat, remittál (szaknyelvi), returníroz (idegen)
 • hazaküld

tipegő

főnév
 • kezeslábas, rugdalódzó, rugi (bizalmas), totyogó

szín1

főnév
 • tónus, színárnyalat, kolorit (idegen)
 • arcszín
 • (kártyában): kulőr (szaknyelvi), farba (szaknyelvi)
 • sokféleség, változatosság, változat, árnyalatosság, élénkség
 • jelenlét, megjelenési forma, arculat
 • látszat, jelleg
 • ürügy
 • felszín, felület
 • (színe vminek): java, színe-java, színe-virága

törökparadicsom

főnév
 • padlizsán, tojásgyümölcs, kékparadicsom (tájnyelvi), csucsor (régies), törökkobak (régies), salamontöke (tájnyelvi), vineté (tájnyelvi), paradájsz (tájnyelvi)

vitorlás

főnév
 • vitorla (bizalmas), szélhajó (régies)