vérvizsgálat szinonimái

főnév
 • vérpróba, hematoszkópia (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

letét

főnév
 • letétemény, foglaló, kaució, talon, zálog, óvadék, depozitum (idegen), depó (bizalmas)
 • átirat, átírás

ezermester

főnév
 • barkácsoló, ügyes kezű, fúró-faragó, bütykölő (bizalmas), barkács (tájnyelvi), barkácsember (tájnyelvi), bébillér (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vérvizsgálat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vastagbőrű

melléknév
 • szégyentelen, érzéketlen, rinocéroszbőrű

trópus2

főnév
 • szókép, képes kifejezés, szóalakzat, alakzat

tömérdek, temérdek II.

melléknév
 • (tájnyelvi): nagy, roppant, jókora, kolosszális (bizalmas), vaskos, tömzsi

társalog

ige
 • beszélget, beszél, társalkodik, konverzál (régies), diskurál, cseveg, fecseg, tereferél, csacsog, locsog, trécsel (bizalmas), traccsol (bizalmas), dumál (bizalmas), povedál (szleng), dumcsizik (bizalmas)

vendégfogadó

főnév
 • fogadó, csárda, vendéglő, kocsma, panzió, szálló, motel, szálloda, hotel
 • karavánszeráj (régies)

vonzódik

ige
 • rokonszenvez, szimpatizál, érdeklődik, kedvel, húz (valakihez), szível, hajlik (valami felé), gravitál (régies), szeret, vonzalmat érez (valaki iránt), vonzalmat táplál (valaki iránt)

szervezkedés

főnév
 • szövetkezés, szövetség, társulás, társulat, organizáció (idegen)
 • konspiráció (idegen), mozgolódás

szemfedő, szemfödő

főnév
 • szemfedél, halotti lepel

pár II.

számnév
 • kettő
 • egy-két, néhány, kevés

szíverősítő

főnév
 • szívgyógyszer
 • (tréfás): szeszes ital, tömény, pálinka, pálinkaféle, papramorgó (tájnyelvi), itóka (bizalmas), tütü (szleng), pia (szleng)

zenegép

főnév
 • zeneszekrény, wurlitzer

kitudódik

ige
 • kiderül, nyilvánosságra jut, fény derül (valamire), napfényre kerül, kipattan, kirobban, kisül, kiszivárog, lelepleződik, felfedődik Sz: a sült tyúk is kikaparja; kisül, mint az órás kecskéje; még a ballangó is kifújja

véső

főnév
 • hidegvágó, dálta (tájnyelvi), kézivágó
 • vésnök, cizelláló (idegen), gravőr (idegen)

varsa

főnév
 • halcsapda, háló, versely (tájnyelvi), vejsze (tájnyelvi), rácsa (tájnyelvi), tapogató (régies)

visszalép

ige
 • hátralép, visszahúzódik, hátrál
 • lemond, eláll, visszatáncol, visszakozik, megretirál (tájnyelvi)
 • visszavon, visszacsinál, visszaszív

vicinális II.

főnév
 • helyiérdekű vasút, HÉV, bummelcúg (régies)
 • kisvasút

túlszárnyal

ige
 • felülmúl, túltesz (valakin), lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), legyőz, elhagy, megelőz, (csúcsot) megdönt, fölébe kerekedik (valakinek), maga mögé utasít, felülhalad (tájnyelvi)
 • meghalad, túlhalad

vízér

főnév
 • csermely, ér