térhatású szinonimái

melléknév
 • háromdimenziós, térláttató, plasztikus
 • sztereofonikus (idegen), sztereó
 • életszerű, szemléletes, érzékletes, kézzelfogható

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

következetlen

melléknév
 • inkonzekvens, ingadozó, tétovázó, bizonytalan, határozatlan, ésszerűtlen, illogikus, logikátlan, követhetetlen, értelmetlen, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, szeszélyes, állhatatlan, szétfolyó, széteső, hanyatlan (tájnyelvi) Sz: nem jár egy vágásban a kereke

eljuttat

ige
 • elküld, továbbít, felad, postáz, átutal, kézbesít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a térhatású szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

távbeszélő

főnév
 • telefon, távrecsegő (tréfás)
 • mobil, rádiótelefon, maroktelefon (bizalmas), bunkofon (szleng), prosztofon (szleng)

szeretkezik

ige
 • ölelkezik, szerelmeskedik, közösül, baszik (durva), egyesül, bujálkodik, hempereg (szleng), kefél, bagzik (durva), asszonyoz (tájnyelvi), fehérnépezik (tájnyelvi), taszajt (tájnyelvi)

szélvihar

főnév
 • vihar, fúvalmány (régies), fúvallós (régies)
 • szélvész, orkán, fergeteg
 • hurrikán, tornádó

sikkes

melléknév
 • elegáns, divatos
 • csinos, finom, ízléses, tetszetős, mutatós, választékos

telivér

melléknév
 • fajtiszta, fajtatiszta
 • vérbeli

történet

főnév
 • sztori (bizalmas), mese, adoma, elbeszélés, legenda, anekdota, mendemonda, beszámoló
 • cselekmény
 • (régies): história, történelem

realizmus

főnév
 • valóságérzék

ráír

ige
 • felír, feljegyez, leír, megjelöl, ráfirkál, rákapar (bizalmas), ráfirkant, rávezet, rákanyarít (régies), rávés (szleng)
 • felszólít, felhív, meghagy, értesít, tudat, jelez
 • átruház, ráruház, átír, átenged, ráhagyományoz, nevére írat

motívum

főnév
 • indíték, indítóok, indok, indíttatás, hajtóerő, motiváció, rugó
 • alapelem, elem, figura (táncban), dallam (zenében), melódia
 • mintázat, rajzolat, díszítmény, díszítés, dísz, minta

reszelős

melléknév
 • barázdált, recés
 • ragyás, göcsörtös
 • (hang): durva, érdes, rekedt, krákogó, borízű

trópus1

főnév
 • forró égöv

ügy

főnév
 • eset, esemény, eseménysorozat, dolog, helyzet, kázus (idegen), causa (idegen)
 • affér (bizalmas), história
 • per, jogvita
 • tennivaló, elintéznivaló, kötelesség, feladat
 • kérdés, probléma
 • törekvés

iromba

melléknév
 • (tájnyelvi): kendermagos, pettyegetett, tarka, babos
 • otromba, ormótlan

visszaszorít

ige
 • visszanyom
 • gátat vet (valaminek), visszaver, megfékez, megállít, limitál, korlátoz, mérsékel, redukál, háttérbe szorít
 • elfojt, elnyom, visszafojt

térít

ige
 • fordít, irányít
 • juttat, állít

tartásdíj

főnév
 • gyermektartás
 • apanázs (régies), járadék, juttatás
 • nőtartás

tor

főnév
 • gyászlakoma (választékos), halotti tor, gyásztor (tájnyelvi)
 • (régies): evés-ivás, eszem-iszom, lakodalom (régies), dáridó, trakta (bizalmas), tivornya, lakmározás, lakomázás, kolláció (idegen), konvivium (idegen), dínomdánom, zaba (szleng), traktamentum (tájnyelvi), asztalozás (tájnyelvi)

viselkedik

ige
 • viseli magát, bánik (valakivel), fellép, forgolódik, eljár
 • reagál, visszahat

tét

főnév
 • kockázat, rizikó, veszély, reszkír (szleng)
 • tétel, tétemény (régies)

szétreped

ige
 • széjjelreped, kireped, elreped, széthasad, szétpukkad, széjjelpukkad, kipukkad, szétreped, szétszakad, széjjelszakad

töltelék

főnév
 • vagdalék, belevaló (bizalmas)

visszalép

ige
 • hátralép, visszahúzódik, hátrál
 • lemond, eláll, visszatáncol, visszakozik, megretirál (tájnyelvi)
 • visszavon, visszacsinál, visszaszív