tehénpásztor szinonimái

főnév
 • gulyás, csordás, pásztor, tehenes (tájnyelvi)
 • tehenész, cowboy (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

könyvvitel

főnév
 • könyvvezetés, számadás

egyező

melléknév
 • egybevágó, megfelelő, egybeeső, egymást fedő, azonos (valamivel), egyenlő, egyforma, ugyanaz, ugyanolyan, szakasztott olyan, egyöntetű, egyenértékű, analóg (idegen), összeillő, összehangzó, összeegyeztethető, hasonnemű, rokon, homológ (idegen), kongruens (idegen), korrespondens (régies), harmonikus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tehénpásztor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tanácstalan

melléknév
 • tehetetlen, határozatlan, tétovázó, tétova, habozó, zavart, zavarodott, döntésképtelen

szélhámosság

főnév
 • csalás, szemfényvesztés, ámítás, rászedés, becsapás, szédelgés, humbug (bizalmas), svindli (bizalmas), svihákság (bizalmas), szélhámoskodás, stikli (bizalmas), bunda (szleng), trükk

számos

számnév
 • sok, nagyszámú, nem egy, fölös (régies), számtalan, megszámlálhatatlan, töméntelen, tömérdek, hemzsegő, sokféle, több, sereg, rengeteg, megannyi

sárcipő

főnév
 • kalucsni, kalocsni, gumicipő, felcipő (régies)

tartalékos

melléknév
 • (katona): behívható, rezervista (választékos), tarcsás (szleng)

tolerál

ige
 • eltűr, elvisel, kibír, kiáll, elszenved, elszível (választékos), enged
 • elnéz, hagy, elfogad, lenyel (valamit) (bizalmas), szemet huny (valami felett)

ráérő

melléknév
 • szabad, tétlen, dologtalan, gondtalan, zavartalan, semmittevő (pejoratív), henye
 • ráérős, lassú, kimért, megfontolt, kényelmes, lomha, komótos (bizalmas)

propeller

főnév
 • hajócsavar, hajtócsavar, légcsavar
 • forgó
 • kishajó, átkelőhajó, gőzhajó (régies), csavargőzös (régies)

mindenekelőtt

határozószó
 • legelőször, elsősorban, kiváltképp
 • leginkább, legfőképp, főleg, főképp, mindenekfölött, különösképpen

realitás

főnév
 • valóság, tény, való, hitelesség
 • igazság

tökély

főnév
 • tökéletesség, tökéllet (régies), teljesség, hibátlanság, kifogástalanság
 • eszménykép

újjászervez

ige
 • átalakít, átszervez, átformál, átrendez, újjáalakít, újjáépít
 • megreformál, modernizál, reorganizál (idegen)

ím

módosítószó
 • lám, nos

vigasztalás

főnév
 • vigasz, konszoláció (idegen), orvosság, balzsam, ír, gyógyír
 • reménysugár, bátorítás, buzdítás

tehermentesít

ige
 • szabaddá tesz, mentesít, felment

talpalatnyi

melléknév
 • kicsi, kis területű

tét

főnév
 • kockázat, rizikó, veszély, reszkír (szleng)
 • tétel, tétemény (régies)

veszt

ige
 • veszít, kikap, alulmarad, vereséget szenved
 • (régies): megöl, kivégez, elpusztít
 • rombol, pusztít, tönkretesz

teljesítmény

főnév
 • hatás, hatásfok, eredmény, versenyeredmény

szemétlapát

főnév
 • szemeteslapát, kipiskó (tájnyelvi)

tisztátalan

melléknév
 • (választékos): erkölcstelen, feslett, bűnös, romlott, züllött, szemérmetlen, becstelen
 • tisztátlan, szennyes, piszkos, koszos, mocskos, szurtos, szutykos, lucskos, maszatos, mosdatlan

vicinális II.

főnév
 • helyiérdekű vasút, HÉV, bummelcúg (régies)
 • kisvasút