tengődik szinonimái

ige
 • nyomorog, senyved, sínylődik, szűkölködik, nélkülöz, vegetál, gyötrődik, vesződik Sz: tengeti az életét; egyik napról a másikra él
 • betegeskedik, gyöngélkedik, nyavalyog, szenved, kínlódik, sínylődik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

díszítés

főnév
 • ékesítés, ékítés, cifrázás
 • díszítmény, díszítőelem, dísz, ék, ékítmény, ékesség, sallang, cicoma, cafrang, ciráda, dekoráció, ornamens (szaknyelvi), ornamentum (szaknyelvi), staffázs (régies), (zenében) fioritura (szaknyelvi), (zenében) koloratúra (szaknyelvi)

torpedóromboló

főnév
 • torpedónaszád, romboló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tengődik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tarsoly

főnév
 • táska, kézitáska, tarisznya, lóding (régies)
 • pénztárca, erszény

szennyes II.

főnév
 • mosnivaló
 • szégyen, szégyellnivaló, rejtegetnivaló

szekér

főnév
 • kocsi, igáskocsi, parasztkocsi, fogat, országos jármű (régies), kordé, ekhós kocsi
 • taliga

seregszemle

főnév
 • enumeráció (szaknyelvi), seregszámla (régies), felsorolás
 • szemle, hadi szemle, katonai szemle, felvonulás, mustra (régies)
 • számbavétel

tekinget

ige
 • nézeget, kacsingat, körülnéz

tömörít

ige
 • összenyom, összesajtol, bedöngöl, döngöl, komprimál (szaknyelvi), zömít (régies)
 • egyesít, összefog, egybegyűjt, összegyűjt
 • összefoglal, összevon, lerövidít, sűrít, meghúz, kivonatol

ráruház

ige
 • átruház, átenged, felruház (valamivel), megbíz, rábíz
 • ráírat

ráér

ige
 • ideje engedi, időmilliomos, piszlingöl (régies) Sz: siet, mint a megkötözött marha; úgy siet, majd lefekszik

monoteista

melléknév
 • egyistenhívő

rendszerint

határozószó
 • nagyrészt, többnyire, gyakran, gyakorta, általában, szokásszerűen, rendszeresen, rendesen, ismételten

trakta

főnév
 • vendéglátás, megvendégelés, vendégség, jóltartás (régies), ellátás, lakoma, dínomdánom, eszem-iszom, lakmározás
 • (régies): értekezés, előadás, tanulmány, dolgozat

utóirat

főnév
 • u. i., postscriptum (idegen), p. s., záradék

iparigazolvány

főnév
 • iparengedély, ipar (bizalmas), vállalkozási engedély

visszadöbben

ige
 • megtorpan, megáll
 • visszahőköl, visszariad, elriad, perhorreszkál (idegen)

tenyészet

főnév
 • tenyészés
 • növényzet, növényvilág, vegetáció (szaknyelvi), kultiváció (szaknyelvi)

tárgymutató

főnév
 • regiszter, mutató, index, kereső (régies), appendix (régies)

tobzódik

ige
 • dőzsöl, dorbézol, mulatozik, tivornyázik, korhelykedik, részegeskedik, dáridóz, dombéroz (régies), lumpol (bizalmas), kicsapong, éjszakázik, murizik (bizalmas), züllik, vigad, duhajkodik, lakmározik, lakomázik, devernyázik (tájnyelvi), lumpíroz (tájnyelvi)
 • (valamiben): dúskál

világtalan

melléknév, főnév
 • vak, megvakult, nem látó
 • sötét, éjsötét, fekete

természetjáró

melléknév, főnév
 • turista, országjáró, kiránduló

szervetlen

melléknév
 • élettelen
 • anorganikus (idegen)(idegen)
 • összefüggéstelen

totál

határozószó
 • (bizalmas): teljesen, egészen, nagyon, mindenestül, tökéletesen, egyetemlegesen

viszontagság

főnév
 • megpróbáltatás, hányattatás, hányódás, pokoljárás, balszerencse, balsors, szerencsétlenség, kínlódás, gyötrelem, tortúra, baj, csapás, nehézség
 • kaland, élmény