súly szinonimái

főnév
 • nehezék, nyűg, béklyó, kolonc, cölönk (régies)
 • megterhelés, teher, terhelés, rakomány, szállítmány
 • súlyzó
 • súlygolyó
 • jelentőség, fontosság, horderő
 • presztízs, nimbusz, autoritás (idegen), tekintély
 • erő, hatalom, befolyás
 • (régies): hangsúly, nyomaték

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

utalvány

főnév
 • postautalvány, pénzesutalvány, nyugta, csekk, értékjegy, váltó, bon (idegen)
 • jegy, talon (idegen)

isteni

melléknév
 • istentől eredő, mennyei, szent, istenszerű, csodás, örök, felsőrendű
 • finom, remek, kitűnő, nagyszerű, felséges, csodálatos, óriási, pompás, pazar, kiváló, elsőrangú, gyönyörű, élvezetes, elbájoló, elbűvölő, angyali, tündéri
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a súly szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sínpár

főnév
 • sín, vasút, vágány, vágánypár

rápillant

ige
 • ránéz, rátekint, pillantást vet, rápislant, rásandít

rábír

ige
 • rábeszél, rávesz, meggyőz, megnyer, rászorít (választékos), megpuhít (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), meggyúr (bizalmas), megfőz (bizalmas), megdumál (szleng), elkésztet (tájnyelvi), fölkésztet (régies), kényszerít, felbujt

pártember

főnév
 • párttag, pártfunkcionárius

spanyolfal

főnév
 • paraván, védőfal (régies), ellenző, tűzellenző (régies), kályhaellenző (régies)

személygépkocsi

főnév
 • személyautó, gépkocsi, kocsi, autó, személykocsi, automobil (régies), batár (régies), verda (szleng), tragacs (szleng), járgány (bizalmas), szekér (szleng)

operáció

főnév
 • műtét, beavatkozás
 • hadművelet, harcmozdulat
 • ügylet, művelet, munkálat

odasereglik

ige
 • odaözönlik, odacsődül, odacsoportosul, odatódul, egybecsődül

locsolkodik

ige
 • locsol, öntöz, öntözködik
 • (tájnyelvi): lubickol

önálló

melléknév
 • független, abszolút (idegen), maga ura, maga embere, önellátó, maga gazdája, szuverén, autonóm, különálló, szabad, szeparált (idegen), korlátlan, egyedülálló, önrendelkezésű, egyéni, privát
 • eredeti Sz: megáll a maga lábán; maga kenyerén van
 • felszabadult

szeplős

melléknév
 • pöttyös, pulykatojás (tájnyelvi) Sz: tarka, mint a pulykatojás; verhenyeges, mint a fürjmony; olyan tarka, mint a szárcsamony
 • (régies): ragyás, ripacsos (tájnyelvi), himlőhelyes

szövőmunkás

főnév
 • takács

gyertyaszentelő

főnév
 • Boldogasszony ünnepe, Mária tisztulása

vakolat

főnév
 • habarcs, tapasz, malter
 • (szleng): smink, sminkelés, arcfestés, arcfesték, máz (pejoratív), kendőzés

tolongás

főnév
 • tülekedés, tömeg, sokaság, sokadalom, tumultus, csődület, gyúródás (tájnyelvi)
 • tolakodás, tülekedés, nyomakodás, furakodás, lökdösődés, taszigálás, szorulás (régies)

súlytalanság

főnév
 • könnyűség, lebegés, lengeség, testetlenség
 • jelentéktelenség

sík I.

melléknév
 • sima, lapos, egyenletes, egyenes, lapályos (tájnyelvi)
 • kétdimenziós
 • (tájnyelvi): síkos, csúszós, csuszamlós, alföld, lapály, csuszamos (régies)

szárny

főnév
 • lebeny, uszony
 • kapuszárny, ajtószárny
 • traktus (bizalmas), ála (idegen), épületrész
 • oldalág (családé)
 • pártfogás, védelem, oltalom

tisztelendő II.

főnév
 • (katolikus): pap, lelkész, lelkiatya, igehirdető, plébános, csuhás (pejoratív), lelki tanító (régies), reverendus (idegen)

szabásminta

főnév
 • szabásrajz, modell, fazon, snitt (bizalmas), minta, ruhaterv

reccsen

ige
 • roppan, pattan, recseg, ropog, csattan, csetten

szekér

főnév
 • kocsi, igáskocsi, parasztkocsi, fogat, országos jármű (régies), kordé, ekhós kocsi
 • taliga

told

ige
 • kapcsol, illeszt, függeszt, ragaszt (tájnyelvi), pótol
 • hozzáad, hozzátesz, hozzáfűz
 • kiegészít