takarodó szinonimái

főnév
 • visszavonulás, hátrálás
 • lefekvés, nyugovó (régies), villanyoltás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsiványfészek

főnév
 • zsiványtanya, zsiványbarlang, rablótanya

utálkozik

ige
 • utálkodik, ki nem állhat, nem szenvedhet, iszonyodik, visszaborzad, undorodik, irtózik, viszolyog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a takarodó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szorgalom

főnév
 • igyekezet, szorgosság, szorgalmatosság, iparkodás, igyekvés, buzgalom, buzgóság, serénység, ipar (tájnyelvi), hangyaszorgalom, vasszorgalom

szabadkozik

ige
 • elhárít, kéreti magát, húzódozik, mentegetőzik, mentegetődzik, tiltakozik, vonakodik, szabódik

spékel

ige
 • tűzdel, szalonnáz (régies)

reváns

főnév
 • megtorlás, bosszú, bosszúállás, elégtétel
 • visszavágó, visszavágás

szükséghelyzet

főnév
 • kényszerhelyzet, szükségállapot
 • válság, krízis, kutyaszorító, vészhelyet

tengeralattjáró

főnév
 • búvárhajó, búvárnaszád

pólyáz

ige
 • fásliz, bugyolál, beteker, kötöz, bekötöz

pincegazdaság

főnév
 • pincészet

megzabál

ige
 • megeszik, felfal, felhabzsol, bezabál (durva), betúr (szleng), bepofáz (durva)

protestál

ige
 • tiltakozik, óvást emel, ellenvet, ellenvetést tesz, kifogásol, reklamál, ellentmond, ellenkezik

természetbarát

főnév
 • természetszerető, turista, természetkedvelő, természetimádó
 • környezetkímélő, környezetbarát

törzsök

főnév
 • fatörzs
 • család, nemzetség
 • (régies): néptörzs

hozzászoktat

ige
 • rászoktat, hozzáedz, megbarátkoztat, ránevel, rákapat, akklimatizál (idegen)

zsiványkodik

ige
 • haramiáskodik (régies), rabol, fosztogat
 • huncutkodik, pajkoskodik, csibészkedik

védtelen

melléknév
 • gyenge, gyámoltalan, ügyefogyott, erőtlen, tehetetlen, védekezésre képtelen, ótalan (tájnyelvi), menedék nélküli, fegyvertelen, kiszolgáltatott, őrizetlen, sebezhető, megtámadható

taktus

főnév
 • ütem, időmérték
 • (szaknyelvi): tapintás, tapintóérzék, érintés

szolgáltatás

főnév
 • juttatás, adás, nyújtás
 • ellátás, biztosítás

távozás

főnév
 • elmenetel, elutazás, kimenés, kijárás, kilépés, kivonulás, lelépés (bizalmas), elköltözés, kivándorlás, emigrálás
 • lemondás, visszavonulás, leköszönés
 • halál, elhalálozás, elmúlás

váróterem

főnév
 • előcsarnok, várócsarnok, hall, aula

tanítvány

főnév
 • tanuló, növendék, diák, hallgató, discipulus (régies)
 • követő, hív, tisztelő
 • apostol

szakképzettség

főnév
 • szakavatottság (választékos), szakmai ismeret, szakismeret, szaktudás, szakértelem, szakműveltség (régies), jártasság, mesterségbeli tudás, hozzáértés, kompetencia (szaknyelvi), illetékesség, gyakorlottság
 • szakképesítés, képesítés, kvalifikáció

tékozol

ige
 • pazarol, fecsérel, költekezik, költözködik (tájnyelvi), szórja a pénzt, pocsékol, elvesztegeti a pénzét, veszteget, prédál (régies), elherdál, elver, szór, szétszór, díbol (tájnyelvi), dőzsöl (tájnyelvi), koszpitol (tájnyelvi) Sz: nyakára hág a pénznek; nagyúri módon él; nagy lábon él

védelem

főnév
 • védelmezés, oltalmazás, megvédés, megőrzés, megóvás, megmentés
 • gondviselés
 • oltalom, pártfogás, pártolás, pártfogolás, támogatás, segítség, égisz (választékos), szárnya (valakinek), közbenjárás, mentség, mentegetés, gyámol (régies)
 • védőügyvéd, védő, jogi képviselő
 • jogi képviselet
 • védekezés, defenzíva (idegen)
 • biztonság, menedék, védőszárny, védőbástya, menhely (régies), fedezet, mentsvár
 • őrizet
 • védők, védőjátékosok, védősor