pólyáz szinonimái

ige
 • fásliz, bugyolál, beteker, kötöz, bekötöz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dögtér

főnév
 • dögtemető, sintértelep

felbuzdulás, fölbuzd

főnév
 • nekibuzdulás, nekihevülés, hév, lendület, lelkesedés, elragadtatás, buzgóság, eksztázis
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pólyáz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pénzügy

főnév
 • pénzkérdés, financia (idegen)

orvtámadás

főnév
 • hátbatámadás

oktató I.

melléknév
 • nevelő, tanító, didaktikus, kiképző
 • tanulságos
 • (hang): parancsoló, leckéztető, fölényes

nadrágtartó

főnév
 • hózentróger (idegen), kantár

piszkavas

főnév
 • kutacs (tájnyelvi), szítóvas, kotróvas, tűzkaparó, vaslapocska (régies)

ráölt

ige
 • odaölt, odavarr, fölvarr, rávarr, ráerősít
 • rátűz
 • (nyelvet): rányújt, kinyújt

megvall

ige
 • feltár, kinyilvánít, deklarál, hitet tesz (valami mellett), megmond, koncedál (szaknyelvi), elismer, bevall, meggyón, vallomást tesz

megsóz

ige
 • megízesít

kívánkozik

ige
 • vágyakozik, vágyik, vágyódik, vágyódozik (régies), áhítozik, óhajt, akar, eped, sóvárog

mennyiségtan

főnév
 • (régies): számtan, matematika, matek (bizalmas)

régimódi

melléknév
 • régies, divatjamúlt, idejétmúlt, ósdi, régi divatú, ódivatú, túlhaladott, elavult, megcsontosodott, elévült
 • begyepesedett, régi vágású, elmaradott, hátramaradott, vaskalapos

rugós

melléknév
 • ruganyos, rugózott, féderes (régies), húzós
 • rugalmas, kényelmes

feldagad, földagad

ige
 • felpuffad, felduzzad, felhólyagzik (régies), felpüffed, megdagad, dudorodik, evődik (régies), felguvadik (tájnyelvi), feljön (tájnyelvi), felnő (tájnyelvi), felpöcced (tájnyelvi)

tárgyeset

főnév
 • accusativus (szaknyelvi)

szellent

ige
 • fingik (durva), durrant, pufogtat (bizalmas), pukkant, ereget, rittyen (tájnyelvi), rotyogat (bizalmas), rottyogtat, durrogat, ereszt, puskázik (bizalmas), hazagondol (bizalmas), elszólja magát (tréfás), púzik (bizalmas), pukizik (bizalmas), purcant (tájnyelvi), purcil (tájnyelvi), szelel (tájnyelvi), büzint (tájnyelvi), korcogtat (tájnyelvi), poszog (tájnyelvi), görényez (tájnyelvi) Sz: békára ül; békegalambokat ereget; büdösen fúj az alszél; elereszti a pap tyúkját; felrázta az abroszt; fuszulykátul szuszog hátul; kiereszti a fáradt gőzt; maga alá morfondírozik (tréfás); megreped a szívhólyagja; repeszti a gyolcsot; trombitát csinál az alfeléből

pontház

főnév
 • blokkház, toronyház, pengeház

pendlizik

ige
 • ingázik, ide-oda közlekedik

rabló II.

főnév
 • tolvaj, betörő, gonosztevő, gengszter, bandita, útonálló, zsivány (régies), betyár (régies), haramia, lator (választékos), briganti, martalóc (régies), bojnyik (régies), dulár (régies), mackós (szleng), kasszafúró, bankrabló, zsebmetsző
 • ügyeskedő, csirkefogó

százas

főnév
 • (bizalmas): százforintos, kiló (szleng), piros (szleng)

pörget

ige
 • forgat, pödör, csavar, teker, percít, perget, megforgat, megperdít, centrifugál (idegen)
 • (filmet) vetít

ődöng

ige
 • bolyong, cselleng, csámborog, flangál, ténfereg, lézeng, őgyeleg, kószál, csatangol, andalog, jár-kel, teng-leng, csavarog, lődörög, császkál, lófrál (bizalmas), kódorog, kujtorog, bölyöng (tájnyelvi)

ráír

ige
 • felír, feljegyez, leír, megjelöl, ráfirkál, rákapar (bizalmas), ráfirkant, rávezet, rákanyarít (régies), rávés (szleng)
 • felszólít, felhív, meghagy, értesít, tudat, jelez
 • átruház, ráruház, átír, átenged, ráhagyományoz, nevére írat

széles

melléknév
 • terebélyes, vastag, tágas, bő, terjedelmes, kiterjedt, tág, téres (régies), nagy, terjes (tájnyelvi)
 • vaskos, zömök, tömzsi
 • nagy kiterjedésű, hatalmas
 • részletező, terjengős
 • áradó, túláradó, féktelen, szertelen