tendenciózus szinonimái

melléknév
 • célzatos, szándékolt, meggondolt, kiszámított, előkészített, irányzatos
 • elfogult, részrehajló, rosszindulatú, egyoldalú, propagandisztikus (idegen), intenciózus (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ostromállapot

főnév
 • szükségállapot, hadiállapot

ellátogat

ige
 • (valakihez): elmegy, eljön, felkeres, elnéz, vizitel (választékos), tiszteletét teszi (valahol), elzarándokol, benéz, beugrik, felugrik, elkuttyanik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tendenciózus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tarol

ige
 • levág, arat, kaszál, sarlóz
 • (régies): kopaszra nyír
 • ledönt
 • lehengerel, győz, sikert arat
 • nyer, bezsebel

szenteste

főnév
 • karácsonyeste

szegényparaszt

főnév
 • kisparaszt, törpebirtokos
 • zsellér
 • béres
 • napszámos

semmitmondó

melléknév
 • üres, tartalmatlan, jellegtelen, átlagos, kifejezéstelen, sivár, szegény, szürke
 • sablonos, szokványos, konvencionális, elkoptatott, elcsépelt, érdektelen, közhelyszerű, lapos
 • jelentéktelen, hiábavaló, haszontalan, értéktelen

tejfog

főnév
 • gyerekfog, csikófog (tréfás), egérfog (tréfás), csecsfog (tájnyelvi)

tömeg

főnév
 • halmaz, halom, kásahegy, rakás, massza, tömb
 • (szaknyelvi): súly
 • sokaság, sokadalom, tömkeleg, sereg, regiment, forgatag, csődület, tolongás, tumultus, tülekedés, áradat, özön
 • köznép, népség, plebs (pejoratív), az átlag

rántott

melléknév
 • panírozott, bundázott

racionalizál

ige
 • ésszerűsít, célszerűsít, egyszerűsít
 • elbocsát, áthelyez, eltávolít, kirúg (bizalmas)

monda

főnév
 • elbeszélés, rege, történet, legenda, história, mese

rendhagyó

melléknév
 • eltérő, szabálytalan, szokatlan, meglepő, rendkívüli, szabályszerűtlen, szabályellenes, szabályozatlan, rendszertelen, rendhagyó, rendellenes, elütő, furcsa

tötyörészik

ige
 • (bizalmas): piszmog, bíbelődik, szöszmötöl, pepecsel, vacakol, gatyázik (szleng), bajmolódik (bizalmas), szuszmálkodik (tájnyelvi), szutyakol (tájnyelvi), tökölődik (durva), kukacol (szleng)

útinapló

főnév
 • útleírás, úti beszámoló
 • hajónapló

intézményes

melléknév
 • bevezetett, rendszeresített, szokásos
 • hatósági, intézeti, egyesületi, társasági, testületi

viszont II.

kötőszó
 • ellenben, pedig, ezzel szemben, megfordítva, ellenkezőleg, vice versa (választékos)
 • de, azonban

tengeri2

főnév
 • kukorica, kukrica (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), törökbúza (tájnyelvi)

tapsvihar

főnév
 • tapsorkán, vastaps

titulál

ige
 • szólít (valaminek), nevez (valaminek)
 • (régies): címez

világítóudvar

főnév
 • vakudvar, légakna, lichthof (idegen)

termelékeny

melléknév
 • eredményes, produktív, jövedelmező, rentábilis (szaknyelvi), hasznot hajtó, megtérülő, gyümölcsöző
 • eredménytelen, improduktív

szerfelett, szerfölö

határozószó
 • felettébb, fölöttébb, nagyon, igen, módfelett, különösen, rendkívül, igencsak, roppantul, nagymértékben, rettenetesen, borzasztóan, fenemód, iszonyúan, szörnyen, irtóra (szleng), állatira (szleng)

tornyosul

ige
 • tornyosodik, torlódik, emelkedik, halmozódik, felhalmozódik, összegyűl, összegyűlik

viruló

melléknév
 • életerős, egészséges, makkegészséges