megvirrad szinonimái

ige
 • kivirrad, felvirrad, kivilágosodik, feljön a nap, felkel a nap, meghajnalodik (tájnyelvi), megpitymallik (tájnyelvi), kivilágodik (tájnyelvi)
 • beköszönt, elérkezik
 • (tájnyelvi): felébred, megéri a reggelt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szerénytelen

melléknév
 • elbizakodott, nagyképű, szégyentelen, dölyfös, gőgös, felfuvalkodott, rámenős, tolakodó, tiszteletlen, pöffeszkedő, nagymellű

réteges

melléknév
 • rétegzett, táblás (szaknyelvi), leveles, lemezes (szaknyelvi), lamellás (szaknyelvi), rétes (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megvirrad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megperzselődik

ige
 • megég, tüzet fog, megpörkölődik, megpirul, megbarnul (tájnyelvi), megpergelődik (tájnyelvi), rókát fog

lúdtalp

főnév
 • bokasüllyedés, harántsüllyedés

leülepedik, leülepsz

ige
 • leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • lehiggad, (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (benyomás): letisztul, megemésztődik

kulcsol

ige
 • átfog, átfon, átölel, átnyalábol
 • összetesz, összekulcsol

megtárgyal

ige
 • megbeszél, megvitat, konzultál, pertraktál (idegen), megtanácskoz, meghány-vet, eszmecserét folytat, diszkutál (régies)

monda

főnév
 • elbeszélés, rege, történet, legenda, história, mese

zsiró

főnév
 • forgatmány
 • elszámolás

kíváncsi

melléknév
 • érdeklődő, kíváncsiskodó, kérdezősködő, tudakozó, fürkésző, búvárkodó, ég a kíváncsiságtól, leskelődő, kémlelő, kukkoló (szleng), indiszkrét (választékos), kotnyeles, minden lében kanál, kandi (tájnyelvi), bámészkodó Sz: mindenbe beleüti az orrát; fúrja az oldalát (valami); majd kifúrja az oldalát a kíváncsiság

kislány

főnév
 • lányka, leányka, gyermeklány, leányzó, kisasszony, fruska, bakfis, cica (bizalmas), csirke (bizalmas), babuci (bizalmas)

házirend

főnév
 • rendtartás, regula (régies), házi szabályok, házi előírások

konfúzió

főnév
 • zűrzavar, összevisszaság, felfordulás, fejetlenség, kavarodás, káosz, tohuvabohu (választékos), rumli (bizalmas), kupleráj (pejoratív)

mögött

névutó
 • megett (régies), után

névérték

főnév
 • paritás (szaknyelvi), pari (bizalmas)

csipesz

főnév
 • csíptető, pincetta (idegen)

publicista

főnév
 • újságíró, közíró, hírlapíró, riporter, zsurnaliszta (pejoratív), firkász (pejoratív)

összes

melléknév
 • egész, teljes, valamennyi
 • minden, valamennyi, mind, együttes, valahány, mindannyi

megye

főnév
 • vármegye (régies), comitatus (régies)
 • (régies): határ, vidék
 • mezsgye (tájnyelvi)

megnyugtató

melléknév
 • biztató, derűs, bátorító, bizalmat keltő, reményteljes
 • kellemes, jóleső, kielégítő, csillapító, pihentető, mérséklő, békés, csendes

míg

határozószó
 • amíg, miközben, mialatt, időközben, míglen (régies), ameddig, meddig, valamíg (régies)

összeesik

ige
 • összeroskad, összeomlik, összerogy, összecsuklik, elterül, lerogy, leroskad, lerogyad (tájnyelvi), elesik, elbukik, felbukik, eldől, elnyal (szleng)
 • eszméletét veszti, elájul, elalél, kollabál (idegen), laskad (tájnyelvi)
 • elagg, megrokkan, összemegy, meglottyan (tájnyelvi), összetöpörödik, elerőtlenedik, legyengül
 • egybeesik
 • megegyezik, összevág

memorandum

főnév
 • beadvány, feljegyzés, előterjesztés, diplomáciai jegyzék, emlékeztető, fölirat (régies)

mágnes

főnév
 • delej (régies)

mintakollekció

főnév
 • mintagyűjtemény, választék

összemér

ige
 • összehasonlít, összevet, egybevet