távlati szinonimái

melléknév
 • hosszú távú, perspektivikus (idegen), reménybeli, jövőbeli

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szerel

ige
 • összeállít, montíroz (szaknyelvi)
 • javít, reparál (bizalmas), bütyköl (bizalmas)
 • rögzít
 • (szaknyelvi): leszerel, elhárít, keresztez

elfáraszt

ige
 • kimerít, elgyötör, elgyöngít, elcsigáz, ellankaszt, elbágyaszt, kitikkaszt, kiszipolyoz, megvisel, összetör, kicsinál (szleng), kikészít (bizalmas), kinyuvaszt (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a távlati szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

talk, talkum

főnév
 • (szaknyelvi): zsírkő
 • (szaknyelvi): síkpor, hintőpor

szegez, szögez

ige
 • szegel, rögzít
 • tűz
 • irányít, irányoz, rászegez
 • rátámad, nekitámad

szállóige

főnév
 • mondás, aforizma, példabeszéd, szólásmondás, szójárás, aranymondás, aranyköpés (bizalmas), vezérige, velős mondás, életelv, elmésség
 • mottó, jelmondat, közmondás

sajgó

melléknév
 • égő, éles, heves, maró, erős, intenzív, langallós (régies)
 • fájó, fájós, fájdalmas, kínzó, gyötrelmes, gyötrő
 • (régies): fénylő, ragyogó, csillogó, csillámló

tárgytalan

melléknév
 • érvénytelen, időszerűtlen, lényegtelen, érdektelen, almás (szleng)

titkosrendőr

főnév
 • detektív, nyomozó

rab I.

melléknév
 • letartóztatott, bebörtönzött
 • elnyomott, leigázott, kiszolgáltatott
 • megigézett, elvarázsolt (szleng), megbabonázott, megbűvölt, rabul ejtett

privatizáció

főnév
 • magánosítás, magánkézbe adás, privatizálás

mieink

főnév
 • hozzátartozóink, rokonaink

rászól

ige
 • figyelmeztet, ráparancsol, megró, rendreutasít, megszid, letorkol, rápirít, rámordul, ráförmed, ráripakodik, rárivall
 • ráordít, rádörrent

tótágas

főnév
 • kézenállás, fejenállás, királyágas (tájnyelvi)

ugrifüles II.

főnév
 • (választékos): nyúl, tapsifüles

ikra1

főnév
 • halpete
 • kaviár

vezekel

ige
 • bűnhődik, penitenciázik (idegen), Canossát jár, hamut hint a fejére, magába száll, expiál (régies)
 • megbán
 • szenved, megszenved, lakol, meglakol

távolsági

melléknév
 • helyközi, interurbán (idegen)

takaró

főnév
 • pléd, pokróc, lepel
 • terítő, ponyva, szőnyeg, huzat
 • héj, kéreg, hüvely, burok, bevonat, tok, külszín

térnyerés

főnév
 • terjeszkedés, terjedés, szétáradás, szétterjedés, expanzió (idegen)

vert

melléknév
 • megvert, legyőzött, levitézlett
 • kalapált, formált, alakított
 • döngölt, tapasztott

telefonbeszélgetés

főnév
 • hívás, telefonálás, távbeszélés (szaknyelvi)

szembehelyezkedik

ige
 • szembefordul, szembeszáll, szembenéz, ellenszegül, ellenáll, ellenkezik

tévút

főnév
 • tévelygés, csalút (régies), balút (régies)
 • tévedés
 • kerülő

vetésforgó

főnév
 • váltógazdaság