térnyerés szinonimái

főnév
 • terjeszkedés, terjedés, szétáradás, szétterjedés, expanzió (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ijedség

főnév
 • félénkség, félelem, páni félelem, ijedelem, megijedés, félsz, rémület, rémüldözés, riadalom, riadtság, megrettenés, elborzadás, pánik, vakrémület, fejvesztettség, majrézás (szleng), beszariság (szleng), megijedsz (tájnyelvi)

mészárol

ige
 • leöldös, kaszabol, vagdal, öldököl, koncol, vérengzik, kardélre hány, letaglóz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a térnyerés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

teheráru

főnév
 • málha, bála, csomag, poggyász, tehercsomag

széthull

ige
 • szétszóródik, széjjelszóródik, elszóródik, szétpereg, széjjelpereg, szétgurul, széjjelgurul
 • szétesik, szétbomlik, felbomlik, feloszlik

szemkápráztató

melléknév
 • villámgyors
 • szép, pompás, káprázatos, sziporkázó, ragyogó, tündöklő

skarlát2

főnév
 • vörheny, vörhenyeg (régies), scarlatina (idegen)

tenyészt

ige
 • tart, nevel, szaporít, termel, sokszoroz, sokasít, többszöröz
 • nemesít, kitenyészt, keresztez

trancsíroz

ige
 • darabol, aprít, vagdos, vagdal, metél, szabdal, szeletel, fölszel

rekamié

főnév
 • kanapé, fotelágy, dívány, heverő, pamlag, szófa (régies)

ránehezedik

ige
 • rátámaszkodik, rádől, rákönyököl, terhel, nyom, rátehénkedik (bizalmas), rádülleszkedik (tájnyelvi), rásullyonkodik (tájnyelvi)
 • nyomaszt, terhel, rátelepedik, rátelepszik

mundér

főnév
 • (régies): egyenruha, formaruha, uniformis, angyalbőr (tréfás)

rezgésszám

főnév
 • frekvencia (szaknyelvi), periódusszám

túlhalad

ige
 • elmegy (valami mellett), elhalad, megelőz, elébe vág (valaminek), lehagy, előnybe kerül
 • túllép, átmegy, átlép, áthág, maga mögött hagy, túlmegy, továbbmegy
 • túlnő, meghalad, túlszárnyal, felülkerekedik

üresség

főnév
 • semmi, vákuum (idegen)
 • űr
 • sivárság, kifejezéstelenség, tartalmatlanság, laposság, banalitás

iszap

főnév
 • sár, üledék, latyak, posvány, salak, dágvány (tájnyelvi)
 • seprő, alj, csapadék (szaknyelvi), maradvány (szaknyelvi), reziduum (szaknyelvi)

vivőér

főnév
 • véna, visszér, gyűjtőér

térül-fordul

ige
 • jön-megy, járkál, jár-kel, kószál, bóklászik, koslat, kujtorog, gyüszmékel (tájnyelvi), kajtat (tájnyelvi)

távolság

főnév
 • messzeség, táv, távlat, távol (választékos), distancia (idegen), szakasz, távköz (szaknyelvi), térköz, hézag, szétállás (régies)
 • időköz, intervallum, köz
 • hangköz
 • eltérés, különbség
 • hidegség, idegenkedés, távolságtartás

többség

főnév
 • zöm (választékos), javarész, majoritás, túlerő, túlsúly, pluralitás (idegen)(idegen)

visszajön

ige
 • visszajut, visszakerül, visszaér, visszaérkezik, hazatér
 • visszatér, ismétlődik

tinédzser

főnév, melléknév
 • tizenéves, tini (bizalmas), serdülő, kamasz
 • siheder, süvölvény, ifjonc
 • bakfis

szimbólum

főnév
 • jelkép, embléma, jel, metafora (szaknyelvi)

törlőgumi

főnév
 • radírgumi, radír, dörzsgumi, radesz (bizalmas), dörgölő (tájnyelvi)

vitatható

melléknév
 • problematikus, kétes, kétséges, gyanús, zavaros, homályos, bizonytalan, kétségbe vonható, megkérdőjelezhető, kérdéses, kikezdhető, megtámadható, cáfolható