szegez, szögez szinonimái

ige
 • szegel, rögzít
 • tűz
 • irányít, irányoz, rászegez
 • rátámad, nekitámad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fénytelen

melléknév
 • tompa, matt, homályos, fakó, megtört, sötét
 • (hang): fátyolos, megtört

üzemköltség

főnév
 • rezsi, fenntartás, fenntartási költség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szegez, szögez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szaglás

főnév
 • szimat, szagérzék, szaglóérzék, olfakció (szaknyelvi), bűzölés (régies)
 • orr, jó orr (bizalmas)
 • megérzés, megsejtés, megorrontás (tájnyelvi)

ritka

melléknév
 • ritkás, gyér, szórványos, elszórt
 • kiváló, nagyfokú
 • párját ritkító, páratlan, rendkívüli, különleges, kivételes, egyedülálló, egyedüli, ritkaságszámba menő, nem mindennapi Sz: ritka, mint a fehér holló

rendreutasítás

főnév
 • dorgálás, korholás, fejmosás (bizalmas), megrovás, intés, lelkifröccs (bizalmas), figyelmeztetés

pocskondiáz

ige
 • gyaláz, becsmérel, ócsárol, leszól, szapul (bizalmas), csepül, cikiz, szidalmaz, besároz, befeketít, mocskol (tájnyelvi), beszennyez, piszkol, dehonesztál

szangvinikus

melléknév
 • temperamentumos, lobbanékony, heves, szenvedélyes, indulatos, hirtelen, forrófejű, sűrűvérű, robbanékony, vehemens, hörcsögtermészetű, explozív

szíves I.

melléknév
 • szívélyes, barátságos, baráti, jóindulatú, jóakaratú, nyájas, kedves, kegyes (régies), kordiális (régies)
 • vendégszerető, vendégmarasztaló, társaságkedvelő
 • udvarias, előzékeny, szolgálatkész, segítőkész, készséges, figyelmes
 • (régies): bátor, vitéz, lelkes

összecsuklik

ige
 • megroggyan, behajlik
 • összeesik, összeroskad, összerogy, összedől, összeroggyan, összeroppan, összeomlik, leomol
 • elalél, elájul, eszméletét veszti, bekómál, kollabál (idegen), elerőtlenedik, elnehezül (tájnyelvi), ledübben (tájnyelvi), elhal (tájnyelvi)

önkényuralom

főnév
 • despotizmus (idegen), kényuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, abszolutizmus (idegen), tekintélyuralom, egyeduralom, autokrácia (idegen), autokratizmus (idegen), diktatúra, parancsuralom, parancsuralmi rendszer, terror

mauzóleum

főnév
 • síremlék, kripta

padlásszoba

főnév
 • manzárdszoba

szoros I.

melléknév
 • szűk, feszes, passzent (bizalmas), passzentos (bizalmas), testhez álló, hézagtalan, keskeny
 • sztreccs
 • szorongató, sürgető, sürgős
 • erős, bensőséges, benső, meghitt, bizalmas, közeli
 • pontos, precíz, akkurátus, szigorú

tároló I.

melléknév
 • gyűjtő

halottas

melléknév
 • halotti, temetkezési, gyászos

venyige

főnév
 • szőlővessző, vessző, borág (régies), ág, szőlőtő, szőlőinda, csöremölye (tájnyelvi)
 • bot
 • (tájnyelvi): rőzse
 • (bizalmas): egyes, elégtelen

túltesz

ige
 • felülmúl, túlszárnyal, überol (szleng), lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas)

szégyentelen

melléknév
 • erkölcstelen, szemérmetlen, gátlástalan, vastag bőre van, nincs bőr a képén, arcátlan, orcátlan, szemtelen, pimasz

szabadít

ige
 • fölment, megvált, felszabadít, kiszabadít

széthull

ige
 • szétszóródik, széjjelszóródik, elszóródik, szétpereg, széjjelpereg, szétgurul, széjjelgurul
 • szétesik, szétbomlik, felbomlik, feloszlik

trombitál

ige
 • harsonázik, kürtöl, tülköl, recseg (tréfás), harsog
 • (szleng): kiáltoz, ordít, bömböl, üvölt

szemérem

főnév
 • szégyen, szégyenkezés, tartózkodás, szemérmetesség (régies)
 • prüdéria
 • szeméremtest, nemi szerv

rongálódik

ige
 • romlik, kopik, nyűvődik, nyúzódik, roncsolódik

színarany

főnév
 • sárarany (régies)
 • (jelzőként): színtiszta, igaz

túlhaladott

melléknév
 • idejétmúlt, elavult, ósdi, ódivatú, elmaradott, régimódi, korszerűtlen, divatjamúlt, hátramaradott, elkoptatott