szállító I. szinonimái

melléknév
 • vivő, továbbító, közvetítő

szállító II. szinonimái

főnév
 • fuvaros, fuvarozó, szállítmányozó, transzportőr (bizalmas), speditőr (szaknyelvi)
 • kihordó, kézbesítő, küldönc
 • hordár
 • szállítómunkás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elnyűtt

melléknév
 • elkoptatott, elkopott, kikopott, elszaggatott, elhasználódott, elhasznált, elviselt, elhordott, kopott, rongyos, szakadozott, elrongyolódott, foszlott (tájnyelvi), koszlott, lafanc (tájnyelvi), kuplott (tájnyelvi), lestrapált (bizalmas), levetett, használt, viseltes, ócska, agyonstrapált (bizalmas)
 • kimerült, elcsigázott, nyúzott, fáradt, törődött
 • agyoncsépelt, elcsépelt, szokványos, lapos, üres, sablonos, közhelyes, közhelyszerű, banális, érdektelen, mindennapi, szürke, színtelen, elavult, szakállas (vicc) (bizalmas)

rávesz

ige
 • felvesz, magára vesz, magára ölt
 • rábír, megnyer, rábeszél, rászed, megfőz (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), megpuhít (bizalmas), megdumál (bizalmas), levesz a lábáról, rákényszerít, belevisz, ráösztökél
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szállító szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sprintel

ige
 • fut, szalad, rohan, spurizik (szleng), száguld, tép (szleng), teper (szleng), skerál (szleng)
 • vágtat, vágtázik

rendkívül

határozószó
 • különlegesen, szokatlanul, nagyon, szerfelett, fölöttébb, módfelett, roppant, felette, túl, túlzottan, túlságosan, végtelenül, hallatlanul, módtalan (tájnyelvi), igentelen (tájnyelvi), oktalan (tájnyelvi), marhára (bizalmas), rémesen (bizalmas), szörnyen

rászorít

ige
 • rátapaszt, odaszorít, hozzászorít
 • ráerősít
 • rákényszerít, rávesz, rábír

perfekció

főnév
 • tökéletesség, teljesség
 • jártasság, ügyesség, készség

szabadságol

ige
 • mentesít, fölment, elenged, elbocsát, pihentet

szeszfőzde

főnév
 • szeszfőző üzem, szeszfőző, pálinkafőző, lepárló, lepárlóüzem, szeszgyár

ömleny

főnév
 • vérömleny, véraláfutás

ornitológia

főnév
 • madártan

makacs

melléknév
 • konok, csökönyös, makrancos, dacos, akaratos, akarnok, vasakaratú, nyakas, önfejű, fafejű, vasfejű, kőfejű, betonfejű (szleng), bükkfejes (tájnyelvi), keményfejű, keménynyakú, vastagnyakú, kutyahitű (tájnyelvi), fúrtagyú (régies), fúrtfejű (régies), megingathatatlan, tántoríthatatlan, hajthatatlan, hajlíthatatlan, rendíthetetlen, hajlatlan (régies), bakafántos (tájnyelvi), megátalkodott, megrögzött, javíthatatlan, kérlelhetetlen, ellenálló, csökött Sz: a nemakarom bántja; acél a feje, vasalt a nyaka; akár a lóval imádkozzál, akár evvel beszélj; az Istennek sem hajtja meg a fejét; csökönyös, mint a szamár; csomó van a fültövénél; farhámba ült; farkasgégén eresztett; feltette a fejét, nem hajol; hab ellen úszik; helyéből egy szikrát sem mozdul; igen köti az ebet a karóhoz; jó kiállhatója van; kemény a feje bőre; kemény a nyaka; kutyahumor van benne; makacs, mint az öszvér; még a pisze se parancsol neki; megátalkodott, mint a tokmányba szorult kaszakő; megköti magát, mint a német ló; nagy benne az akarat, mint a rossz lóban; nagy benne az akarat, mint a vénleányban; nem akar kötélnek állni; nem enged a negyvennyolcból; nyakas apa fejes fia; nyakas, mint az acél; nyakas, mint a bivaly; tapodásnyira sem lehet vele elmenni; vas a feje; vastagnyakú kálomista

összefogódzik, össze

ige
 • összekapaszkodik, összefogódzkodik

színez

ige
 • árnyal, kiszínez, beszínez, kifest
 • színesít, tarkít, szépít, élénkít

talány

főnév
 • rejtély, titok, titokzatosság, misztérium
 • (régies): rejtvény, rébusz (idegen), enigma (idegen), fejtörő

hadsereg

főnév
 • katonaság, honvédség, ármádia (régies), sereg, had, haderő, tábor (régies), regiment

vasmű

főnév
 • vasgyár, vaskohó, vashuta, kohóüzem

törülközik, törölköz

ige
 • szárítkozik, kendik (tájnyelvi)

szalmakalap

főnév
 • takarmánykalap (tréfás)

spárga1

főnév
 • zsineg, madzag, zsinór, kötél, spagát (idegen), spagóca (szleng)

szemfényvesztés

főnév
 • bűvészkedés, varázslat, káprázat, hókuszpókusz, kóklerség, sarlatánság, illúziókeltés, porhintés, alakosság, mágia, humbug (bizalmas)
 • ámítás, csalás, szélhámosság, svindli (bizalmas), bolondítás, szédelgés, becsapás

töltény

főnév
 • lőszer, lóding (régies), patron (régies), töltés (régies), muníció (szaknyelvi), puskagolyó, golyó

szarkaláb

főnév
 • sarkantyúvirág, királyvirág, mezei sarkantyú, sarkantyúfű, sarkantyútaraj, sarkasfű, sarkvirág, dalisarkantyú, vitézsarkantyú (régies), csókaláb (tájnyelvi)
 • ákombákom, macskakaparás
 • ránc

részesül

ige
 • részesedik (valamiből), kap, osztozik, részt kap (valamiből), része van (valamiből)
 • megérdemel

szépszerével

határozószó
 • békésen, barátságosan
 • önként, magától

tőrőlmetszett

melléknév
 • ősi, tősgyökeres, törzsökös, hamisítatlan, valódi, eredeti, igazi