talapzat szinonimái

főnév
 • talpazat, talp, talpkő, talap (régies), alapzat, aljzat, lábazat, cokli (bizalmas), fundamentum, piedesztál (szaknyelvi), posztamentum (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

badar

melléknév
 • ostoba, buta, bolond, dőre, zagyva, sületlen, képtelen, értelmetlen, abszurd, kelekótya, zavart, zavaros, hebehurgya

teherforgalom

főnév
 • teherautó-forgalom, kamionforgalom
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a talapzat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szóváltás

főnév
 • összeszólalkozás, összetűzés, összezördülés, összekülönbözés, vita, veszekedés, perlekedés, civakodás, civódás, disputa (régies), összekoccanás, szócsata, szópárbaj, polémia, purparlé (bizalmas), szóvita (régies), vitatkozás, nézeteltérés, perpatvar
 • (régies): párbeszéd, beszélgetés

szabotázs

főnév
 • szabotálás, gáncs, szabotázscselekmény
 • terrorcselekmény

srác

főnév
 • fiú, kölyök, fickó, siheder, kiskrapek (szleng), klambó (szleng)
 • gyerek, gyermek, gyerkőc (bizalmas), csemete (bizalmas), lurkó, nebuló, taknyos (bizalmas), skac (szleng), nyikhaj (pejoratív), süvölvény

rezsim

főnév
 • uralom, hatalom, éra, kormányrendszer, kormányzati rendszer, rendszer, kormányzat, kormányzás

szürcsöl

ige
 • iszik, lefetyel, kortyol, hörpöl, szörpöl (régies)

tényleges

melléknév
 • valóságos, való, valódi, objektív, kézzelfogható, kétségtelen, igazi, valós, tulajdonképpeni, reális, ténybeli, effektív, konkrét, hamisítatlan, törzsökös, tősgyökeres, vitathatatlan, virtigli (bizalmas)
 • hathatós, hatékony
 • állományban lévő, aktív, reguláris (szaknyelvi)

pórias

melléknév
 • parasztos, népi, falusi, egyszerű
 • közönséges, útszéli, goromba, durva, alpári, alantas, ocsmány, trágár, obszcén, ordenáré, vulgáris, mucsai (durva), tahó (bizalmas)
 • kulturálatlan, bárdolatlan, faragatlan, műveletlen, neveletlen, modortalan, nyers, tiszteletlen, szemtelen, pimasz, udvariatlan

pirkad

ige
 • dereng, világosodik, fölvirrad, hajnalodik, reggeledik, hasad a hajnal, pitymallik, virrad
 • (tájnyelvi): pirosodik, érik

melegszívű

melléknév
 • ragaszkodó, együtt érző, jólelkű, jóságos, jószívű

púder

főnév
 • rizspor (régies), hintőpor, hajpor (régies)
 • kőpor
 • (szleng): halandzsa (bizalmas), mellébeszélés, vaker (szleng), rizsa (szleng), duma (szleng), süketelés (szleng), szöveg (szleng)

térül-fordul

ige
 • jön-megy, járkál, jár-kel, kószál, bóklászik, koslat, kujtorog, gyüszmékel (tájnyelvi), kajtat (tájnyelvi)

traktoros

melléknév, főnév
 • traktorvezető, traktorista

hörpint

ige
 • kortyol, kortyint, szürcsöl, iszogat, szörcsölget, szörpöl, szörpölget, hörpöl, iszik

zsűritag

főnév
 • versenybíró, bíráló, zsűri
 • pályabíró
 • (régies): esküdtbíró

végighúzódik

ige
 • végigvonul, végignyúlik, végigmegy, végigfut
 • rányomja bélyegét

talmi II.

főnév
 • (régies): aranyutánzat

szórakozás

főnév
 • mulatság, időtöltés, kikapcsolódás, hepaj (szleng), vígság, kedvtelés, passzió (bizalmas)
 • (régies): szórakozottság

tehát

kötőszó
 • hát, ezért, ennélfogva, így, eszerint, egyszóval, emiatt, ebből kifolyólag, következésképpen, ennek következtében, annálfogva, azaz, vagyis, vagyis hogy, ennek folytán, következőleg, következésképp, végre is, végül is, mindent egybevetve, ilyenformán, ergo (idegen), denique (idegen) Sz: egy szó, mint száz; száz szónak is egy a vége

vaskalapos

melléknév
 • maradi, régimódi, korlátolt, merev, szemellenzős, megcsontosodott, begyöpösödött, fafejű, fatökű (durva), ósdi

tanulságos

melléknév
 • oktató, nevelő, tanító, példázatos, hasznos, építő, instruktív (régies)

szálka

főnév
 • szilánk, forgács, repesz, foszlány, töredék, faradék (régies), csépka (tájnyelvi), szikáncs (tájnyelvi)
 • rost (zöldbabé)
 • halcsont (tájnyelvi), bükőce (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (kalászé) toklász, szakáll, bajusz

teletöm

ige
 • telerak, megtölt, megtöm, telezsúfol, belezsúfol, beleprésel, belegyömöszöl, megpakol, feltankol, vattáz (bizalmas)
 • jóllakat, agyonetet, belaktat, kipárnáz (szleng)

végérvényes

melléknév
 • végleges, visszavonhatatlan, megmásíthatatlan, megtámadhatatlan, vitathatatlan, definitív (idegen)
 • jogerős