püspök szinonimái

főnév
 • főpásztor, egyháznagy (régies), episcopus (szaknyelvi), pátriárka, érsek

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

humor

főnév
 • szellemesség, derű, élc (régies), tréfa, tréfálkozás, móka, mókázás, bohóság, bolondozás, nedély (régies)
 • humorérzék

gáncsoskodik

ige
 • hibát keres, akadékoskodik, a kákán is csomót keres, akadályokat gördít az útjába (valakinek), kerékkötője (valaminek)
 • kötözködik, kötekedik, nehézségeket támaszt, aprólékoskodik, kukacoskodik, okvetetlenkedik, bakafántoskodik (régies), szarakodik (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a püspök szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pórias

melléknév
 • parasztos, népi, falusi, egyszerű
 • közönséges, útszéli, goromba, durva, alpári, alantas, ocsmány, trágár, obszcén, ordenáré, vulgáris, mucsai (durva), tahó (bizalmas)
 • kulturálatlan, bárdolatlan, faragatlan, műveletlen, neveletlen, modortalan, nyers, tiszteletlen, szemtelen, pimasz, udvariatlan

összecserél

ige
 • felcserél, összekever, összezavar, kicserél
 • összetéveszt

ömleszt

ige
 • (fémet): cseppfolyósít, olvaszt
 • formába önt
 • zúdít, áraszt, dönt, ont

nevel

ige
 • gondoz, ellát, eltart, élelmez, etet, táplál
 • szoptat, dajkál
 • tenyészt, tart, sokasít (régies), szaporít (régies), gyarapít (régies)
 • növeszt, termeszt, fejleszt
 • terem, hajt, kultivál (régies), hoz (termést)
 • tanít, oktat, képez, alakít, formál, művel, iskoláztat, kitanít, csiszol, palléroz (választékos), finomít, nemesít, épít, farag (bizalmas), gyúr (bizalmas), szoktat (valamire)
 • fegyelmez, szabályoz, reguláz
 • idomít, dresszíroz, leckéz (régies), mesterasztaloz (régies)
 • edz, tréningez, gyakoroltat, sulykol
 • (régies): növel, sokszoroz, fokoz

prolongál

ige
 • meghosszabbít, megnyújt
 • halaszt, elodáz, elnapol

részvétlen

névmás
 • érzéketlen, közönyös, közömbös, rideg, indifferens (idegen), szenvetlen (régies), fásult, passzív, impasszíbilis (idegen), szívtelen, lelketlen, lélektelen, könyörtelen, szőrösszívű (bizalmas), keményszívű

messzelátó II.

főnév
 • távcső, látcső, teleszkóp, gukker (bizalmas)

memoár

főnév
 • emlékirat, visszaemlékezés, napló, önéletrajz, biográfia (szaknyelvi), élettörténet

kormánybiztos

főnév
 • komisszárius (régies)

mogyoró

főnév
 • csunga (régies), arachis (szaknyelvi)
 • (szleng): here, orchis (szaknyelvi), testis (szaknyelvi), hím ivarmirigy (szaknyelvi), tök (szleng), tojás (szleng)

robbant

ige
 • felrobbant, szétrobbant
 • (kőzetet): repeszt, porlaszt, jöveszt (szaknyelvi)
 • feloszlat, felbomlaszt

síléc

főnév
 • sí, sítalp, léc, deszka (bizalmas)

félre II.

módosítószó
 • el innen!, vigyázz!

tengerész

főnév
 • matróz, hajós, tengerésztiszt
 • tengerjáró, tengeri medve (bizalmas)

szétzúz

ige
 • széttör, összetör, összezúz
 • szétroncsol, összeroncsol
 • megsemmisít, elpusztít, tönkrever, lerombol
 • megcáfol, megbírál

rábeszél

ige
 • rávesz, rábír, meggyőz, szívére beszél, kapacitál, unszol, megfőz (bizalmas), megagitál, megdolgoz (bizalmas), fölkésztet (régies), rádisputál (tájnyelvi), ráösztökél, bepusál (tájnyelvi), diklanyol (tájnyelvi), rádumál (szleng), megfűz (bizalmas), megsóderol (szleng)
 • rátukmál, rásóz (bizalmas), ráerőltet, rávarr (bizalmas), a nyakába sóz, a nyakába varr

politikus II.

főnév
 • államférfi

rejtély

főnév
 • talány, misztérium, titok, rejtvény, kérdés, enigma (idegen), rébusz (idegen), fejtörő

szertartásos

melléknév
 • ünnepélyes, feszes, merev, előírásos, ceremoniális, körülményes, mesterkélt, rituális
 • külsőséges, tartalmatlan, formális

ráirányít

ige
 • nekiszegez, rászegez, ráfog, rátart
 • ráterel

összekuporodik

ige
 • összehúzódik, összehúzza magát, összehúzódzkodik, összekucorodik (tájnyelvi), összegubbaszkodik (tájnyelvi), leguggol, összezsugorodik Sz: karikába fekszik, mint a kutya

rendszeres

melléknév
 • szisztematikus, rendszerezett, rendezett, pedáns, rendes, tervszerű, módszeres, tudományos, metodikus (szaknyelvi), következetes
 • periodikus (idegen), ismétlődő
 • állandó, fix, gyakori
 • rendszeresített, szabványozott, reguláris (szaknyelvi), szabványosított, standard

szétszakít

ige
 • elszakít, eltép, széttép, széjjeltép, szétszaggat, széjjelszaggat, kettészakít, kettétép
 • (kapcsolatot): megszüntet, felszámol, megszakít