táp szinonimái

főnév
 • abrak, takarmány, eleség, táplálék
 • eledel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

önmaga

névmás
 • magamaga, saját maga, önnönmaga, tulajdon maga, maga

flegmatikus

melléknév
 • flegma (bizalmas), egykedvű, nyugodt, hidegvérű, közönyös, közömbös, érzéketlen, rezignált, fásult, apatikus, blazírt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a táp szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szuverén II.

főnév
 • (régies): egyeduralkodó, uralkodó, monarcha (idegen), imperátor (idegen)
 • tirannus (régies)

szamárköhögés

főnév
 • pertussis (szaknyelvi), szamárhurut, köhhurut (régies)

sűrűn

határozószó
 • gyakran, gyakorta, sokszor, rendszeresen, számtalanszor, rengetegszer, minduntalan, többször, több ízben
 • mindenütt, mindenhol, lépten-nyomon

roncsol

ige
 • mar, tép, szaggat, zúz, röcsköl (tájnyelvi)
 • tönkretesz, pusztít, megrongál, elront, rongál
 • (szleng): hajt, száguld, dönget (szleng)

talp

főnév
 • alj, lábazat, alap, talapzat, talpazat, fundamentum
 • láb
 • (régies): tutaj, úszó, úszómű

tervszerű

melléknév
 • kitervelt, megtervezett, meggondolt, átgondolt, tudatos, céltudatos, szisztematikus, módszeres, metodikus

princípium

főnév
 • kiindulási pont, kezdet, ősok, alapok, végok
 • elv, alapelv, vezérelv, alapgondolat, alapigazság

poloska

főnév
 • polos (bizalmas), féreg, bodobács, csimasz (tájnyelvi), bence (régies)
 • (szleng): lehallgatókészülék

menü

főnév
 • étrend, étlap, menükártya
 • ételsor

ráesteledik

ige
 • rásötétedik, elesteledik (tájnyelvi), elszürkül (tájnyelvi), elsötétedik (régies), eléri az est

tiszta II.

határozószó
 • teljesen, egészen, teljes egészében

tulipán

főnév
 • tulipánt (tájnyelvi), bóbiskavirág (tájnyelvi)

iddogál

ige
 • boroz, ivogat, iszogat, pityizál (tájnyelvi), hörpöget, kortyol, kortyolgat, poharaz, italozik, öblöget (szleng), tütükél (szleng), szörpölget

vérdíj

főnév
 • vérbírság, vérváltság
 • jutalomdíj, homágium (régies)
 • (régies): vérbosszú, megtorlás

tapint

ige
 • érzékel, érint, megérint, hozzáér, hozzányúl, illet, megfog, értőzik (tájnyelvi)
 • (valamire): rátapint, rátalál, rámutat, rájön, eltalál, kitalál

szubjektív

melléknév
 • egyéni, énes
 • személyes, benső, alanyi
 • elfogult

téltemető

főnév
 • kikeletnyíló, télihunyor, télike

végszó

főnév
 • zárszó, utószó, utolsó szó, búcsúszó, búcsú, utóhang, zárbeszéd (régies), epilógus

tartósít

ige
 • megőriz, megóv, konzervál, állandósít
 • preparál, kikészít, bebalzsamoz
 • eltesz, befőz
 • besóz
 • füstöl

szarkofág

főnév
 • kőkoporsó, díszkoporsó, koporsó, márványkoporsó

térfél

főnév
 • oldal, félpálya, terület

vénuszpapucs

főnév
 • (növény): tündércipő, tündérpapucs