sértődékeny szinonimái

melléknév
 • sértődős, érzékeny, érzékenykedő, túlérzékeny, kényes, kényeskedő, sebezhető, mimóza

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

galvánelem

főnév
 • Volta-elem (szaknyelvi), Volta-oszlop (szaknyelvi)

húsleves

főnév
 • erőleves, húslé, színleves (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sértődékeny szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rövidtávfutó

főnév
 • vágtázó, sprinter (idegen)

próbatétel

főnév
 • kipróbálás, próbatét, kísérlet, próba
 • megpróbáltatás, igénybevétel
 • vizsga (választékos), teszt

polgárság

főnév
 • (régies): burzsoázia, középosztály, harmadik rend (szaknyelvi), purgerség (tájnyelvi)
 • városlakók, lakosság
 • polgárjog

összeránt

ige
 • összehúz, összevon, összekap
 • (szemöldököt): összeráncol, összevon

sebészet

főnév
 • traumatológia, kirurgia (régies)

szakképzett

melléknév
 • kiképzett, képzett, képesített, iskolázott, művelt, kitanult, szakavatott, gyakorlott, professzionális (idegen), profi (bizalmas), műértő, hozzáértő, hivatásos, mesteri, jártas, tapasztalt

nyivákol

ige
 • nyávog, miákol, vernyákol (tájnyelvi)
 • (pejoratív): nyafog, nyöszörög, nyüszít, vinnyog, sír, sopánkodik, óbégat

1

ige
 • növekedik, növöget, nőttön-nő, fejlődik, magasodik, nyúlik, nagyobbodik, cseperedik
 • szaporodik, sokasodik
 • gyarapodik, dalmahodik (tájnyelvi)
 • fokozódik, emelkedik, dagad, duzzad, elharapódzik, tágul, bővül, terjed, árad Sz: nő, mint a bolondgomba; úgy nő, mintha húznák
 • (bajusz): pelyhedzik
 • serken, zsendül, terem, szálasodik, tenyészik, burjánzik, hajt
 • keletkezik, fejlődik

lektor

főnév
 • szerkesztő
 • nyelvtanár, vendégtanár
 • előadó tanár
 • adjunktus (idegen)

offenzíva

főnév
 • támadás, attak, előnyomulás, benyomulás, ostrom, betörés, elözönlés, beáradás, rajtaütés, megrohanás, lerohanás, invázió
 • roham
 • agresszió

szánalom

főnév
 • sajnálkozás, részvét, sajnálat, együttérzés, szánakozás, könyörület, irgalom, kegyelem, megindultság, megrendülés

szid

ige
 • szidalmaz, pirongat, dorgál, fedd, korhol, szapul (bizalmas), kritizál, lehord (bizalmas), csépel, csepül, ostoroz, veszekedik (valakire), megmossa a fejét, becsmérel, ócsárol, pocskondiáz, gyaláz, átkoz, nyüstöl (bizalmas), simfel (bizalmas), rútol (régies), mocskol (tájnyelvi), piszkol (tájnyelvi), lecáfol (tájnyelvi), lekap (bizalmas), lemindenel (tájnyelvi), lecsesz (szleng), lebaltáz (szleng), megmosdat (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), ledorongol (bizalmas), helyretesz (bizalmas), legorombít (bizalmas), leteremt (bizalmas), leszúr (bizalmas), letol (bizalmas), lebarmol (durva), lebasz (durva) Sz: szidja, mint a bokrot; a nyelvét köszörüli (valakin); lekapja a tíz körméről; helyére teszi; lehordja a sárga földig; leszúrja, mint a pengős malacot

gérokk

főnév
 • szalonkabát, ferencjóska (régies)

utalvány

főnév
 • postautalvány, pénzesutalvány, nyugta, csekk, értékjegy, váltó, bon (idegen)
 • jegy, talon (idegen)

tépelődik

ige
 • gyötrődik, eszi magát, marcangolja magát, emészti magát, vívódik, kínlódik, tusakodik, vergődik, veszkődik (tájnyelvi), aggódik, töpreng, elgondolkodik, morfondíroz, töprenkedik, rágódik, burcsálódik (tájnyelvi), kunktálódik (tájnyelvi)

sétál

ige
 • jár, ballag, megy, gyalogol, mozog, kimozdul, levegőzik, kirándul, fordul egyet, kerül egyet
 • sétálgat, sétafikál (pejoratív), sétifikál, járkál, jár-kel, grasszál (pejoratív), korzózik (bizalmas), flangál (bizalmas), flangíroz (régies), spacíroz (régies), promenál (régies), andalog, lötyög (bizalmas), kószál, kódorog (pejoratív), őgyeleg, lődörög, csatangol, cselleng, gévalyog (tájnyelvi)

rozsdásodik

ige
 • rozsda marja, megeszi a rozsda

sugároz

ige
 • kisugároz, kibocsát, áraszt, terjeszt, ont, szór, hint
 • (műsort): közvetít, lead, ad, bejátszik
 • világít, ragyog, sugárzik, fénylik, tündököl, csillámlik
 • tükröz, kifejez, érzékeltet

televény

főnév
 • humusz, termőföld, termőtalaj

smirgli

főnév
 • csiszolópapír, dörzspapír, csiszolóvászon
 • (szleng): újonc, kopasz (szleng)

pufog

ige
 • csattog, durrog, huppog, püffög, robban, dörög
 • (szleng): fingik (durva), ereszt (bizalmas), szelel, elszólja magát (tréfás)
 • (tájnyelvi): zsörtölődik, dohog, duzzog, füstölög, dunnyog (tájnyelvi)

szabadelvű

melléknév
 • liberális
 • szabadságpárti, reformpárti, haladó
 • (régies): szabados

tényállás

főnév
 • tény, tényálladék (szaknyelvi), ténykörülmény (szaknyelvi), valóság, igazság, konkrétum, szituáció, helyzet, ábra (szleng)