szilvapálinka szinonimái

főnév
 • szilvórium, sligovica (tájnyelvi), szilva

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fényűző

melléknév
 • luxuriózus (régies), pompás, pompázatos, pompázó, pazar, fejedelmi, főúri, nagystílű, fényes, költséges, drága, bőséges, lukulluszi (lakoma)

jurista

főnév
 • jogász
 • jogtudós, törvénytudós
 • joghallgató
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szilvapálinka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szemétgyűjtő

főnév
 • hulladékgyűjtő, szemétláda, szemetesláda, szemétkosár, szemétvödör, szemetesvödör, kuka, szemétgyűjtő tartály, konténer

séma

főnév
 • rajz, vázlatrajz, vonalrajz, vázlat, előírás
 • sablon, kaptafa
 • rendezőelv, forma
 • tervezet

rusztikus

melléknév
 • paraszti, falusias
 • mesterkéletlen, egyszerű
 • otromba, faragatlan, durva

radiátor

főnév
 • fűtőtest, hősugárzó, melegítő
 • (szaknyelvi): hűtő

szervező II.

főnév
 • rendező, organizátor (idegen)

találgat

ige
 • latolgat, studíroz (bizalmas), totózik, tippel

parlag I.

főnév
 • parlagföld, ugar, pusztaság, puszta, gyepföld (régies), szűzföld (régies)

pálinkamérés

főnév
 • butik (régies), pálinkásbutik (régies), snapszbutik (régies), lebuj (szleng), csapszék, bögrecsárda

megítél

ige
 • értékel, elbírál, ítéletet alkot, bírál, megállapít, jellemez, minősít, felmér, felbecsül, kimond, kinyilvánít, állást foglal, megvizsgál
 • elítél, ítélkezik (valaki fölött), kritizál, megbírál, kifogásol, ócsárol, becsmérel, leszól, leránt (bizalmas), szapul (bizalmas)
 • elrendel, odaítél, odaad

pép

főnév
 • habarcs (régies), massza, paszta, sűrítmény
 • pempő, kása, kulimász, püré

tanulmány

főnév
 • tanulás, stúdium
 • értekezés, közlemény, esszé, opus (választékos), dolgozat, cikk, disszertáció, etűd (idegen), traktátum (régies)
 • monográfia
 • vizsgálódás, búvárkodás, kutatás

természetfölötti

melléknév
 • rejtelmes, megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan, valószerűtlen, titokzatos, kísérteties, érzékfölötti, túlvilági, transzcendens, földöntúli, emberfölötti
 • csodás, rendkívüli, felsőbbrendű
 • sátáni, ördögi, hátborzongató

hecsedli, hecserli

főnév
 • (tájnyelvi): csipkebogyó
 • csipkeíz, csipkelekvár

visszahőköl

ige
 • megtorpan, megdöbben, elszörnyed, visszaborzad, visszaretten, visszahökken, hátralép, elhőköl (tájnyelvi)
 • visszariad, visszakozik, visszatántorodik, meghátrál

üget

ige
 • (ló): trappol (bizalmas), kocog, poroszkál
 • (szleng): fut, rohan, siet, tép (bizalmas), gesztet (tájnyelvi)

szimptóma

főnév
 • tünet, jel, előjel

szembeötlő

melléknév
 • feltűnő, kiugró, szembeszökő, szembetűnő, pregnáns (idegen), blikkfangos (bizalmas), kiáltó, sikító

szubvencionál

ige
 • támogat, segít, működtet, patronál, pártfogol, pénzel, segélyez, dotál, finanszíroz, szponzorál, menedzsel

utazgat

ige
 • jár-kel, kocsikázik, csavarog, kóborol, csatangol, bumlizik (bizalmas)

szívszaggató

főnév
 • szívfájdító, szívtépő, szívet tépő, szívfacsaró, szívbe markoló, megrendítő, megható, megindító, szánalmas

siheder

főnév
 • serdülő, kamasz, suhanc, legény, srác, süvölvény, surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi), suttogó (régies), ifjonc, tacskó (bizalmas), tejfölösszájú (pejoratív), taknyos (bizalmas)

tabella

főnév
 • (szaknyelvi): táblázat
 • kimutatás

üdülés

főnév
 • pihenés, nyaralás, táborozás, rekreáció (idegen), felfrissülés, kikapcsolódás
 • víkend
 • (régies): gyógyulás, enyhülés, megnyugvás