szőr szinonimái

főnév
 • szőrzet
 • prém, bunda, szőrme

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyögdécsel

ige
 • nyöszörög, nyekeg (tájnyelvi), bulikol (régies), nyögdögel (tájnyelvi), nyögődözik (tájnyelvi), kunkog (tájnyelvi)

holt

melléknév, főnév
 • halott, elhalt, meghalt, elpusztult
 • szervetlen, élettelen
 • hasznosítatlan, kihasználatlan, meddő, hiábavaló, terméketlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szőr szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sziklás

melléknév
 • köves, szirtes (választékos)
 • (szleng): kemény, szigorú, kegyetlen

sörét

főnév
 • lőszer, lövedék, golyó, gobecs (régies), ólomtarhonya (szleng), ólomgaluska (szleng)

siheder

főnév
 • serdülő, kamasz, suhanc, legény, srác, süvölvény, surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi), suttogó (régies), ifjonc, tacskó (bizalmas), tejfölösszájú (pejoratív), taknyos (bizalmas)

reggel I.

határozószó
 • korán, hajnalban, napkeletkor, napkeltekor, hűssel (tájnyelvi), istennapkor (tájnyelvi)

szólam

főnév
 • frázis, bombaszt (választékos), fordulat, kitétel, szóvirág, klisé, közhely
 • (régies): szólás, szólásmondás

tataroz

ige
 • felújít, rendbe hoz, renovál, helyreállít, kijavít, restaurál, megújít, helyrehoz, újjáépít
 • (régies): foltoz, varrogat

petárda

főnév
 • rakéta, tűzkígyó (régies), kígyóröppentyű (régies)

patvar

főnév
 • perpatvar, zenebona
 • (tájnyelvi): fene, ördög, csuda
 • szörny, manó

megsegít

ige
 • segélyez, segítséget nyújt, segítségére siet, támogat, felkarol, segédkezik, pártfogol, megszán, megkönyörül, gyámolít Sz: kihúz a bajból; kihúz a sárból(valakitől)

pollen

főnév
 • virágpor, hímpor

tekerő

főnév
 • (tájnyelvi): forgólant, tekerőlant, nyenyere, kolduslant (tájnyelvi)
 • csörlő

topánka

főnév
 • cipő, cipellő, cipőcske, saru, lábbeli

hitelképes

melléknév
 • fizetőképes

zárol

ige
 • kivon (valahonnan), lefoglal, befagyaszt, betilt

vállal

ige
 • elvállal, elfogad, fedez
 • elkötelezi magát, aláír
 • elismer, magáénak ismer, magára vesz, elvállal, magára vállal, elvádol (tájnyelvi), nyakába vesz (tájnyelvi)
 • befogad

szörnyűség

főnév
 • kegyetlenség, borzalom, iszonyat, förtelem, borzadály, irtózat, rémség, rettenet
 • ocsmányság, rondaság

széttár

ige
 • kitár, kinyit
 • (kart): szétterjeszt, széjjelterjeszt, szétnyit
 • (lábat): szétvet, szétterpeszt

tanító I.

melléknév
 • oktató, okító
 • nevelő
 • didaktikus, útmutató, vezető, tanulságos, példázatos
 • idomító, kiképző

vágás

főnév
 • metszés, nyírás, hasítás
 • nyom, hasadék, rés, hasadás
 • seb, sebhely, heg, hegedés, var, forradás, forradat (régies), forrács (tájnyelvi)
 • ütés, csapás, sújtás
 • irtás, fakitermelés
 • vágat, szelet
 • ölés, disznóölés, mészárlás
 • aratás, sarolás, betakarítás, kaszálás, aratat (tájnyelvi)
 • montázs (szaknyelvi)

szükségtelen

melléknév
 • fölösleges, nélkülözhető, mellőzhető, elhagyható, indokolatlan, lényegtelen
 • haszontalan, hiábavaló

steril

melléknév
 • csírátlanított, csírátlan, csíramentes, baktériummentes, féregmentes
 • tiszta, színtiszta
 • terméketlen, meddő, gyümölcstelen
 • magtalan, nemzőképtelen
 • haszontalan, eredménytelen
 • kopár, rideg, puszta, üres

tárgykör

főnév
 • tematika, témakör

valamilyen

névmás
 • valamiféle, valaminő (régies), néminemű (régies)