vesztés szinonimái

főnév
 • vereség, legyőzetés, alulmaradás, bukás
 • (régies): rontás, rombolás, pusztítás
 • kivégzés

vesztes szinonimái

melléknév
 • legyőzött, megvert, bukott, helyezetlen, kárvallott, kisemmizett

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

perfektuál

ige
 • foganatosít, végrehajt, befejez, bevégez
 • megköt

begurul

ige
 • begördül, behengeredik, begömbörödik (tájnyelvi), bekarikázik (tájnyelvi)
 • feldühödik, megdühödik, indulatba jön, elönti a méreg, kijön a sodrából, kijön a béketűrésből, méregbe gurul, felpaprikázódik, felhergelődik, begorombul, felingerlődik, felbosszankodik, megharagszik, felbőszül, felfortyan, fellobban, felizgatja magát, haragra lobban, begerjed (szleng), begőzöl (szleng), bepipul (szleng), bepöccen (szleng), bepörög (szleng), berág (szleng), kiakad (szleng), zabos lesz (szleng) Sz: falra mászik (szleng), felkapja a vizet (szleng), elborul az agya (szleng), felforr az agyvize (szleng), felmegy a cukra (bizalmas), lila hajat kap (szleng), kimegy a fázis (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vesztés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

védőügyvéd

főnév
 • prókátor (régies), szószóló, védő

túlad

ige
 • továbbad (valamin), megszabadul, továbbpasszol (bizalmas), átenged, leráz, elsóz (bizalmas)
 • lemond (valamiről), felhagy (valamivel)
 • elbocsát, elküld, félredob, kiadja az útját, elmozdít, kirúg (bizalmas)

törleszkedik

ige
 • dörgölődzik, dörgölőzik, simul
 • hízeleg, hízelkedik, nyal (durva), nyalizik (bizalmas), gazsulál (szleng), pedálozik (szleng)

taszigál

ige
 • lökdös, ide-oda taszít, tologat, tuszkol, hány-vet, lökötöl (tájnyelvi)

verés

főnév
 • ütlegelés, kikapás, bántalmazás, csépelés, páholás, nadrágolás, fenekelés, elnáspángolás, haddelhadd, nemulass (tréfás), pofozás, dádá (bizalmas), zupálás (régies), agyabugya (tájnyelvi), lazsnak (tájnyelvi), csihipuhi, ruha (szleng), zakó (szleng), zamek (szleng), csomag (szleng), hirig (szleng), sulykolás (régies)
 • büntetés, felelősségre vonás, nemulass
 • csapás, szerencsétlenség
 • szenvedés, fájdalom
 • préselés, érmekészítés
 • ütés, kongatás
 • dobogás, lüktetés, pulzálás

zákányos

melléknév
 • nyálkás, zavaros, üledékes
 • ittas, mámoros, kapatos, részeg
 • másnapos, katzenjammeros (bizalmas)
 • hóbortos, különc
 • (idő): latyakos, lucskos

szétnyílik

ige
 • széttárul, kinyílik, széjjelnyílik
 • szétreped, széjjelreped, széthasad, széjjelhasad
 • kibomlik, kikapcsolódik

szenilis

melléknév
 • elaggott, agg, gügye, agyalágyult, tasziló (szleng)
 • feledékeny, szórakozott

parcella

főnév
 • telek, házhely, telekrész, földdarab

szokás

főnév
 • hagyomány, tradíció, megszokás, közszokás, gyakorlat, úzus (régies), divat, módi, konvenció (szaknyelvi)
 • cselekvésmód, habitus, allűr (idegen), tempó, modor, manír (idegen), életmód

zöldfülű II.

főnév
 • (bizalmas): gyerkőc, tacskó (bizalmas), kölyök, fiatal, csikó, kopasz (szleng), mazsola (bizalmas)

kívánkozik

ige
 • vágyakozik, vágyik, vágyódik, vágyódozik (régies), áhítozik, óhajt, akar, eped, sóvárog

vetélkedik

ige
 • versenyez, verseng, mérkőzik, rivalizál, konkurál, pályáz
 • (valamivel): vetekedik, vetekszik, fölér
 • (régies): vitatkozik, vitázik, torzsalkodik

vasút

főnév
 • vasútvonal, sínpár, sín, vágány, pálya, vaspálya (régies)
 • vonat, mozdonygép (szaknyelvi), masina (régies), acélparipa (régies), vasparipa (tájnyelvi), gőzös (tájnyelvi), gőzszekér (régies)
 • vasútállomás, állomás, indóház (régies), pályaudvar, megállóhely
 • vasútvállalat, MÁV

visszaverődik

ige
 • visszatükröződik, visszasugárzódik
 • visszhangzik, rezonál
 • visszapattan, visszaütődik

viking

melléknév, főnév
 • varég, normann

tuszkol

ige
 • taszigál, sürget, nógat, unszol, lökdös
 • ráerőltet, ráerőszakol, rákényszerít, rátukmál

vizsgázik

ige
 • felel, vizsgát tesz, kollokvál, szigorlatozik, szigorol