szalonka szinonimái

főnév
 • lebenke (régies), sneff (bizalmas), snyefmadár (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vakbél

főnév
 • féregnyúlvány, appendix (szaknyelvi)

okfejtés

főnév
 • fejtegetés, okoskodás, észjárás, magyarázat, bizonyítás, érvelés, elmélkedés, következtetés, levezetés
 • szónoklás, vita
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szalonka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

statiszta

főnév
 • segédszínész, mellékszereplő, figuráns (régies)

rendszerez

ige
 • szisztematizál, rendez, rendszerbe foglal, organizál (idegen), csoportosít, szortíroz, besorol, osztályoz, kategorizál

ratifikál

ige
 • (szaknyelvi): törvénybe iktat, becikkelyez, jóváhagy, megerősít, érvénybe helyez, szentesít, érvényesít, elismer

permetez

ige
 • hint, szór, pulverizál (szaknyelvi), locsol, fröcsköl, spriccel, fecskendez, fecskend (tájnyelvi), paráhol (tájnyelvi)
 • szitál, szemerkél, csepereg, szemereg (tájnyelvi)

szabász

főnév
 • szabó, szabómester

széthull

ige
 • szétszóródik, széjjelszóródik, elszóródik, szétpereg, széjjelpereg, szétgurul, széjjelgurul
 • szétesik, szétbomlik, felbomlik, feloszlik

önellentmondás

főnév
 • paradoxon, apória (idegen)

ország

főnév
 • állam
 • birodalom, regnum (régies), haza, hon
 • föld
 • korona, uralkodás, uralom
 • királyság

malaclopó

főnév
 • köpönyeg, köpeny, felleghajtó (tájnyelvi), lebernyeg

összegöngyöl

ige
 • összetekercsel, összeteker, felteker, összecsavar, összesodor, összepödör, összehajt, begöngyöl, bebugyolál, beburkol

színmű

főnév
 • színdarab, dráma, darab

talpalatnyi

melléknév
 • kicsi, kis területű

hagyományoz

ige
 • örökít, örökül hagy, testál (régies), hátrahagy, adományoz, átad, átszármaztat, átruház, juttat

vasút

főnév
 • vasútvonal, sínpár, sín, vágány, pálya, vaspálya (régies)
 • vonat, mozdonygép (szaknyelvi), masina (régies), acélparipa (régies), vasparipa (tájnyelvi), gőzös (tájnyelvi), gőzszekér (régies)
 • vasútállomás, állomás, indóház (régies), pályaudvar, megállóhely
 • vasútvállalat, MÁV

törvényszolga

főnév
 • hivatalsegéd, küldönc, kifutó, futár (régies), altiszt, poroszló (régies), hajdú

számadás

főnév
 • beszámoló, beszámolás
 • számonkérés, felelősségre vonás
 • feljegyzés, kimutatás, elszámolás, mérleg, összegzés, számvetés
 • (régies): számla

spicc1

főnév
 • cipőorr
 • lábujjhegy
 • (tájnyelvi): szipka, szopóka
 • (szaknyelvi): faszén

szemlélő

főnév
 • néző, figyelő, fürkésző, bámészkodó, kukkoló (szleng), leskelődő
 • spektátor (idegen), szemtanú, tanú
 • felügyelő, ellenőr, szemlész (régies)

tömény II.

főnév
 • töményital, rövidital, pálinka, szíverősítő (bizalmas)

szarvasagancspáfrány

főnév
 • agancspáfrány, jávorszarv

részvétel

főnév
 • közreműködés, participálás (idegen), participáció (idegen), hozzájárulás, jelenlét, asszisztencia (idegen)
 • (régies): részvét, együttérzés
 • (régies): érdeklődés

szerelőcsarnok

főnév
 • gépterem, műhely, szerelőtér

törtetés

főnév
 • úttörés
 • előrehatolás, iparkodás, sietés, rohanás
 • karrierizmus, becsvágy, ambíció, nagyravágyás, karrierhajhászás, stréberség (bizalmas), törekvés, hajtás (bizalmas), pedálozás (bizalmas), nyomulás (bizalmas), gázolás, taposás (bizalmas), könyöklés