szemben I. szinonimái

határozószó
 • szemközt, szemtől szemben, átellenben, kontra (idegen)

szemben II. szinonimái

névutó
 • átellenében
 • iránt, irányában, javára (valakinek)
 • ellentétben (valakivel, valamivel)
 • ellen
 • illetőleg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eltol

ige
 • elmozdít, ellök, eltaszít, elnyom, félretol, elgördít
 • elhalaszt, (határidőt) kitol, elodáz, elnapol
 • (bizalmas): elhibáz, elront, elvét, elügyetlenkedik, elfuserál (bizalmas), elpuskáz (bizalmas), elpackáz (bizalmas), elszúr (bizalmas)

lohol

ige
 • siet, nyargal, vágtázik, fut, futkos, szalad, szaladgál, szaladozik, viharzik, lót-fut, talpal, rohan, lóstat (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemben szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szállítmány

főnév
 • rakomány, fuvar, transzport (bizalmas), teheráru, áruküldemény, teherfuvar
 • terhelés, súly, tereh (régies)

rongy II.

melléknév
 • hitvány, silány
 • aljas, megvetendő

részletfizetés

főnév
 • résztörlesztés, részfizetés

póréhagyma

főnév
 • párhagyma

szecska1

főnév
 • vagdalék, diribdarab, hulladék
 • metélék (régies)

szomorúfűz

melléknév
 • árvafűz, húsvétfa (tájnyelvi)

összenyom

ige
 • lapít, összeprésel, összesajtol, összeszorít, összegyömöszöl, komprimál (szaknyelvi), összezsugorít Sz: palacsintává lapít
 • agyonnyom, összezúz, szétzúz

öröklődik

ige
 • hagyományozódik, átszáll, apáról fiúra száll, rászáll, rámarad, örökül jut, örökül marad, áthagyományozódik, hátramarad
 • átszármazik, átöröklődik

megbarátkozik

ige
 • (valakivel): összebarátkozik, barátságot köt, összemelegedik, összemelegszik, összehaverkodik (bizalmas), megkedvel, megszeret, vonzódik (valakihez), kelilődik (tájnyelvi)
 • (valamivel): megbékül, beleéli magát, beleszokik, beletörődik, megszokik

pánt

főnév
 • abroncs, gyűrű
 • sarokvas, csuklópánt
 • öv, csík, sáv, szalag
 • vállpánt
 • diadém, fejdísz
 • hajdísz, hajpánt, hajráf (bizalmas)

szövetségi

melléknév
 • szövetséges, föderatív (idegen), föderális (idegen)

távirati

melléknév
 • táviratbeli, sürgönyi

hangyaboly

főnév
 • boly, hangyafészek, hangyazsombék (tájnyelvi), hangyatúrás (tájnyelvi), hancsik (tájnyelvi), homp (tájnyelvi)

vérszopó II.

főnév
 • vámpír, parazita, élősdi, pióca
 • (bizalmas): uzsorás

tűrés

főnév
 • türelem, türedelem (tájnyelvi), szenvedet (régies)
 • tűréshatár

szembogár

főnév
 • pupilla, szemfény (tájnyelvi), szembábu (tájnyelvi)

szakképzettség

főnév
 • szakavatottság (választékos), szakmai ismeret, szakismeret, szaktudás, szakértelem, szakműveltség (régies), jártasság, mesterségbeli tudás, hozzáértés, kompetencia (szaknyelvi), illetékesség, gyakorlottság
 • szakképesítés, képesítés, kvalifikáció

szimmetrikus

melléknév
 • részarányos (régies), szabályos

túlnyomó

melléknév
 • túlsúlyban lévő, döntő, uralkodó, vezető, elterjedt, preponderáns (idegen), prevalens (idegen, régies)

szenvedélyes

melléknév
 • forróvérű, bővérű, sűrűvérű, tüzesvérű, szangvinikus, érzéki, lángoló, vérmes, vehemens, indulatos, heves, tüzes, lelkes, patetikus, féktelen, parázs, megrögzött, lázban égő, forrófejű, lobbanékony, szilaj, felgerjedt
 • megszállott, passzionátus (régies), egzaltált, fanatikus, eszelős, dühödt, megdühödött

rönk

főnév
 • tuskó, fatörzs, tönk, tőke, csúsz (tájnyelvi), törzs, csonk, gömbfa, szálfa, dorongfa

szívélyes

melléknév
 • szívből jövő, bensőséges, kedves, meleg, kordiális (régies), barátságos, baráti, nyájas, szíves, közvetlen, atyafiságos (régies)
 • udvarias, szolgálatkész, készséges, előzékeny, jóindulatú, jóakaratú, figyelmes

tündérrózsa

főnév
 • vízililiom, vízirózsa
 • tavirózsa