szenvedélyes szinonimái

melléknév
 • forróvérű, bővérű, sűrűvérű, tüzesvérű, szangvinikus, érzéki, lángoló, vérmes, vehemens, indulatos, heves, tüzes, lelkes, patetikus, féktelen, parázs, megrögzött, lázban égő, forrófejű, lobbanékony, szilaj, felgerjedt
 • megszállott, passzionátus (régies), egzaltált, fanatikus, eszelős, dühödt, megdühödött

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tépelődés

főnév
 • töprengés, töprenkedés, elgondolkodás, gyötrődés, önkínzás, veszkődés (tájnyelvi), kínlódás, gond, fejfájás, aggódás

kandúr

főnév
 • bakmacska (régies), kan macska (régies), kacor (tájnyelvi)
 • (bizalmas): nőcsábász, nőbolond, szoknyavadász, kujon (bizalmas), kéjenc, donjuan (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szenvedélyes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szárít

ige
 • száraszt (tájnyelvi), szárazzá tesz, szikkaszt, aszal, kiszárít, szikkasztal (tájnyelvi), víztelenít, dehidratál (idegen), töppeszt, fonnyaszt

rúg

ige
 • rugdal, rugdos, rugdalózik, talpal, belerúg, odarúg
 • visszaugrik, visszalök
 • (valamennyire): kitesz, elér

rivális

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, konkurens, ellenfél, ellenlábas
 • haragos

prés

főnév
 • sajtó, satu

szemben I.

határozószó
 • szemközt, szemtől szemben, átellenben, kontra (idegen)

szövetkezés

főnév
 • társulás, egyesülés, egyesület, szövetkezet, szövetség, kooperatíva (idegen), kollektíva (idegen)
 • együttműködés, összefogás
 • szervezkedés

övezet

főnév
 • zóna, vidék, térség, körzet, régió, sáv
 • öv, égöv
 • szektor (szaknyelvi), szféra
 • (régies): párkány, keríték (régies), korlát, pártázat

összegyűlik

ige
 • egybegyűlik, összejön, összegyülekezik, összecsoportosul, összeverődik, csoportosul, összetódul, összecsődül, egybesereglik, összesereglik, összefut
 • összeül
 • felhalmozódik, felgyülemlik, feltornyosul, összetorlódik, aggregálódik (idegen), összehalmozódik, összeszedkőzik (tájnyelvi)

megemberesedik

ige
 • megférfiasodik, emberkedik (tájnyelvi), megerősödik, megkomolyodik

parlagias

melléknév
 • műveletlen, csiszolatlan, nyers

szürkület

főnév
 • sötétedés, alkony, alkonyat, besötétedés, félhomály, napnyugta, naplemente, napszállta, kora este, esteledés, éjkorány (régies), barnulat (tájnyelvi)
 • hajnal, pirkadat, hajnalpír, virradat, derengés, pitymallat (tájnyelvi), napkelte, hajnalhasadás, hajnalodás, korány (régies)

teknősbéka

főnév
 • teknős, teknőc, teknönc (régies)

hasas

melléknév
 • nagy hasú, hordóhasú, testes, terebélyes, pocakos, párnás, pucros (tájnyelvi), korpulens, dagadt, potrohos, pohos, hasban vállas (tréfás)
 • öblös, domború, bögyögös (tájnyelvi), dorkóderekú (tájnyelvi), dongóderekú (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): terhes, állapotos, várandós, viselős, nehézkes
 • vemhes, ellős (tájnyelvi), megkölykezendő (régies)

vézna

melléknév
 • nyápic, nyiszlett (bizalmas), girhes, sovány, csenevész, cingár, keszeg (bizalmas), hitvány, vékonypénzű, vékonydongájú, zörgő csontú, csont és bőr, nyamvadt, ványadt, beteges, erőtlen, satnya, nyüszüge, vilizna (tájnyelvi), girbics (tájnyelvi), vakarcs, gernya (tájnyelvi)

újjávarázsol

ige
 • megújít, újjáalakít, megszépít

szennyfolt

főnév
 • pecsét, folt, piszokfolt, makula (idegen), pacni (bizalmas)
 • szégyenfolt
 • szégyen, gyalázat

szán1

ige
 • sajnál, szánalmat érez, szánakozik, sajnálkozik, fájlal
 • röstell, bán, restell
 • eltervez, kijelöl, előirányoz
 • (valamire, valahova): felhasznál, fordít, áldoz
 • (valakinek): tartogat, címez, ad, szentel
 • (szánja magát vmire): eltökéli magát, elszánja magát, rászánja magát, vállal

szkeptikus

melléknév
 • kételkedő, kétkedő, hitetlenkedő, hitetlen

tüzel

ige
 • fűt, fűtőzik (tájnyelvi)
 • ég, hevül, lángol
 • süt
 • lelkesít, izgat, biztat, ösztökél
 • ingerel, szít, lázít, motivál, stenkerol (szleng)
 • heveskedik, tüzeskedik, lelkesül, hevül
 • mérgeskedik, mérgelődik, pattog
 • lő, lövöldöz, (fegyvert) elsüt
 • (testrész): ég, langallik (tájnyelvi)
 • (szuka) ivarzik

szerződéses

melléknév
 • szerződésszerű, kontraktuális (idegen)

sántikál

ige
 • sántít, biceg, bicereg (tájnyelvi), csülkösködik (tájnyelvi), iplikel (tájnyelvi), zsámbikál (tájnyelvi), tepeckel (régies)
 • fondorkodik, ármánykodik, mesterkedik, ravaszkodik
 • akadozik, döcög, botladozik

szorgoskodik

ige
 • iparkodik, dolgozik, buzgólkodik, buzog, fárad, szorgolódik (tájnyelvi), sürgölődik, sürög-forog, serénykedik, forgolódik, munkálkodik, tevékenykedik, foglalatoskodik, ügyködik

újból

határozószó
 • újra, ismét, ismételten, újólag, megint, újfent, még egyszer, megint csak