szállítmány szinonimái

főnév
 • rakomány, fuvar, transzport (bizalmas), teheráru, áruküldemény, teherfuvar
 • terhelés, súly, tereh (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vonás

főnév
 • vonal, vessző, ékezet
 • strigula
 • ecsetvonás, tollvonás
 • tulajdonság, jellegzetesség, ismertetőjegy, ismérv, sajátosság, sajátság, jegy
 • jellemvonás, beütés

cikkezik

ige
 • írogat, publikál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szállítmány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sportszerű

melléknév
 • korrekt, kifogástalan, tisztességes, becsületes, méltányos, etikus, fair (idegen), rendes(idegen)

rendíthetetlen

melléknév
 • megingathatatlan, tántoríthatatlan, megrendíthetetlen, sziklaszilárd, szilárd, erős, biztos, stabil, törhetetlen, hajlíthatatlan, hajthatatlan, határozott, elhatározott, eltökélt, elszánt, céltudatos, kérlelhetetlen, következetes, kőkemény, állhatatos, rettenthetetlen
 • makacs, csökönyös, nyakas, megátalkodott, konok, kitartó, önfejű, keményfejű

rászól

ige
 • figyelmeztet, ráparancsol, megró, rendreutasít, megszid, letorkol, rápirít, rámordul, ráförmed, ráripakodik, rárivall
 • ráordít, rádörrent

peres, pörös

melléknév
 • pereskedő, perlekedő
 • vádoló
 • vitás, vitatott, kétes, polemikus
 • (régies): vitatkozó, nyelves

szabadságharc

főnév
 • felkelés, forradalom, szabadságküzdelem (választékos), függetlenségi harc

szeszély

főnév
 • hóbort, bolondéria, rigolya, fakszni (bizalmas), rapli (bizalmas), bogár, tücsök (régies), dili, passzió (bizalmas), habók (tájnyelvi), hepp (szleng)
 • vesszőparipa
 • csapongás, ingatagság, kedélyhullámzás

őméltósága

főnév
 • őkegyelmessége, őexcellenciája, őfelsége, őcsászársága

ormány

főnév
 • orrony (régies), arcorr (régies), szippancs (régies)
 • (bizalmas): orr, nózi (bizalmas), hefti (szleng), kapli (szleng), trombita (szleng)
 • (szleng): gázálarc (szleng), szimat (szleng), szimatszatyor (szleng)

május

főnév
 • pünkösd hava (régies), Kettősök hava (régies), tavaszutó (régies)

összefoglaló I.

melléknév
 • kivonatos, retrospektív (idegen), komprehenzív (idegen), szinoptikus (szaknyelvi), szintetikus
 • átfogó, globális

színészkedik

ige
 • (pejoratív): ripacskodik, alakoskodik, megjátssza magát, pózol, komédiázik, szimulál

találós

melléknév
 • (régies): találékony, leleményes, ötletes, kreatív

hadparancs

főnév
 • hadiparancs, katonai parancs

vaslánc

főnév
 • bilincs, béklyó, békó (tájnyelvi), olvasó (tréfás)
 • teher, kötelem (régies), kényszerűség, kényszer, kényszerítés, presszió

törtszám

főnév
 • (szaknyelvi): tört

szalma

főnév
 • gabonaszár
 • alom, törek
 • pozdorja (régies), ehetoll (tájnyelvi), zsúp (tájnyelvi)
 • (bizalmas): szalmaözvegy
 • facér, társtalan

spanyolnátha

főnév
 • spanyoljárvány, spanyolbetegség, náthaláz, influenza (szaknyelvi)

szemez3

ige
 • beolt, olt, beojt, berak (tájnyelvi), nemesít

tölt

ige
 • megtölt, teletölt, feltölt, telerak, telepakol, teletöm, telegyömöszöl
 • (folyadékot): kitölt, önt, zúdít, ereszt
 • (időt): eltölt, múlat (régies), fordít (valamire), szán (valamire)
 • veszteget, fecsérel

szárít

ige
 • száraszt (tájnyelvi), szárazzá tesz, szikkaszt, aszal, kiszárít, szikkasztal (tájnyelvi), víztelenít, dehidratál (idegen), töppeszt, fonnyaszt

részesít

ige
 • részeltet, juttat, ad, nyújt, kiutal, odaítél

szépséghiba

főnév
 • szeplő, hiányosság, fogyatékosság

törökparadicsom

főnév
 • padlizsán, tojásgyümölcs, kékparadicsom (tájnyelvi), csucsor (régies), törökkobak (régies), salamontöke (tájnyelvi), vineté (tájnyelvi), paradájsz (tájnyelvi)