szövetkezés szinonimái

főnév
 • társulás, egyesülés, egyesület, szövetkezet, szövetség, kooperatíva (idegen), kollektíva (idegen)
 • együttműködés, összefogás
 • szervezkedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jóság

főnév
 • alkalmasság, hasznosság, minőség, érték, becs
 • szavatosság, felhasználhatóság, fogyaszthatóság
 • jóindulat, jószívűség, jólelkűség, szívjóság, kegyesség, nyájasság, szívélyesség, irgalom, könyörületesség, jámborság, részvét, emberség
 • erkölcsösség, erény, romlatlanság, tisztaság, tisztesség, becsületesség
 • adakozás, bőkezűség, jótékonyság, támogatás, nagylelkűség, szponzorálás, mecenatúra (idegen)

mér

ige
 • méreget, kimér, megmér, kalibrál (szaknyelvi), lemér, mérlegel, bemér, felmér, méricskél, mérkél (tájnyelvi)
 • lemázsál
 • szondáz
 • hőmérőz
 • árusít, elad, árul
 • (csapást): ró, tesz, ad, okoz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szövetkezés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

színdarab

főnév
 • színmű, színjáték, dráma, darab

speciális

melléknév
 • egyedi, egyéni
 • sajátos, sajátságos, jellegzetes, jellemző
 • különleges, különös, szokatlan, páratlan, egyedülálló, rendkívüli, specifikus, spéci (szleng)
 • részletes, tüzetes, szakszerű

siló

főnév
 • tartály, tároló, raktár, verem, gabonaraktár, gabonatároló, gabonaverem
 • (szleng): étel, abrak, harapnivaló, hami (bizalmas), zaba (szleng), kaja (bizalmas)

rekedt1

melléknév
 • (régies): fülledt, áporodott
 • (régies): elzárt, rejtett

szomorúfűz

melléknév
 • árvafűz, húsvétfa (tájnyelvi)

távközlés

főnév
 • híradástechnika (szaknyelvi), távírás, távírászat, telegráfia (régies), telekommunikáció (szaknyelvi)

pihenés

főnév
 • pihenő, nyugalom, nyugság (tájnyelvi), szünet, fájront (régies), nyugvás (választékos), otium (idegen), tétlenség, rekreáció (idegen), szieszta (bizalmas), pauza (idegen)
 • szórakozás, kikapcsolódás, felfrissülés
 • munkaszünet, szünet, fájront (idegen)

pedáns

melléknév
 • precíz, gondos, akkurátus, pontos, szabatos, rendes, rendszerető, alapos
 • körülményeskedő, szőrszálhasogató, skrupulózus (bizalmas), betűrágó, kicsinyeskedő, akadékoskodó, aggályoskodó(bizalmas)(bizalmas)(bizalmas)

megszállás

főnév
 • elözönlés, invázió, birtokbavétel, elfoglalás, gyarmatosítás, okkupáció (régies)

porc

főnév
 • porcogó

telefonkönyv

főnév
 • távbeszélőnévsor (szaknyelvi), távbeszélő-névjegyzék (szaknyelvi)

toronyiránt

határozószó
 • egyenesen, egyenest, előre, általskeresztül (tájnyelvi)

hivatalsegéd

főnév
 • pedellus (régies), altiszt, szolga, törvényszolga, kifutó, kihordó, kézbesítő, küldönc

zavart

melléknév
 • fölkevert, zavaros, homályos
 • zavarodott, bomlott, tébolyodott, elmeháborodott, bolond, őrült, féleszű, abnormális, eszeveszett, hibbant
 • kábult, narkós (bizalmas), kokós (szleng), anyagos (szleng)
 • feszélyezett, megilletődött
 • izgatott, ideges, nyugtalan, zaklatott, zilált, felindult, feldúlt, kiegyensúlyozatlan, kapkodó
 • tanácstalan, tétova, bizonytalan, határozatlan
 • elképedt, megrökönyödött, meghökkent, megdöbbent, meglepett
 • piruló, szégyenlős

valójában

határozószó
 • igazában, tulajdonképpen, voltaképpen, jószerével, eredetileg, lényegében, ténylegesen, igazán, mindenesetre, gyakorlatilag, végeredményben, szemmel láthatólag

szövőgyár

főnév
 • szövöde, textilgyár

szigor

főnév
 • szigorúság, keménység, vaskéz, rigiditás (idegen)

tanulmány

főnév
 • tanulás, stúdium
 • értekezés, közlemény, esszé, opus (választékos), dolgozat, cikk, disszertáció, etűd (idegen), traktátum (régies)
 • monográfia
 • vizsgálódás, búvárkodás, kutatás

vájkál

ige
 • turkál, piszkál, vájkotol (tájnyelvi), vatarász (tájnyelvi), piszmatol (tájnyelvi)
 • guberál
 • tologat, kelletlenkedik, ímmel-ámmal eszik

szüret

főnév
 • betakarítás, aratás (régies), terménybegyűjtés
 • eszem-iszom, mulatság, mulatozás, dínomdánom, dáridó
 • kelendőség

stupid

melléknév
 • buta, együgyű, bárgyú, gügye, ostoba, korlátolt, tökkelütött, hatökör, fajankó, tökfilkó, hülye, idióta, félnótás, gyagya, kelekótya, sügönye (bizalmas)

társadalombiztosítás

főnév
 • betegbiztosítás, szociális ellátás, szociális háló, tébé (bizalmas), TB

vállas

melléknév
 • atlétatermetű, deltás (bizalmas), széles vállú, izmos, sportos, szálas, bikaerős, tagbaszakadt, vállaközös (tájnyelvi), bikanyakú