szakszerű szinonimái

melléknév
 • hozzáértő, hivatásszerű, professzionális, profi (bizalmas), mesteri, szakavatott, avatott, szakképzett, szakértő, kompetens (szaknyelvi), tapasztalt, jártas, kiképzett, verzátus (régies), tudós, tudományos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

káosz

főnév
 • zűrzavar, bábeli zűrzavar, összevisszaság, felfordulás, kavarodás, rendetlenség, fejetlenség, tohuvabohu (választékos), zavarék (régies), keverék (régies)

újév

főnév
 • újesztendő, évváltozás, kiskarácsony (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szakszerű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

spekuláció

főnév
 • elmélkedés, gondolkodás, töprengés, mérlegelés, latolgatás, fontolgatás
 • számítgatás, okoskodás, tervezgetés
 • (pejoratív): nyerészkedés, üzérkedés, zugkereskedelem
 • számítás, ügylet

rémült

melléknév
 • ijedt, riadt, megrettent, fejvesztett, begyulladt (bizalmas), halálra vált

ráolvasás

főnév
 • igézet, varázslat, ráéneklés (régies), ráimádkozás (régies)

pénzügyi

melléknév
 • financiális (idegen), materiális, anyagi

sváb

melléknév, főnév
 • német

szerves

melléknév
 • organikus (idegen), integráló(idegen)
 • (kapcsolat): szoros

ökölvívás

főnév
 • boksz, bokszolás, öklözés, bunyó (szleng), ökölharc, ökölviadal

óraütés

főnév
 • kongatás, ütés

magyaráz

ige
 • fejteget, taglal, megokol, indokol, megvilágít, megvilágosít, hüvelyez (régies), értelmez, interpretál, kommentál, demonstrál, explikál (szaknyelvi), exegetál (bibliai szöveget) (szaknyelvi)
 • (régies): tolmácsol, fordít, magyarít (régies)

összecseng

ige
 • rímel, egybecseng
 • összecsendül

szilánk

főnév
 • szálka, forgács, aprófa, szikáncs (tájnyelvi)
 • repesz, repeszdarab, darab
 • (tájnyelvi): tövis

takaros

melléknév
 • csinos, tetszetős, szemrevaló, formás, elegáns, fess, nett (bizalmas), derék, helyes, tipp-topp, gusztusos, rendes, rendszerető
 • ápolt, gondozott, tiszta, ízléses, rendben tartott
 • jelentős, eléggé nagy

hadi

melléknév
 • háborús, katonai, harci, militáris, marciális (régies)

vas

főnév
 • ferrum (szaknyelvi), vasérc, rúdvas (szaknyelvi), haszonvas (szaknyelvi)
 • lágyvas
 • acél
 • vasalás, patkó
 • sarokvas
 • orrvas (cipőn), spiccvas (bizalmas)
 • bilincs, lánc, rablánc, béklyó, békó (tájnyelvi), olvasó (tréfás)
 • peták, fitying, fillér, garas, picula (régies), krajcár (régies)
 • kard, penge, fegyver
 • páncél

törlőrongy

főnév
 • törlőruha, törlőkendő, edénytörlő, konyharuha
 • portörlő

szalad

ige
 • fut, siet, repül, futkos, fáradozik, spurizik (szleng), rohan, lohol, lót-fut, szedi a lábát, iramlik, kotrecel (tájnyelvi), limel (tájnyelvi), lófol (tájnyelvi), inal, őringel (tájnyelvi), rőföl (tájnyelvi), trappol (bizalmas), skerál (szleng) Sz: fut, mint az agár; jól felszedi a kapcát
 • (idő): múlik, száll
 • menekül, megfutamodik, elszéled, iszkol
 • terjed, halad, tódul, hatol
 • (lakás): táncol, feje tetején áll, tótágast áll

söntés

főnév
 • italbolt, kocsma, italmérés, csapszék, kricsmi (szleng), ivó (régies)
 • söröző, sörház (régies), sörcsarnok, sörbár
 • italpult, pult, kármentő (régies)

személyiség

főnév
 • tekintély, kiválóság, nagyság, valaki, auktoritás, korifeus (régies)
 • egyén, egyed, személyiség, egyéniség, individuum, perszóna, szubjektum, alany

többször

határozószó
 • több ízben, néhány ízben, párszor, néhányszor, nemegyszer
 • sokszor, gyakran, sűrűn, számtalanszor, gyakorta
 • többé

szánkó

főnév
 • ródli, szán, bakszán (régies), riskó (régies), szánka (tájnyelvi), hirtelencsúszó (tájnyelvi)
 • lovas szán

repülőposta

főnév
 • légiposta, air mail (idegen)

szenvtelen

melléknév
 • közönyös, érzéketlen, halvérű, higgadt, impasszibilis (idegen), közömbös, apatikus, érzéstelen, fásult, elfásult, tompa, hűvös, egykedvű, sztoikus, indolens (idegen)

töredék

főnév
 • maradék, hulladék, morzsalék, foszlány, darabka, részlet, roncs, csonk, diribdarab, aprólék (régies), metélék (régies), törmelék, fityelék (tájnyelvi)
 • fragmentum (idegen), torzó