lesüt szinonimái

ige
 • (húst): megsüt, megpirít
 • elkészít
 • (nap): lebarnít, lefog (bizalmas), lekap (bizalmas)
 • (szemet): lehuny, becsuk

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átvezet

ige
 • keresztülvezet, átvisz, keresztülvisz, átvezérel, átkísér
 • (út, híd): átmegy (valamin, valahova), átvisz
 • áttesz, átmásol, átír

halom

főnév
 • domb, dombocska, hant, bucka, emelkedés, földhányás, magaslat, földtúrás, töltés, földrakás, domborulat (választékos), hompok (tájnyelvi), döngöleg (tájnyelvi), ponk (tájnyelvi), laponyag (tájnyelvi)
 • rakás, kupac, garmada, sereg, kazal, boglya, halmaz, csomó, köteg, rahedli (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lesüt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

legénység

főnév
 • legénykor, legényélet
 • nőtlenség
 • személyzet, mannschaft (idegen)
 • pajkosság, hetykeség, kivagyiság (tájnyelvi), legénykedés

korom

főnév
 • mocsok, szennykéreg (régies), cirom (régies)

kolorádóbogár

főnév
 • burgonyabogár, krumplibogár

kicsap

ige
 • kiüt, kiver, kilök
 • kitár
 • kirohan, előtör, kitör, kiront
 • kicsapódik, kizúdul
 • (állatot): kihajt
 • kizár, eltávolít, kirak, kipenderít
 • (biztosítékot): kiéget, kivág, kiolvaszt

lelkipásztor

főnév
 • pásztor, lelkész, lelkiatya, pap, atya, tiszteletes, tisztelendő, lelkitanító (régies)

marsall

főnév
 • tábornagy

ül2

ige
 • ünnepel, megünnepel, megtart, rendez, megrendez

jön

ige
 • közeledik, közeleg, tart (valamerre)
 • érkezik
 • folyik, szökik, tolul
 • tart (valakivel), kísér, követ
 • származik, ered, fakad, kerül
 • terjed, nyúlik, vezet
 • bekövetkezik, történik, megtörténik, megesik, előáll, adódik
 • keletkezik, támad, küszöbön áll
 • soros, következik, sorra kerül
 • (valamihez): járul, csatlakozik, kapcsolódik
 • kerül (valamennyibe), kóstál (bizalmas)
 • (valakinek): adós, tartozik, sáros (valakinek) (szleng), lóg (valakinek) (szleng)

jegyszedő

főnév
 • páholynyitogató (régies), bilétaszedő (régies)
 • kalauz, jegykezelő

föveny, fövény

főnév
 • homok, apró kavics, füveny (tájnyelvi), sóder
 • homokos talaj
 • (régies): porond, játéktér, porzó (régies)

kápolna

főnév
 • templom, imaház, szentély, bálványház (régies)
 • (tájnyelvi): nárcisz, kápolnavirág (tájnyelvi), imola (régies)

megacéloz

ige
 • megedz, megkeményít, megerősít, megnádol (régies), szilárdít

megmond

ige
 • elmond, tudat, tájékoztat, közöl, tudomására hoz, hírül ad, napvilágra hoz
 • leleplez, lerántja a leplet, megsúg, beárul
 • kifejez, kijelent, informál
 • szemébe vág
 • megvall, bevall, beismer
 • jósol, megjövendöl, jövendőt mond
 • prognosztizál
 • megjelöl, kijelöl

bélrenyheség

főnév
 • székrekedés, székszorulás, szorulás, dugulás, obstipáció (szaknyelvi)

orrhang

főnév
 • nyifahang (régies)
 • nazális (szaknyelvi)

mutatkozik

ige
 • látszik, megjelenik, előtűnik, előbukkan, előáll, érzékelhető, mutatózik (tájnyelvi)
 • ígérkezik, bizonyul, kínálkozik, várható, kilátásban van

leszámítol

ige
 • (a kamat levonásával) kifizet, diszkontál, diszkomptál, ellenró (régies)

leesik

ige
 • lefordul, lehuppan, lepotyog, lepottyan, letottyan, lerogyik, lezuhan, ledől, leborul, lehanyatlik, lebillen, lecsúszik, lebóbázik (tájnyelvi), lecuppan (tájnyelvi), lekankurázik (tájnyelvi), lekeleficél (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • (hó, eső) lehull
 • alászáll, visszaesik, csökken, zuhan
 • (valakinek, valami): jut

magas, magos

melléknév
 • toronymagas, óriási, nyurga, nyúlánk, égimeszelő, atlétatermetű, hosszú, colos (bizalmas), langaléta, hórihorgas, nyakigláb, létra, sudár, jegenye (szleng), szép szál, szálas (régies), száltermetű (régies), szálfa termetű (választékos), termetes, áklítom (tájnyelvi), mécsbél (tájnyelvi), tetszetes (tájnyelvi), lombrágó (szleng), zsiráfgondozó (szleng), villámhárító (szleng), toronypucoló (szleng) Sz: kinőtt az Isten markából; ülve nyalja a holdat; sokat állt az esőn; megnőtt, mint a csalán; akkora, mint a dióverő pózna; hosszú, mint a harangláb; fejével veri a mestergerendát
 • nagyfokú, nagymértékű, kimagasló
 • magasztos, emelkedett, fenséges, magasságos (régies), fölséges (régies), szárnyaló, fennkölt, magasröptű, magasrendű
 • érthetetlen, felfoghatatlan, kínai (szleng)

mozgó II.

főnév
 • (régies): mozi, filmszínház, mozgóképszínház (régies)

levesz

ige
 • leemel, leakaszt, lekap (bizalmas), leszed, leszerel, leold
 • (ruhadarabot): levet, lehúz, letesz, ledob, lehány, letol
 • (szőrzetet): leborotvál, lehúz, lenyír, lenyírdes (tájnyelvi)
 • megszabadít (gondtól), tehermentesít, átvállal
 • (napirendről): töröl, elhagy
 • (pénzből): levon, leszámít, leír, levág, lefog, visszatart, visszafog
 • lefényképez, lefotóz, lekap (bizalmas), lekattint (bizalmas), lefotografál (régies)
 • (régies): lefest, lerajzol
 • megörökít
 • (szleng): kifoszt, lekopaszt (szleng), lesimít (szleng), megkopaszt (bizalmas), megvesz
 • (labdát): lekezel, lestoppol (bizalmas), megállít
 • (tájnyelvi): lelő, eltalál, elejt
 • leszúr

köhögés

főnév
 • köhécselés, köhintés, fulladozás, keh (régies)

malmozik

ige
 • tétlenkedik, lopja a napot, lustálkodik
 • unatkozik

munkaterület

főnév
 • munkakör, tevékenységi kör
 • szektor (szaknyelvi), tárca (szaknyelvi), asztal (bizalmas)