szakszervezet szinonimái

főnév
 • érdekképviselet, szakmai testület, szakmai szervezet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tevékenykedik

ige
 • ténykedik, működik, buzgólkodik, serénykedik, munkálkodik, dolgozik, foglalatoskodik, sürög-forog, tesz-vesz, ügyködik, tevékenységet fejt ki

fizikai

melléknév
 • testi, kézi, kétkezi
 • materiális, konkrét, érzékelhető, természeti, világias, anyagi, tárgyi, valóságos, anyagelvű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szakszervezet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

spenót

főnév
 • paraj, barátparéj (régies), spinót (tájnyelvi), pinóta (tájnyelvi), zöldlapu (tájnyelvi), laboda (tájnyelvi)
 • (szleng): zöldhasú (szleng), dohány (szleng)

rendbontó

melléknév
 • rendzavaró, csendháborító, zavargó, engedetlen, renitens (idegen), rendetlenkedő, bujtogató, zavarkeltő, felforgató, zendülő, fölkelő, lázadó, rebellis (idegen)

ráölt

ige
 • odaölt, odavarr, fölvarr, rávarr, ráerősít
 • rátűz
 • (nyelvet): rányújt, kinyújt

pénzügyőr

főnév
 • finánc (régies), vámos, vámtisztviselő

svájci

melléknév, főnév
 • helvét (régies), helvéciai

szervez

ige
 • megszervez, organizál (idegen)
 • alapít, létesít, létrehoz, kreál, konstituál (idegen)
 • tervez, kiépít
 • kezdeményez, irányít
 • adminisztrál

ökör

főnév
 • tinó, sőre (tájnyelvi), tulok, barom, marha, göböly (tájnyelvi), jószág Sz: cipószájú paripa
 • (jelzőként): mamlasz, buta, tökfilkó, tökfej, hülye, hólyag (bizalmas), szamár, állat (durva)

orca

főnév
 • (választékos): arc, ábrázat, arculat (régies), kép, fizimiska (bizalmas), pofa (durva), pofi (bizalmas)

magyarázkodik

ige
 • mentegetőzik, mentegeti magát, bocsánatot kér, mosakodik (bizalmas), meakulpázik, exkuzálja magát, takarózik (bizalmas), ágabogál (tájnyelvi)

összecsinál

ige
 • (összecsinálja magát): becsinál, bepiszkít, bekakil (bizalmas), beszarik (durva)
 • (bizalmas): összeállít, összeeszkábál, összeszerkeszt

szilárdság

főnév
 • keménység, stabilitás, tartósság, szoliditás, állandóság, ellenálló képesség
 • kitartás, állhatatosság, rendületlenség, rendíthetetlenség, elszántság, határozottság, vaskövetkezetesség (választékos), vasakarat

taknyos II.

főnév
 • (pejoratív): gyerek, kölyök, tacskó (bizalmas), siheder, gyerkőc, hátulgombolós, takonypóc

hadianyag

főnév
 • ostromszer, hadieszköz, muníció (szaknyelvi)
 • fegyverzet, arzenál (szaknyelvi), felszerelés

vasakarat

főnév
 • elszántság, kérlelhetetlenség, hajthatatlanság, keménység, szilárdság, erély

törő

főnév
 • zúzó, őrlőkő, mozsártörő, ökölkő
 • tiloló, tiló, kendertörő

szalag

főnév
 • pántlika, szalagcsokor, masni (bizalmas), galand (régies), kötöző (régies), slejfni (bizalmas), pertli, csík, zsinór, pánt, szatying (tájnyelvi), lobogó (tájnyelvi), brengács (tájnyelvi), legénycsalogató (tájnyelvi)
 • futószalag
 • szállítószalag, elevátor
 • bőnye (tájnyelvi), ligamentum (szaknyelvi), ín, ínszalag
 • sáv, csík
 • stráf (bizalmas)

sör

főnév
 • ser (régies), serital (régies), árpalé (régies)

személytelen

melléknév
 • tárgyilagos, imperszonális (idegen), formális, hivatalos

többszörös

főnév
 • szorzat

szánt

ige
 • barázdál, művel, felszánt
 • hasít, szel, vág
 • ráncossá tesz

repülőtámadás

főnév
 • légitámadás, bombatámadás

szenzációs

melléknév
 • izgató, érdekes, hallatlan, világraszóló, érdekfeszítő, csodálatos, lenyűgöző, bámulatos, elképesztő
 • nagyszerű, rendkívüli, kiváló, remek, szuper

töredelem

főnév
 • bűnbánat, megbánás, vezeklés, szánom-bánom