szalag szinonimái

főnév
 • pántlika, szalagcsokor, masni (bizalmas), galand (régies), kötöző (régies), slejfni (bizalmas), pertli, csík, zsinór, pánt, szatying (tájnyelvi), lobogó (tájnyelvi), brengács (tájnyelvi), legénycsalogató (tájnyelvi)
 • futószalag
 • szállítószalag, elevátor
 • bőnye (tájnyelvi), ligamentum (szaknyelvi), ín, ínszalag
 • sáv, csík
 • stráf (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gépírás

főnév
 • gépelés, írógépelés, daktilográfia (idegen)
 • kézirat, gépirat

felvág, fölvág

ige
 • felvagdal, összevagdal, összevág, feldarabol, felaprít, felszel, felszeletel, felszabdal, feltrancsíroz (bizalmas), felszegdel (tájnyelvi)
 • felmetsz, felhasít, felnyit
 • feldob, felhajít, felcsap, fellódít
 • kérkedik, dicsekszik, nagyzol, henceg, hetvenkedik, hivalkodik, adja a bankot (szleng), anzágol (bizalmas), nagyképűsködik, fennül (tájnyelvi), büszkélkedik, páváskodik, háryjánoskodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szalag szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

spiritusz

főnév
 • szesz, etilalkohol, alkohol, borszesz
 • denaturált szesz
 • (régies): értelem, ész, szellem, szellemesség, elmésség
 • lélek, szellem, tehetség, képesség

rendetlen

melléknév
 • rendezetlen, kusza, zilált, zavaros, anarchikus, összevissza, kaotikus, olvashatatlan, kacaboca (írás) (tájnyelvi), simítatlan (régies)
 • ápolatlan, slampos, trehány, fésületlen, gondozatlan, elhanyagolt, lompos, kócos, borzas, slendrián, deranzsált (idegen), pongyola, loncsos (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), keszekósza (tájnyelvi) Sz: mint a szösz fonatlan; olyan, mintha a kutya szájából húzták volna ki; olyan, mint a madzag; olyan, mint a törek; olyan, mint a disznóól; olyan, mint a villára szedett; olyan, mint aki a tűz alól szaladt; szanaszéjjel a szénája; széjjel van, mint az özvegyasszony szénája; úgy áll rajta a ruha, mintha vasvillával hányták volna rá
 • fegyelmezetlen, gondatlan, pontatlan, hanyag, hányaveti, szétszórt
 • csintalan, pajkos, rendetlenkedő, rossz
 • rendszertelen, egyenetlen, szabálytalan

ráripakodik

ige
 • rátámad, ráförmed, rárivall, rámordul, rákiabál, rákiált, rászól, ráordít, ráreccsent (bizalmas), ráröffen (tájnyelvi), ráagyarkodik (tájnyelvi)

perceg

ige
 • serceg, sistereg, korcog (tájnyelvi)
 • pattan, reccsen
 • percen

szabadelvű

melléknév
 • liberális
 • szabadságpárti, reformpárti, haladó
 • (régies): szabados

szerviz1

főnév
 • étkészlet, készlet
 • teríték

ölelés

főnév
 • átölelés, átkarolás, ölelgetés
 • szeretkezés, közösülés, egyesülés
 • (régies): csókolgatás, apolgatás (régies)

orgona1

főnév
 • organon (régies), rézduda (régies)

majdan

határozószó
 • majd, a jövőben, később, aztán, valamikor, utóbb, egyszer

összeegyeztethető

melléknév
 • kompatíbilis (idegen), összeférő, összeillő, egybehangzó, megegyező, egybevágó, harmonizáló (idegen)(idegen)

szimpatizál

ige
 • rokonszenvez, vonzódik, kedvel, rokonszenvet érez (valaki iránt), rokonszenvet táplál (valaki iránt)

talajvíz

főnév
 • vadvíz, földárja (régies)

haditermelés

főnév
 • hadianyaggyártás

vasárnapi

melléknév
 • úrnapi, ünnepnapi, ünnepi, szünnapi

törpefenyő

főnév
 • bércifenyő, borostyánfenyő, futófenyő, kígyófenyő, vándorfenyő

szálláshely

főnév
 • szállás, lakóhely, lakás, tanya, odú, luk (bizalmas), kégli (szleng)
 • vendégfogadó
 • albérlet, kvártély (régies)
 • tábor

sötétedés

főnév
 • szürkület, alkonyat, alkony, esteledés, este, félhomály, homály, barnulás (tájnyelvi)

szemes II.

főnév
 • szemfüles
 • szemestakarmány
 • (tájnyelvi): gabonatároló

tökéletesség

főnév
 • tökély, hibátlanság, teljesség, kifogástalanság, hiánytalanság, perfekció (idegen)

szaporodás

főnév
 • születés, gyarapodás, proliferáció (idegen)
 • szaporulat
 • növekedés, növés, terjedés, erősödés, emelkedés, növekmény, nagyobbodás, többlet, növedék, fokozódás, expanzió (idegen)

restell

ige
 • átall, szégyell, rühell (bizalmas), bán
 • vonakodik, döglik (tájnyelvi)
 • (restelli magát): szégyenkezik, restelkedik, szégyenli magát

szeparál

ige
 • elkülönít, szétválaszt, elválaszt, elhatárol, elrekeszt, elszigetel, izolál

törik

ige
 • eltörik, összetörik, hasad, reped, roppan, töredezik, zúzódik, szakad