svájci szinonimái

melléknév, főnév
 • helvét (régies), helvéciai

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

haza

főnév
 • szülőhaza, szülőföld, szülőhely, hon, anyaföld, pátria, otthon
 • lakóhely, előfordulás, lelőhely

leveseskanál

főnév
 • nagykanál, evőkanál
 • merőkanál, szedőkanál, merítőkanál, levesmerő kanál, levesmerő (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a svájci szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

soká

határozószó
 • sokáig, hosszú ideig, huzamosan, tartósan, orrvérzésig (szleng), időtlen időkig
 • sokára, nagy soká, későn, sokábban (régies), sok idő múlva

rebeg

ige
 • suttog, susog, hebeg
 • (tájnyelvi): remeg, reszket
 • (régies): dadog, akadozik, hebeg, habog, makog

patrícius

főnév
 • nagypolgár

stoppol1

ige
 • foltoz, bestoppol, bevarr, besző, (lyukat) töm

szendvics

főnév
 • rakott kenyér, kanapé (szleng)

országlás

főnév
 • uralkodás, uralom, országvezetés (régies), kormányzás

ól

főnév
 • karám, akol, pajta, ketrec, kutrica (tájnyelvi), szárnyék (régies), istálló

lövészárok

főnév
 • lövészsánc
 • fedezék

ördögcérna

főnév
 • elevengát (tájnyelvi), lícium, semfűsemfa (tájnyelvi)

szervezkedik

ige
 • csoportosul, szövetkezik, társul
 • konspirál (idegen)

szükségtelen

melléknév
 • fölösleges, nélkülözhető, mellőzhető, elhagyható, indokolatlan, lényegtelen
 • haszontalan, hiábavaló

gyönyörködtet

ige
 • magával ragad, lenyűgöz, elvarázsol, eltölt, elbájol, élvezetet nyújt, megbabonáz, megigéz, megboszorkányoz
 • szórakoztat, mulattat, felvidít, örvendeztet
 • tetszik (valami)

válogatott

melléknév
 • legjobb, legkiválóbb, elsőrendű, legértékesebb, jeles, derék, kitűnő, választékos, előkelő, exkluzív, elit, finom, különleges, kijelölt, elsőrangú
 • kiszemelt, tiszta
 • kikeresett, kiválasztott

továbbmegy

ige
 • továbbhalad, tovahalad (választékos), előremegy

szabadelvű

melléknév
 • liberális
 • szabadságpárti, reformpárti, haladó
 • (régies): szabados

sivatag II.

melléknév
 • terméketlen, kopár, sivár, kietlen, elhagyatott, lakatlan, puszta
 • örömtelen, vigasztalan, meddő

szegényes

melléknév
 • egyszerű, elégtelen, topis (szleng), kopottas, elnyűtt, kopott, viseltes, snassz (bizalmas), ínséges, gyarló, toplák (szleng), csóró (szleng)
 • sovány, gyér, ritka, gyatra, hitvány, szűkös, szerény, tartalmatlan
 • hiányos, fogyatékos

tolakodik, tolakszik

ige
 • nyomakodik, furakodik, lökdösődik, tolong, nyomul, törtet, furakszik, gyurakodik (tájnyelvi), tomakodik (tájnyelvi), turakodik (tájnyelvi), tülekedik
 • (valakihez): szemtelenkedik, pofátlankodik, arcátlankodik, nyaggat, nyakára jár, ostromol

szakszervezet

főnév
 • érdekképviselet, szakmai testület, szakmai szervezet

relief

főnév
 • (szaknyelvi): dombormű
 • (szaknyelvi): domborzat

szembesítés

főnév
 • szembeállítás, konfrontálás (idegen), konfrontáció (idegen)
 • összevetés

torzsalkodik

ige
 • civódik, civakodik, marakodik, marakszik, perlekedik, pörlekedik, perel, pöröl, veszekedik, veszekszik, egyenetlenkedik, viszálykodik, vetekedik (régies), patvarkodik (régies), perpatvarkodik (régies), vihong (régies), horsolódik, zenebonáskodik (régies), ortályoskodik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), orzsonkodik (tájnyelvi)