szervez szinonimái

ige
 • megszervez, organizál (idegen)
 • alapít, létesít, létrehoz, kreál, konstituál (idegen)
 • tervez, kiépít
 • kezdeményez, irányít
 • adminisztrál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elkényeztetett

melléknév
 • elkapatott, félrenevelt, agyondédelgetett, kényes, kényeskedő, nyafogó, nyafka, elpuhult, puhány, gedélt (tájnyelvi)

bevételez

ige
 • beszed, bezsebel, zsebre rak, zsebre tesz, zsebre vág, bevesz, inkasszál (szaknyelvi), elkönyvel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szervez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szégyenkezik

ige
 • szégyenkedik (tájnyelvi), pironkodik, pirul, irul-pirul, szégyelli magát, restelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), restelkedik, ég (szleng) Sz: irul-pirul, mint a főtt rák; majd lesül a bőr a képéről; ég a bőr a pofáján; ég, mint a rongy

sár

főnév
 • lucsok, locspocs, latyak, dagonya, dágvány (tájnyelvi), vendégmarasztaló (tréfás), csizmamarasztaló, potyor (tájnyelvi), csatang (tájnyelvi), cafat (tájnyelvi)
 • mocsár, ingovány, kátyú, iszap
 • (választékos): bélsár, ürülék, trágya, ganaj (tájnyelvi), szar (durva), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), excrementum (szaknyelvi)
 • (választékos): gyalázat, szenny
 • (szleng): adósság, tartozás

rost

főnév
 • sütőrostély, rostélyrács, rostély, sütőrács

prüszköl

ige
 • tüszköl (tájnyelvi), prüsszög, tüsszög, trüszköl
 • (ló): fújtat
 • dohog, tiltakozik, ellenkezik
 • húzódozik, vonakodik, fázik

szendvics

főnév
 • rakott kenyér, kanapé (szleng)

születés

főnév
 • világrajövetel
 • gyermekáldás (választékos)
 • kezdet, eredet, származás, gyökér, forrás
 • keletkezés, létrejött, kialakulás

páncélszekrény

főnév
 • trezor (idegen), wertheimszekrény, wertheimkassza, pénzszekrény, kassza, széf (bizalmas), mackó (szleng), srenk (szleng)

összetétel

főnév
 • összeállítás, felépítés, szerkezet, struktúra, kompozíció, konstrukció
 • tartalom
 • szóösszetétel, összetett szó, kompozitum (idegen)

megfő

ige
 • elkészül, megfől (bizalmas), megpuhul, felfő (tájnyelvi), köved (tájnyelvi)

patológiás

melléknév
 • kóros, rendellenes
 • patologikus (szaknyelvi), beteges

találat

főnév
 • becsapódás, célba érés, ütés, tus (szaknyelvi)

tengeri1

melléknév
 • óceáni, tengerjáró, tengerben élő, sósvízi

hátrál

ige
 • hátralép, hátrahúzódik, visszalép, farol, visszafarol (régies), rükvercel (szaknyelvi), tolat, curukkol (bizalmas), fartat (tájnyelvi), hátráz (tájnyelvi)
 • visszaijed, visszaborzad, visszariad, visszaretten, hőköl, hátrahőköl
 • visszavonul, megfutamodik, menekül, visszakozik, visszatáncol, visszalép, visszahúzódik, megszalad, retirál (régies)

világszerte

főnév
 • szerte a világon, mindenhol, mindenütt, mindenfelé

utalás

főnév
 • hivatkozás, rámutatás, célzás, célozgatás, célzat, példálódzás, allúzió (idegen)
 • irányítás, igazítás, küldés, útbaigazítás, indikáció (idegen)
 • említés, jegyzet, idézés

szerviz1

főnév
 • étkészlet, készlet
 • teríték

százlábú

főnév
 • pinceféreg, szkolopendra (idegen)

szorgalom

főnév
 • igyekezet, szorgosság, szorgalmatosság, iparkodás, igyekvés, buzgalom, buzgóság, serénység, ipar (tájnyelvi), hangyaszorgalom, vasszorgalom

újjászervezés

főnév
 • átalakítás, átszervezés, átformálás, átdolgozás, újjáalakítás, újjáépítés, megreformálás, reorganizálás (idegen)

szikrázik

ige
 • szikrát vet, szikrát szór, szikrát hány, ragyog, villog, villódzik, csillog, csillámlik, csillámpozik (tájnyelvi)
 • (szellem): sziporkázik, csillog, elkápráztat

segédkezik

ige
 • segít, segítséget nyújt, közbenjár, segítségére van, asszisztál, szekundál (régies), közreműködik

szövetségi

melléknév
 • szövetséges, föderatív (idegen), föderális (idegen)

urna

főnév
 • szavazóurna, szavazóláda, szavazatgyűjtő láda, szavazószekrény
 • persely
 • hamvveder
 • váza, virágtartó