szabadpiac szinonimái

főnév
 • szabadverseny, szabadkereskedelem

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bekötöz

ige
 • beköt, összekötöz, átköt
 • bepólyál, körültekerget, bebugyolál, befásliz, bebancsókál (tájnyelvi)

blokk

főnév
 • írótömb, jegyzetfüzet, jegyzettömb, notesz
 • számolócédula, számla, áruszámla
 • bélyegblokk
 • bélyegsorozat
 • épülettömb, háztömb, tömbház
 • (politikai): paktum (régies), szövetség, tömb, tömörülés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szabadpiac szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

solymász

főnév
 • solymár (régies)

reflexió

főnév
 • tükrözés, tükröződés, visszaverődés
 • megjegyzés, észrevétel
 • elmélkedés, eszmélés, megfontolás

ráhibáz

ige
 • eltalál, rájön, rábukkan, rátalál, beletalál, ráakad, kitalál, beletrafál (bizalmas), elevenére tapint

pazarol

ige
 • tékozol, fecsérel, pocsékol, szór, herdál, költekezik, könnyelműsködik, költ, szórja a pénzt, prédál (régies), veszteget Sz: ereszti szélnek, víznek; nagy lábon él; az ablakon szórja a pénzt; dobálja a pénzt

súg

ige
 • suttog, pustog (tájnyelvi), odasúg, duruzsol, mormol, halkan mond
 • rebeg
 • sejtet, sugall, sugalmaz

szenvedés

főnév
 • kín, fájdalom, gyötrelem, kínszenvedés, pokol, megpróbáltatás, hányattatás, sínylődés, nyomorúság, szívfájdalom, golgota (választékos), kereszt, kálvária
 • kínvallatás, tortúra, mártírium (idegen), mártíromság
 • tűrés, jajság (tájnyelvi), córesz (szleng)
 • csapás, sorscsapás

ostor

főnév
 • korbács, szíj, flagellum (szaknyelvi), marokvessző (régies)
 • csapás, büntetés

oldalsó

melléknév
 • oldalt lévő
 • oldalági, laterális (szaknyelvi)

lutri

főnév
 • (régies): szerencsejáték, lottéria (régies), sorsjáték, számsorsjáték (régies)
 • (bizalmas): kockázat, rizikó, zsákbamacska

őrizet

főnév
 • őrzés, fedezet, felügyelet, oltalmazás, megóvás, oltalom, védelem, őrző-védő szolgálat, őrség, kíséret, inspekció (idegen)
 • áristom (régies), fogság, rabság, szabadságvesztés
 • letartóztatás, őrizetbe vétel, detenció (idegen), személyfogság (régies)(bizalmas)
 • testőrség

szesszió

főnév
 • ülés, ülésszak
 • (régies): vizsgaidőszak
 • (régies): jobbágytelek

szünös-szüntelen

határozószó
 • folytonosan, szakadatlan, egyfolytában, egyvégtében, szakadatlanul, állandóan, mindig, éjjel-nappal, unos-untalan, mindegyre

gyújtogató II.

főnév
 • martalóc (régies), mordályégető (régies), tűzszerző (régies), házégető (régies)

váltófutás

főnév
 • staféta

tök

főnév
 • főzőtök, spárgatök, úri tök, dinka (tájnyelvi)
 • disznótök, takarmánytök
 • sütőtök, bécsitök (tájnyelvi)
 • tökfőzelék
 • (durva): here, herezacskó, heregolyó, mogyoró (szleng)

szabályos

melléknév
 • szabályszerű, előírásos, forsriftos (bizalmas), törvényes, megegyező, érvényes, jogos, legitim, hiteles, hatályos, hivatalos, reguláris (szaknyelvi), törvényszerű, szabályozott, legális
 • helyes, pontos, szabványos
 • egyenletes, arányos, jól felépített, szabatos, teljes, egyenes, kifogástalan, ép, hibátlan
 • normál (idegen), szokványos
 • precíz
 • rendes, valóságos, valódi, tényleges, közönséges

snassz

melléknév
 • (bizalmas): szűkmarkú, garasos, krajcároskodó, filléres, kicsinyes, kisszerű, spórolós (bizalmas), kuporgató, sóher (bizalmas)
 • (szleng): elhanyagolt, szegényes, rongyos, ütött-kopott, szedett-vedett, ócska
 • rossz, értéktelen, bóvli, hitvány, vacak, silány, tré (szleng), szar (durva)

szekér

főnév
 • kocsi, igáskocsi, parasztkocsi, fogat, országos jármű (régies), kordé, ekhós kocsi
 • taliga

tolongás

főnév
 • tülekedés, tömeg, sokaság, sokadalom, tumultus, csődület, gyúródás (tájnyelvi)
 • tolakodás, tülekedés, nyomakodás, furakodás, lökdösődés, taszigálás, szorulás (régies)

szállingózik

ige
 • hull, hulldogál, szálldogál, lebeg, libeg, lepked (tájnyelvi), pelyhez (tájnyelvi), pilinkél (tájnyelvi), darvadoz (tájnyelvi), szálal (tájnyelvi), szilánkol (tájnyelvi)
 • gyülekezik, cillingózik (tájnyelvi), hullong (tájnyelvi)
 • (hír): szállong, terjed, szájról szájra jár

rémkép

főnév
 • agyrém, rémlátás, rém, rémlátomás, lázálom, látomás, fantom, kiméra (választékos), fantazma (régies), vízió
 • mumus

szemenszedett

melléknév
 • aljas, hitvány, alávaló
 • (régies): válogatott, kiválogatott, kiszemelt

továbbvisz

ige
 • továbbcipel, továbbhurcol
 • (út): továbbvezet, továbbmegy
 • folytat
 • fejleszt, tökéletesít
 • (ügyet ): felterjeszt