őrizet szinonimái

főnév
 • őrzés, fedezet, felügyelet, oltalmazás, megóvás, oltalom, védelem, őrző-védő szolgálat, őrség, kíséret, inspekció (idegen)
 • áristom (régies), fogság, rabság, szabadságvesztés
 • letartóztatás, őrizetbe vétel, detenció (idegen), személyfogság (régies)(bizalmas)
 • testőrség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pengő

főnév
 • pengő forint
 • ezüstpénz

here2

főnév
 • (pejoratív): naplopó, ingyenélő, könnyenélő, semmirekellő, mihaszna, léhűtő, élősdi, élősködő, parazita, potyaleső, kapa-kaszakerülő (tájnyelvi), napnál fűtő (bizalmas), semmittevő, dologtalan, munkakerülő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a őrizet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ordít

ige
 • üvölt, ordítozik, ordibál, bömböl, rivall, harsog, vonít, kurjongat, hangoskodik, lármázik, kiabál
 • acsarkodik
 • sír, zokog
 • jajveszékel
 • zúg, süvít, süvölt, bőg, tutul (bizalmas)
 • sikít, lerí, kiütközik, kitűnik, rikít (tájnyelvi)

műveltető

melléknév
 • kauzatív (szaknyelvi), faktitív (szaknyelvi)

motoros

főnév
 • motorvezető, motorkerékpáros, motorbiciklista (bizalmas)
 • járőr, motoregér (szleng)
 • motoros hajó, motorcsónak

megszabadít

ige
 • könnyít, mentesít, felment, megtisztít, megvált (régies)
 • elvesz (valakitől), megfoszt (valamitől)
 • kiszabadít, szabaddá tesz, eloldoz, kienged, megment, kiment, kivált

öles

melléknév
 • ölnyi
 • hatalmas, nagy
 • vállas, erős, magas

parlament

főnév
 • országgyűlés, diéta (régies), ház, tisztelt ház, törvényhozás, nemzetgyűlés (régies), kamara, kongresszus
 • országház

manifesztáció

főnév
 • kinyilatkoztatás, kijelentés, deklaráció
 • megnyilvánulás, érvényre juttatás, felszínre juttatás
 • tüntetés, demonstráció

lyukasztó

főnév
 • perforáló gép, átütő (szaknyelvi), pontozó (szaknyelvi)

kénytelen

melléknév
 • (állítmányként): muszáj, köteles, szükséges, kikerülhetetlen, elkerülhetetlen
 • (régies): kényszerű, erőltetett, szükséges, kényszeredett

megalvad

ige
 • megalszik, megdermed, koagulál (idegen), megszilárdul, besűrűsödik

pázsit

főnév
 • gyep, fű

prédikáció

főnév
 • szentbeszéd, beszéd, egyházi beszéd, igehirdetés, homília (idegen), hitszónoklat, intelem (régies)
 • (bizalmas): lelkifröccs (bizalmas), kioktatás, fejmosás (bizalmas), dörgedelem, korholás, dorgálás, megrovás, papolás, hegyi beszéd (szleng)

eltompultság

főnév
 • fásultság, közömbösség, érdektelenség, érzéketlenség, apátia, egykedvűség, életuntság

személyenként

határozószó
 • fejenként, egyenként, koponyánként, per kopf (bizalmas), per koponya (tréfás)

sanzon

főnév
 • dal, táncdal, sláger, megzenésített vers

őrlés

főnév
 • aprítás, zúzás, darálás, törés, pulverizálás (idegen), porlasztás

pákosztos

melléknév
 • torkos, falánk, nyalánk, nyalakodó, torkoskodó, dézsmáló
 • (tájnyelvi): rakoncátlan, vásott, csintalan

rövidnadrág

főnév
 • sort, sortnadrág, kisnadrág

összefogás

főnév
 • összehajtás, összegöngyölítés, összekapcsolás, összecsatolás, összekötés
 • összetartás, együttműködés, egység, szövetkezés, érdekszövetség

nagyrabecsülés

főnév
 • elismerés, tisztelet, megbecsülés, presztízs, respektus (idegen), reputáció (idegen), méltánylás, méltatás, reverencia (idegen), értékelés

paplan

főnév
 • takaró, dunyha, dunna (tájnyelvi)

sakkozik

ige
 • sakkjátszmát folytat
 • (bizalmas): taktikázik, manőverezik, játszik (pejoratív)
 • (szleng): felmos, fókázik (szleng)